tirsdag, august 28, 2007

Forum Blikktromme får en ubehagelig telefon

Ring, ring

-(hikst)
-Er det mannsgruppa Blikktromme?
-(hikst)
-Tar det som et ja. Har ikke hørt noe fra dere i det siste. Hva skjedde?
-(snufs)
-Skjønner. Men jeg har en sak til dere.
-Ikke det med at gutter lærer best fra kvinnelige lærere, vel?
-Nei da.
-Ikke det med at mannlige pasienter lettere blir friske med kvinnelig lege, vel?
-Nei da.
-Ikke det med at nesten alle mordere og voldtektsmenn er menn, vel?
-Tampen brenner.
-Å, jeg har det! Er det det med at menn er så seksuelt undertrykt at de bare ikke kan styre seg og at det ville blitt færre voldtekter hvis kvinner ikke sa nei til sex hele tiden og hvis vi legaliserte bordellene?
-Nei, det er det med småbarnsmødre som forsvinner.
-Å ja, jeg vet hva du mener. Fordi de er hjernevasket av navlebeskuende lenestolsfeminister til å tro at shopping og storbyferier er morsommere enn å være hjemme å ta seg av hus og hjem? Og at dette fører til normoppløsning, kriminalitet, skilsmisser, overvekt, diabetes 2, depresjon, alkoholisme, impotens og selvmord?
-Nei, jeg tenker på dette med at når småbarnsmødre som forsvinner så er det så godt som uten unntak ektefellen eller samboeren som har drept dem.
-Hva har det med Forum Blikktromme å gjøre?
-Jeg tenkte at dette har noe med mannsrollen å gjøre.
-Hvorfor det? Alle er uskyldige til det motsatte er bevist. Det er bare dere nazikommunistiske statsfeminister som ikke skjønner det.
-Ja, selvfølgelig. Men statistisk sett
-STATISTISK SETT ER DET NESTEN INGEN SMÅBARNSMØDRE SOM BLIR DREPT!
-JEG VET DET! MEN NÅR DET ALLIKEVEL SKJER ER DET SÅ GODT SOM UTEN UNNTAK MANNEN HENNES SOM HAR GJORT DET!
-Kanskje hun ikke var noe grei, da. Kanskje hun var en skikkelig psychobitch. Har du tenkt på det eller? Mange kvinner undertrykker mennene sine psykisk dag etter dag. Hvorfor er det ingen som snakker om det? Nei da, det skal vi ikke snakke om, det. (hikst)
-Det er vel heller ikke så mye snakk om menn som undertrykker konene sine psykisk?
-Hvorfor skulle vi snakke om det?
-Trodde du ville snakke om psykisk undertrykking i ekteskapet?
-NEI, DUMMA. Jeg ville snakke om at kvinner undertrykker mennene sine psykisk.
-Og jeg vil snakke om småbarnsmødre som forsvinner.
-Det er i hvert fall ikke min skyld. Jeg har aldri drept noen. Og jeg kjenner ingen som har som drept noen heller. Der kan du se! Menn er ikke sånn som dere feminister tror!
-(sukk)
-Ho ho! Tok deg der! Du måtte gi deg nå! Ho ho ho! Det er så deilig å vinne diskusjoner med faktakunnskaper og saklige argumenter. Hvorfor ringte du egentlig?
-Fordi jeg har problemer med å forstå politiets handlemåte når småbarnsmødre forsvinner.
-Og så ville du at vi menn skulle komme ridende på hvite hester og redde deg?
-(Sukk) Jeg skjønner ikke hvorfor ikke politiet iverksetter full drapsetterforskning når småbarnsmødre forsvinner. Jeg skjønner ikke hvorfor de venter og venter i ukesvis for å "se om hun dukker opp", når de vet og vi vet at det er mer enn 99 % sjanse for at mannen hennes har drept henne. Hvorfor kan de ikke rutinemessig søke med likhunder i familiens hus og bil og eventuelt på det lokale forbrenningsanelgget, hvis ektemannen har tilgang til det. Hvorfor kan de ikke rutinemessig la komptente etterforskere avhøre ektemannen og andre nærstående så snart savnetmeldingen kommer.
-De kan ikke det hvis ingenting tyder på drap. Kanskje hun har dratt på shoppingferie med nazifeministene, ikke sant.
-Men statistisk sett er det mer sannsynlig at mannen hennes har drept henne. For hver uke som går blir det vanskeligere å finne liket og vanskeligere å finne ut hva som er skjedd. Jo lenger man venter med å finne og avhøre vitner, jo vanskeligere har de for å huske hva de har sett og hørt. Jo lenger tid barna må leve i uvisshet, jo større traumer får de. Hvorfor kan ikke samfunnet ta inn over seg dette og trekke de nødvendige konsekvenser?
-Du glemmer at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist.
-Nei, jeg gjør ikke det. Jeg sier ikke at uskyldige skal dømmes. Jeg sier at det går an å iverkesette rutinemessig drapsetterforskning når statistikken er så klar.
-Du, jeg må legge på nå, jeg føler meg undertrykt. Ikke ring oss flere ganger.
-Ha det godt, da.
-(snufs)

onsdag, august 22, 2007

Kristine Moody gjesteforeleser om det demokratiske eksperiment

... og Fjordfitte hever brynene

Bloggers rejoice! The Moody is back! Hun skal gjesteforelese på Kristin Clemets Selvfølgelighetsskole hver fredag frem til valget. Mat for Mons, heter forelesningsrekken hennes. Men før hun entrer podiet gjør The Moody seg noen betraktninger om styre og stell. Hvorfor maser folk så fælt om disse valgene, undrer hun. Fornuft og handlekraft må vel tross alt være viktigere enn valgdeltagelse? Så børster hun bort noen usynlige parasitter fra sin stilige, brune silkebluse og sier:

Det demokratiske eksperimentet har nå rullet og gått så lenge at det ikke lenger er mulig å si kategorisk at stemmerett bereder grunnen for velferd og fred.
Ingen har noensinne sagt at stemmerett alene bereder grunnen for velferd og fred. Det er allikevel ingenting som tyder på at fravær av stemmerett øker sjansene for fred og velferd.

Dette er et smertelig tap for vår virkelighetsforståelse.
Nei, det er ikke det. Vi er mange som ikke deler ikke din virkelighetsforståelse. Vi føler ikke noe tap.

Men slik er det.
Du gir deg ikke.

Ingen har gjort mer for sin befolkning de siste tyve årene enn det grovt undertrykkende regimet i Kina.
Vel, det er åpenbart at du med denne ubegrunnede dypsindigheten tenker på økonomisk vekst, ikke politiske friheter, borgerretter eller lignende. Det er greit å mene at økonomisk vekst er et gode, men det er knapt det eneste eller viktigste gode et regime kan tilby sin befolkning. Ingen har dessuten gjort mer for å ødelegge vår tids viktigste informasjonskilde (nettet) med sensur og ufrihet eller for å øke ødeleggelsen av planeten enn regimet i Kina. Det må tas med i beregningen når dette undertrykkende regimets innsats skal vurderes.

Demokratiske (og sosialistdominerte) India tilbyr sine innbyggere langt dårligere offentlige tjenester (se undersøkelsen til Asian Development Bank) [enn Kina].
Og demokratiske og sosialistdominerte (ifølge norsk høireside er jo sosialdemokratene sosialister) Norge tilbyr sine innbyggere langt bedre offentlige tjenester enn både det autoritære Kina og det ikke-sosialistiske USA.

Irak og kanskje Afghanistan vil ende som fryktelige eksempler på katastrofal innføring av folkestyre.
Det er mulig. Men det betyr ikke at folkestyre som sådan er en dårlig ide, eller at disse landene ikke bør endre seg og legge til rette for demokrati. For eksempel endte den USA-ledede invasjonen av Irak med total katastrofe. Det betyr vel aldri at USA-ledede invasjoner som sådan er en dårlig ide? Vel, jo, det er mye som tyder på det. Det var et dumt eksempel. Innføring av pasientskade-erstatning i Irak og Afghanistan vil sikkert også ende i et totalt kaos. Men det er nok mest fordi disse landene for tiden er vandrende katastrofer på alle plan.

Og så er det alle de i beste fall besynderlige valgresultatene som selv korrekt gjennomførte avstemninger gir:
Det finnes ikke objektive mål på hva som er ”besynderlige valgresultater”, selv om det er besynderlig for deg at noen ønsker en annen samfunnsutvikling enn det du gjør.

Tyrkerne har nettopp øket sin oppslutning om AKP, som ikke kan få bragt landets sosiale normer raskt nok tilbake til forrige århundre-skifte.
Det tyrkiske valgresultatet er besynderlig for deg og det skal vi ta på alvor.

Samtidig bør vi spørre oss om hva slags kunnskaper du har om det tyrkiske samfunnet. Er det i det hele tatt riktig at AKP vil gjeninnføre det døende osmanske rikets sosiale normer? Kan det være slik at de som har stemt på AKP har gjort det av helt andre grunner enn partiets forhold til sosiale normer. Kan det være at AKP kan vise til økonomisk vekst og stabilitet, og at dette er en velgermagnet i et fattig land med tradisjon for militærkupp.

Kan det være at mange tyrkere uansett har et annet syn på sosiale normer enn Kristine Moody, fordi de har en helt annen kultur, en helt annen historie. Hvis det er slik, og dette får betydning for landets valgresultat, er det i så fall besynderlig? Nei, det er ikke det. Det er fullstendig ubesynderlig.


Så er det USA og dets lave valgdeltagelse. Er det holdbart, som europeiske medier gjør, å konstant latterliggjøre amerikanernes opplysningsnivå, bibeltro og navlebeskuelse og samtidig mene at de siste 45 prosent av de stemmeberettigede i USA ville gitt landet en bedre president?
Det er for det første høyst uklart om ”europeiske medier” mener disse 45 prosentene ville gitt USA ”en bedre president”. Her tror jeg dessverre du fordreier virkeligheten, kjære Moody. Det er mer riktig å si at mange demokratitilhengere, ikke bare i Europa, mener vedvarende lav valgdeltagelse (som vi vet følger et sosialt mønster, mer enn individers frie valg) er uheldig, fordi demokratitilhengere sjelden ønsker styreformen oligarki.

For det andre er det uklart om europeiske medier konstant latterliggjør amerikanernes opplysningsnivå, bibeltro og navlebeskuelse. Dette kan imidlertid måles. Hvis vi kan bli enige om hva ”konstant” betyr.

(Vi bør også finne ut om det finnes medier innad i USA som latterliggjør befolkningens opplysningsnivå, bibeltro og navlebeskuelse og om dette er problematisk. Og om det finnes medier i USA som latterliggjør andre lands befolkning samtidig som de mener at disse landene bør bli mer demokratiske. Hvis det er slik, kan det rett og slett være slik mediene fungerer i frie samfunn?)

Det er for det tredje uklart hvorfor det ikke skulle være holdbart å være kritisk til sider ved det amerikanske samfunnet og samtidig mene at landets lave valgdeltagelse er et demokratisk problem. Tvert imot kan det være særdeles holdbart å mene at lav valgdeltagelse er et resultat av kulturelle aspekter som lavt opplysningsnivå eller sosial skjevhet, og da en skjevhet en ikke ser som et gode. Men hvis man av ulike grunner mener at lav valgdeltagelse er uproblematisk eller til og med fordelaktig er denne tankegangen sikkert uholdbar.


Det er ikke Stanford-professorene i politisk filosofi som holder seg hjemme når det er presidentvalg over dammen.
Nei, akkurat. Da er vel lav valgdeltagelse uproblematisk, da. Siden smarte folk stemmer uansett. Og fattigpakket ikke gjør det.

Gå og stem den 10. september, hvis du tror enkelte av politikerne som stiller kan gjøre bygda di til et bedre sted å bo. Men ikke stem fordi noen forteller deg at det er en forbasket plikt.
Jeg driter tynt i hva du gjør 10. september så lenge du ikke forventer at demokratiet er en rettighet uten forpliktelser. Og så lenge du gjenkjenner en spade når du ser en.

tirsdag, august 21, 2007

Hverdagsmisogyni

Hvis du savner hverdagsmisogynismen og syns at likestillingen har gått for langt er det bare å skru på radioen. Hver hele time sender NRK Dagsnytt et innslag om at Cecilie Ditlev-Simonsen i Hydro får sin vanlige lønn når hun har velferdspermisjon grunnet skattesnusk.

Hvorfor er dette ikke en nyhetssak?
Fordi lønn under velferdspermisjon er standard.
Fordi det er standard at Hydroledelsen forsyner seg av fellesskapets midler.
Fordi Cecilie Ditlev-Simonsen ikke representerer det politiske systemet.
Fordi Cecilie Ditlev-Simonsens skattesnusk har liten offentlig interesse, i motsetning til politikeres skattesnusk.

Hvorfor er dette så viktig for NRK at innslaget har rullet og gått hele morgenen?
Fordi Cecilie Ditlev-Simonsen er kvinne.

Så takk til NRK for at dere lar hverdagsmisongynien leve.

søndag, august 19, 2007

Kristin Clemets Selvfølgelighetsskole

Velkommen til Kristin Clemets Selvfølgelighetsskole eller Kristin Clemet Hochschule für Plattitüde som min tyske skole heter.

Først må dere skrive under på en taushetserklæring, slik at sosialistene ikke får snusen i hvordan vi intellektuelle tungvektere på høiresiden tenker og resonnerer. For å si det som det er, det ville ikke være heldig.

Tema for første leksjon er mitt yndlingsfag, nemlig Ubegrunnede Dypsindigheter. Dette er noe vi skal jobbe mye med her på Selvfølgelighetsskolen, fordi det er selve livsgrunnlaget for politikken vår. Dere må regne med at sosialistene blir mugne av Ubegrunnede Dypsindigheter. Det er fordi sosialistene ikke respekterer annerledes tenkende. Det var jo derfor de anla GULag-arkipelet.

Dagens Ubegrunnede Dypsindigheter går som følger:

Velferd er en individuell opplevelse, ikke et system.

En krone mer på statens hånd kan føre til mindre velferd enn om den forble på private hender.

Fantastisk, ikke sant? For å utdype ytterligere kan jeg fortelle dere at det geniale med Ubegrunnede Dypsindigheter er at man ikke behøver å begrunne dem.

Vel, nok læring for én dag. Vi skal jo også ha tid til vanlige aktiviteter som å snyte på skatten og overholde foreldelsesfristen. Leksen til neste gang er å skrive et leserbrev - eller essay som vi gjerne kaller det - til aftenavisen om at det er et demokratisk problem at ingen journalister i vårt ulykkelige land vil stemme FrP. Hvis dere allerede har skrevet dette essayet ti tusen ganger før kan dere skrive om farene ved nynorsk.

Neste gang på selvfølgelighetsskolen skal vi få besøk av en spennende gjesteforelser, en Høirekvinne som faktisk behersker flere fremmedspråk. Tenk på det, dere. Hun skal forelese om det demokratiske eksperimentet som har rullet og gått en stund nå. Hun skal også ta opp myten om at mange høirefolk har temmelig brune underskjorter.

lørdag, august 18, 2007

Det er lov å le!

Saken er vanskelig og vond, sier Diffen trist. Så feil kan man ta!

Drosjejuks, roll over! Ha ha! Her er Diffens info-brosjyre om hva skattepengene dine går til:

I en storby som Oslo har innbyggerne behov for mange kommunale tjenester. I tillegg oppstår det stadig nye behov for tjenester som skal dekkes. Dessverre er pengesekken begrenset, og kommunen må prioritere.

Ha ha! Ha ha ha ha! Per Ditlev-Simonsen, you crack me up! You so serious!

Siden jeg driver valgkamp for Høire iår, er jeg pålagt å tillegge:

Stem Høire hvis du syns det er sexy at folk som dette har politisk makt.

tirsdag, august 14, 2007

Den virkelige pakistanertesten

Vår kjære trønder Esquil er stadig ute og opplyser at folk, særlig Drusilla, har strøket på pakistanertesten hans. Såvidt jeg skjønner går denne testen ut på om noe en ikke-pakistaner sier på spøk vil være akseptabelt å si om pakistanere i fullt alvor. Én svakhet ved Esquils pakistanertest er at pakistanere ikke kan ta den. En annen er at jeg stryker på den hver gang jeg åpner kjeften.

Derfor har jeg lagd min egen stanertest. En stanertest for alle! Imotsetning til Esquils pakistanertest som er pottit og ekskluderende. Testen min går ut på å finne ut om du er staner*.

Det er nemlig store muligheter for at du er det, uten å vite det. Og omvendt. Testen er et redskap som gir deg mulighet for å bli kjent med ditt egentlige jeg. Sounds good? Grunnen til at jeg vil at du skal bli kjent med ditt egentlige jeg er at det vil gjøre deg bedre rustet til å bo i Norge.

Vårt stikkord er kulturkollisjoner. Slike kollisjoner kan føre til mistrivsel. Fordi en liksom ikke finner seg til rette, ikke forstår kodene og alle de uskrevne reglene. Straks er en sykmeldt og viklet inn i et nett av løgner og misbruk av velferdsordninger.

Her er testen:
1) Er du oppvokst i et føydalt fellesskap?
2) Har du stemmerett?
3) Har du religionsfrihet?
4) Har du ytringsfrihet?
5) Kan du fritt velge yrke utfra evner og interesser?
6) Er kjærlighetslivet ditt en privatsak?
7)* Var det noen som mente at broren din burde gifte seg med en jomfru og/eller slektning?
8) Kjenner du til at det regnes som upassende å snakke offentlig om ens teorier om årsakene til navngitte menneskers selvmord, særlig når familien har bedt om ro?
9) Og at til og med Jens Ulltveit-Moe har fått med seg dette nå?
10) Er kritikk og satire det samme som mobbing?
11) Blir du lett krenket eller støtt hvis noen kritiserer dine oppfatninger/ytringer?
12) Bør media fokusere mer på det positive?
13) Bør en være spesielt forsiktig med å kritisere religion og/eller okkulte autoriteter?
14) Har du ofte blitt oppfattet som en representant for din familie, snarere enn som et individ?
15) Vet du hva et åpent samfunn er?

7)* hvis du ikke har en bror: forestill deg hvordan situasjonen ville ha vært hvis du hadde en

**********************************************************************************
FASIT. IKKE JUKS. FASIT. IKKE JUKS. FASIT. IKKE JUKS. FASIT.
**********************************************************************************
Spm 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14: Ja/vet ikke: 1 engel. Nei: 0 engler.
Spm 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15: Ja: 0 engler. Nei/vet ikke: 1 engel.

**********************************************************************************
DIAGNOSE. DIAGNOSE. DIAGNOSE. DIAGNOSE. DIAGNOSE. DIAGNOSE
**********************************************************************************
0 engler: du er ikke staner.
1-2 engler: du er ikke staner, men du føler trang til å skrive ”voksne” kommentarer til denne testen. Du er mest sannsynlig trønder eller høyskoleutdannet.
3-6 engler: du er ikke staner, men du prøver. På nitti-tallet mente du at menneskerettighetene var en dekadent, vestlig ide som ødelegger østlige kulturer, men nå mener du at menneskerettighetene ble oppfunnet av muslimer i Irak.
7-15 engler: du er Märtha Louise! You are livin’ in da ghetto! Du må gå på integreringskurs og lære om norsk kultur og samfunn. Henvend deg til kommunen.

______________________________

*staner: en person som er preget av føydale, autoritære eller totalitære samfunns verdier, som dermed har problemer med fri meningsutveksling, logisk tenkning, kritikk og satire og som grunnet dette har problemer med integrasjon og kommunikasjon i et demokratisk samfunn.

søndag, august 12, 2007

Erna Solberg spanderer

Vi i Høire tror at kvinner er lei av å bli sett på som en kollektiv gruppe. Vi tror at dagens kvinner ønsker å bli sett på som mangfoldige individer med ulike atributter og spesialiteter. Stem på Høyre hvis du deler vårt syn. Og hvis du syns det er sexy at folk som oss har politisk makt.

For første gang i mitt liv skal jeg stemme Høire i år. Og drive valgkamp for Høire. Å, det er spennende! Ikke gammeldags og jævlig og pinlig sånn som sosialismen. Vil du se implantatene mine, forresten? Du behøver ikke å betale, Erna Solberg spanderer! Tilbake til valgkampen: jeg håper en feit og slesk Høiremann kan holde meg i lanken og veilede stakkars gebrekkelige meg når jeg stolprer rundt i konservatismen. Høyhæla pumps, vet du. Sexy!Sexy fact: alt man gjør for første gang er innviklet og komplisert!

Tenk om dumme lille meg fucker opp Høires valgkamp. Da blir jeg kanskje kalt inn på teppet til Erling og Fabian og big shot Per-Kristian - Per-Kristian Foss, altså - for å på ris på stumpen min. Au! Men åh!! Det blir sikkert ganske deilig også. For jeg liker å få ris på stumpen, særlig av tjukke middelaldrende gubber med makt og status. Sånn er jo vi kvinner, i alle fall vi Høirekvinner. Det er det sosialistene ikke skjønner. Derfor håper jeg at de taper valget. Sånn at vi Høirekvinner kan bli respektert for det vi er. Nemlig lekre individualfeministiske hønsehjerner som pynter opp politikken. Eller den vakreste gjenstanden i verden, som Christian Ringnes sier... *stolt*.Sexy fact: Per-Kristian er en racer på å straffe ulydige Høirepiker. Tji hi! Au!!

Å, nå ble stumpen min rødflammete. Syns du det er sexy? Stem Høire hvis du tenner på det. Eller hvis du bare rent generelt tenner på ideen om eldre, erfarne, mektige menn som leier på innkjøpte, avkledde damer som ikke skjønner et kvekk av noe annet enn Lolitamyten. Vet du hva, du kan faktisk tjene penger på Lolitamyten. Mye, mye penger. Penger = sexy. Work the system, girl! Girl power! Nå skjønner du sikkert hva Høirefeminismen går ut på (hvis du lurte etter å ha lest Linda Hofstads forvirrede babbel). Til slutt vil jeg fortelle deg litt om livet innad i Høire, noe som kan være sexy for deg å høre om og gjøre deg mer interessert i politikk. Som ung og uerfaren pike føler jeg meg så godt ivaretatt innad i Høire. Vet du hva, Høire har respekt for piken. Til og med for diskrete, ydmyke asiatiske piker og annet pakk. Det føles så trygt. Vi piker søker jo trygghet hos mannen, og helst da middelaldrende, arrogante tjukkeboller med masse penger. Per-Kristian og Fabian har til og med gitt meg et spesielt kjælenavn som vi koser oss med på partimøtene. Dum og Dummere er kjælenavnet mitt. Sexy, ikke sant?

torsdag, august 09, 2007

Har han ID på seg, eller?

I min familie har det vært mange hjerneblødninger. Noen har dødd, noen har overlevd. Noen går det bra med, andre går det dårligere med. Én karakteriseres som et medisinsk mirakel, selv om han har blitt en del av det Høyre så vakkert kaller utenforskapet. En dag er det kanskje jeg som ligger der, uten at noen helt skjønner hva som har skjedd. Det kan sikkert være en forvirrende situasjon. Jeg håper det er noen der som vil hjelpe meg. Jeg håper at de skjønner at det haster. At de ikke sløser bort tiden min ved å skjelle meg ut eller spørre om jeg har ID på meg. Det gjør de sikkert ikke, for jeg er hvit, ikke svart. Det er flaks for meg, det kan redde livet mitt. Det er så utrolig trist.

onsdag, august 08, 2007

Forum Blikktromme går på barrikadene

Ah. Aaaaaaah. Jeg er glad for å kunne meddele at Forum Blikktromme har fått et nytt medlem, nemlig Preben Z. Møller. Preben er 32 år gammel, hvit, mann, heterofil og dessverre sosiolog på toppen av det hele. Preben er en av de mange som har dårlige erfaringer med den såkalte statsfeminismen. Preben har våknet opp til en feministisk bakrus. Derfor har han skrevet boka ”Pen søker trygg - hvordan kvinner undertrykker menn”. Wow, det skal bli spennende lesning. Tipper dette er et verk absolutt blottet for surt oppgulp og generelle banaliteter. En ting vi kan lære av Preben er at kvinnen krever at mannen skal kjøre bilen. (Jeg tillegger: ofte adlyder han uten å mukke, noe som viser hvor dypt undertrykkingen går.) Og at kvinners drømmemann helst skal tjene dobbelt så mye som henne, og at hun – kvinnen – søker trygghet i det gamle patriarkatet. Dessuten har ikke Preben så mange venner som har flyttet inn hos jenter. Foreløpig er det litt uklart om boka ”Pen søker trygg - osv” er basert på forholdene i Prebens vennekrets eller om det er utført noen form for sosiologisk forskning. Vel, det er kanskje ikke så nøye. Det går kanskje litt over i hverandre type ting. I alle fall. Forum Blikktromme gjør seg bemerket!

Les om Prebens kamp i Kuksure Tidende.

tirsdag, august 07, 2007

Forum Blikktromme

Det begynner å bli gammelt nytt at den norske mann er i krise. Runar Døving sitter og gråter! Ja ja ja, vi må hjelpe den norske mann. Hva kan jeg gjøre, spurte jeg meg selv. Besluttet da å opprette et forum, etter mønster av Mannsrolleutvalget, Verdikommisjonen, Kjell Magne Bondeviks forum for pensjonerte world leaders, Bjarne Håkon Hansens fantastiske imamforum og Høyres Kvinneforum (vet ikke helt hva det er, men tror Høyres Kvinneforum er noe skikkelig viktig). Som vi ser er det fryktelig mange eksempler på at det er riktig og meningsfullt å opprette forum. Det var grunnen til at jeg valgte denne måten å hjelpe mannen på.

Personlig er jeg opptatt av mannen som arketype. Mannen som mann. Det er nok det som er grunnen til at jeg hele tiden omtaler ham i éntall. Det letter også forståelse og kommunikasjon. For at forumet skal ivareta den norske manns interesser best mulig har jeg funnet frem til menn som er representative arketyper. Det er en glede å presentere Forum Blikktromme:

Hans Bauge symboliserer alderdommens visdom
Per Orderud symboliserer den tause bonden av klassisk, duunsk type
Per Bjørnar Rødde symboliserer den norske folkesjela
David Toska symboliserer gutta
Jan E. "Singlet" Hansen symboliserer mannens tunge intellekt
Pastor Jan-Aage Torp* symboliserer verdier
Imam Ali Nehmat Shah symboliserer toleranse, fred og ikke-vold
Mads Larsen symboliserer seksuell mannsdiskriminering
Arve Juritzen symboliserer biologisk mannsdiskriminering
Åge Aleksandersen symboliserer farskapets gleder
(Ingebrikt Steen Jensen er vara)
Bjarne Brøndboe symboliserer folketrønderen og showbiz' mørke sider
Kong Harald V symboliserer mannen som ikon

Den som dessverre ikke fikk være med denne gangen var kjendisakademiker Thomas Hylland Eriksen som var tenkt å symbolisere verdien av mannens endeløse talestrøm. Jeg konkluderte med at Thomas kunne bli oppfattet som en slags mannnlig utgave av Shabana Rehman, en som hele tiden stiller andre menn i skyggen. Dette kunne føre til kritisk tenkning og analyse fra akademisk hold, noe som fort blir veldig pinlig. Sorry, Thomas. Men hvis du har på telefonen 24/7 får du sikkert noen henvendelser fra mediene.

Slik skal forumet fungere: de flotte og sterke mennene skal zkape debatt og diskutere utfordringer de møter i samfunnet. Type hvorfor har menn kortere forventet levealder enn kvinner og hvorfor er det en syk overvekt av menn i norske fengsler. Det er urettferdig! Burde ikke fordelingen vært 50-50? Hvorfor har ikke feministene gjort noe med dette misforholdet? Har de hele tiden bare juksa når de har babla om likestilling? Dessuten skal vi se på diskriminering av ufrivillig barnløse, men fertile menn. Mange forveksler ufrivillig barnløshet med infertilitet og klein sædkvalitet. Tenk så hjerterått. Hvordan kan staten legge til rette for at ufrivillig barnløse fertile menn får sine barn? Hvorfor har feministene sviktet de fertile ufrivillige barnløse?

Vi skal også se på mannens rett til å velge å bli forsørget av sin kone/samboer og hans rett til å velge å bli minstepensjonist. Mange menn opplever at de ikke har denne rettigheten. Det er et reelt problem at mannens ønske om å være hjemmeværende og forsørget ikke blir respektert, men tvertimot latterliggjort, også av andre menn. Ja, slik er den harde virkeligheten mannen møter. Dette må vi prate om. Vi skal snakke veldig mye om at mann er mann verst og grunnen til at mannens individuelle ønsker ikke blir tatt hensyn til på dette området. Og dette er bare noe av alt vi skal ta opp i Forum Blikktromme. Det er mer der det kommer fra. For eksempel hvorfor får menn mange flere fartsbøter enn kvinner. Hvorfor spiser menn så mye usunn mat. Hvorfor stemmer så mange menn FrP. Og ikke minst, hvorfor skal kvinner nekte å ha sex med menn som trenger det? Dette er noe som går mange menn på nervene.

Vel, da har jeg gjort mitt. Jeg har fasilitert og åpnet for dizkusjon om viktige emner. Nå er resten opp til den norske mann selv. Lykke til, gutter!


*Pastor Torp er forresten også medlem av Fjordfittes pastorforum, et forum der pastorer diskuterer Viktige Saker. Vi har også et eget tilbud til hustruene. Mens karene diskuterer tilbys fruene kaffeslabberas og småkaker i et separat værelse. (Så sant de ikke er urene og menstruerer naturligvis. Da holder de seg hjemme så vi unngår små ”ulykker”.)

lørdag, august 04, 2007

Informasjon til frie norske borgere

__________________________ _(mel: Call me av Spagna
________________________________________ ___ eller
_______________Гимн Советского Союза, Aleksandrov)


Folkens. Det har vært vanskelig å komme i kontakt med Fjordfitte. Sorry for det. Men nå skal alt bli annerledes. Har fått telefon! (Se profil.) Så da kan dere jo bare ringe meg for en hyggerlig prat. Tenk litt på at også Fjordfitte må tjene til livets opphold.

MEN HVIS DERE SPØR MEG OM ENGLER SÅ LEGGER JEG PÅ.

ER DET FORSTÅTT!


Gracefully yours
Fjordfitte,

folkets baronesse

torsdag, august 02, 2007

Fanget i jerngrepet

En spennende føljetong fra virkeligheten.

(Dette har skjedd: de to hyperintellektuelle høirekvinnene Linda-Cathrine Hofstad og Sunniva F. Ihle har mot sin vilje havnet i et lammende stalinistisk statsfeministisk sosialdemokrati, der de har blitt påtvunget en statsfeministisk tvangstrøye av de onde, selvutnevnte feministene på venstresida. Hva skal de gjøre?! Hvordan skal de to hyperintellektuelle høirekvinnene komme seg ut av statsfeminismens lammende jerngrep?!)

Plutselig fikk Linda-Cathrine, leder av Høires Kvinneforum en ide.
-Vi skriver en hyperintellektuell kronikk i Dagbladet! utbrøt hun på klingende trøndersk. Den mer forsiktige Sunniva rynket brynene ettertenksomt.
-Jeg tror ikke vi er smarte nok til det, Linda-Cathrine. Husk at vi er lammet av statsfeminismens jerngrep. Vi klarer liksom ikke å tenke klart, vi to. De selvutnevnte feministene kommer sikkert bare til å latterliggjøre oss og gjøre narr. Jeg tror ikke det vil hjelpe oss ut av denne suppa vi har havnet i.
Linda-Cathrine var skuffet over den andre hyperintellektuelle høirekvinnens defensive holdning.
-Har det virkelig gått så langt her i dette statsfeministiske helvete, tenkte hun forbitret. Hadde virkelig statsfeminismens jerngrep og tvangstrøye gjort frie, mangfoldige kvinner så bomullsdottaktige, rent intellektuelt? Det var skremmende. Men Linda-Cathrine hadde bestemt seg. Hun ville kaste lenkene, koste hva det koste ville.
-Se her, sa hun voksent. Jeg har allerede skrevet noe viktig.

Kvinner er mangfoldige, og vi tror de ønsker å bli sett på som enkeltindivider med ulike behov og ønsker.

-Hm, sa Sunniva sakte. Det var da uutholdelig banalt.
-Banalt? Linda-Cathrine trodde ikke sine egne ører. Sunniva var jammen mer lammet av jerngrepet enn hun hadde trodd.
-Hva med dette da?

I dag er det ikke rom for å være annerledes. Alle som ikke passer inn i malen, for eksempel de som ønsker å være hjemmeværende noen år, eller de som sier rett ut at de ønsker seg makt og posisjoner i næringslivet, bli sett på som unormale.

-Tja, sa Sunniva nølende. Det er bare tull at det ikke er rom for å være annerledes. At noen, i dette tilfellet de onde, selvutnevnte feministene, mener at visse valg er mindre heldige betyr jo ikke at det ikke er rom for å gjøre disse valgene. Dessuten... Sunniva tenkte så det knaket nå, mange av de selvutnevnte feministene forsvarer jo retten til å leve som man vil. Og er ikke fordommer mot kvinner i næringslivet like utbredt blant oss høirefolk og blant ikke-feminister?
-Nei, sa Linda-Cathrine hardt. Riulf Rustad er faktisk en typisk kommunist og feminist.
-Å ja, det hadde jeg glemt, sukket Sunniva.
-Sunniva, jeg tror jeg vet hvorfor du er så surrete som individ. Det kan være early onset Alzheimers, men det kan også være på grunn av statsfeminismens jerngrep. Hør på dette:

Statsfeminismens jerngrep rundt norsk likestillingsdebatt er ikke bare lammende, den tar også livet av det minste tilløp til feministisk debatt. I den smålige norske likestillingsdebatten er det bare rom for noen få selvutnevnte feminister, der det eneste saliggjørende er å drive kvinnekamp gjennom lovreguleringer. Hvis du ikke kommer deg med i denne runddansen er du ute. Helt ute. Så lenge det ikke er klistret statsfeminist i panna på deg har du ingenting i norsk likestillingsdebatt å gjøre. Du blir ikke godkjent som "verdig" feminist.

-Ja, nikket Sunniva sørgmodig. Akkurat sånn var det hun følte det! Linda-Cathrine satte ord på noe viktig. Det var ikke fritt for at Sunniva måtte felle en tåre når hun tenkte over hvor smålig Den Norske Likestillingsdebatten var, og hvor sårende det hadde vært å ikke bli godkjent som "verdig" feminist av de selvutnevnte folkene på venstresida. Sunniva hadde egentlig aldri ønsket noe annet enn å bli godkjent som "verdig" feminist av nettopp disse reguleringskåte meningsmotstanderne. Hun måtte innrømme at det hadde svidd å ikke bli godkjent av de hurpene, de fordomsfulle, smålige hurpene. Faktisk gjorde det forsatt vondt. Hun hikstet. Linda-Cathrine lot seg ikke merke med noe, og fortsatte:

Feministene på venstresida henger fortsatt igjen i forestillingen om at kvinner er en særegen interessegruppe. Det de i sin reguleringsiver har oversett er at dagens kvinnekamp ikke kan drives ut fra kampen for kollektive gruppers rettigheter.

-Hmmm. Joda. Jeg vil ikke banne i kirka, men er ikke kvinner på en måte en særegen interessegruppe? Smerten var sviende og plutselig, og kom liksom ingensteds fra. Sunniva mistet fotfestet. Var det de selvutnevnte feministene som såret henne igjen? Nei, det var Linda-Cathrine Hofstad som slo henne i ansiktet. Igjen og igjen. Slagene haglet, mens lederen av Høires Kvinneforum deklarerte med en fremmed og metallisk stemme:

-Det e ingen forskjeller mellom menn og kvinner. Vi e aill indivda! Aill individa! Itj kjønn. Itj menn og dama. Aill kann bli gravvid. Aill kann gi pupp. Aill får lik lønn for likt arbeid. Vi e berre inndivida, Sunniva. Berre inndivida! Aill sammen! Det fins ingen forskjella. Det fins ingen strukkturell disskriminering i Norges lainn og rike. Det fins ingen innteressegruppa. No må du lære! Gjennta ette mæ: vi e aill inndivida!

Sunniva adlød. Nå forsto hun. Det var ingen grupper, det var bare individer. Det eneste hun lurte på var hva kollektive grupper var for noe, og om kollektive grupper var noe annet enn individuelle grupper. Og hva var nå individuelle grupper igjen? Men det turte hun ikke å spørre om, ikke når Linda var i dét humøret.
-Aill kann få PMS, tenkte Sunniva så korrekt hun kunne. Linda hjalp henne på bena igjen og fortsatte:

Vi må ha en likestillingspolitikk tilpasset dagen i dag og morgendagen.

-Uh, sa Sunniva tappert. Jeg mener ikke å være negativ, men det er litt som å si at a er den første bokstaven i alfabetet. Det er liksom ingen som mener noe annet. Jeg tror ikke engang de selvutnevnte feministene ønsker seg en politikk tilpasset gårsdagen. Det er vel bare det at vi er uenige i virkemidlene.
-Nemlig!
-Kan vi ikke bare skrive det, da?
-No e du bra toillat, Sunni, lo Linda-Cathrine hjertelig. Det der det e bare itj akktuelt. Vi må ha med at det er gammeldags å mene noe annet enn oss.
-Ja, kanskje du har rett. Da viser vi i hvert fall at vi respekterer mangfold og andre individers oppfatninger.
-Nemlig, sa Linda smørblidt. Vi e aill individa! Hør no:

Venstresiden i norsk politikk ønsker at norsk likestillingspolitikk skal bli sett på som et utstillingsvindu for resten av Europa og verden. Norge er et foregangsland når det gjelder likestilling, men vi er ennå ikke i mål.

-Nå er jeg visst ikke helt med, sa Sunniva, som begynte å føle seg litt dum. Linda sa liksom så mye vanskelig og rart. Gjør det noe at vi ikke er helt i mål med likestillingspolitikken? Og hva skal vi egentlig med likestilling? Er det ikke nok at vi ser på folk som individer med ulike ønsker og behov? Vi trenger vel ikke noen spesiell likestillingspolitikk utover det?

Linda så bebreidende på den dumme jenta.
-Sunniva, sa hun med ettertrykk. Har du glemt alt? Vi er lammet av statsfeminismens jerngrep. Vi befinner oss i en tvangstrøye. Hvorfor tror du jeg er leder for Høires Kvinneforum? Fordi jeg, Linda, har blitt lurt til å mene at vi høirekvinner trenger et eget forum for kvinner, akkurat som om vi var en særegen interessegruppe. Jeg snakker ikke om likestilling fordi jeg syns det er viktig. Jeg snakker om likestilling fordi jeg er lammet og hjernevasket og plassert i tvangstrøye.


Neste episode: Linda-Cathrine og Sunniva møter en lumpen og smålig virtuell feminist som ber dem forklare hva en selvutnevnt feminist er, og hvor hun kan treffe feminister som ikke er selvutnevnte. Ooh, the excitement! Følg med!