fredag, september 05, 2008

Forviklingar!


Hadde Bristol verkelig kyssesjuken eller var ho på tjukken?
Er ho på tjukken no?
Virker ikkje abstinence only-teorien!?
Kvifor testar ein fanatisk pro-lifar barnet sitt for Downs?
Kvifor kunne ingen sjå på den 44 år gamle firebarnsmora at ho var gravid då ho var i sjuande måned?
Kvifor var her state of pregnancy not apparent by observation då ho var i åttande måned?
Har ho skifta kropp siden denne graviditeten?
Korleis fiksa ho det?
Kvifor set ho barnets liv i fare med ein ni-timers flytur frå Texas til Alaska etter at vannet har gått?
Er det slik pro-liferane gjer det når dei er gravide med Downsbarn?
Er det ikkje alltid så viktig med det der life greiene allikevel?
Kvifor valgte ho føde på eit småbysjukehus utan fasilitetar for prematurbarn når ho landa i Anchorage der sjukehusa har slike fasilitetar?
Baby Trig er født på Mat-Su Regional Medical Center 18. april.
Så kvifor er han ikkje med på denne lista?
Kvifor går ei super-mor med ekstremkristne familieverdiar tilbake til arbeid 3 dager etter å ha født ein prematur gut med spesielle omsorgsbehov?
Til og med ateistiske feminister tykkjer no det er vel beskt. Men kan dei seie det høgt?
Kvifor ser Sarah Palin alltid så stiv og unaturleg ut saman med baby Trig?
Kvifor skyt ho rygg?
Kvifor ser dottera Bristol ut som om ho held på å sprekke av morskjærleik?
Og sist, men ikkje minst, hvor er Harald Mæle når du trenger han til å lese opp bloggpostene dine?