onsdag, august 22, 2007

Kristine Moody gjesteforeleser om det demokratiske eksperiment

... og Fjordfitte hever brynene

Bloggers rejoice! The Moody is back! Hun skal gjesteforelese på Kristin Clemets Selvfølgelighetsskole hver fredag frem til valget. Mat for Mons, heter forelesningsrekken hennes. Men før hun entrer podiet gjør The Moody seg noen betraktninger om styre og stell. Hvorfor maser folk så fælt om disse valgene, undrer hun. Fornuft og handlekraft må vel tross alt være viktigere enn valgdeltagelse? Så børster hun bort noen usynlige parasitter fra sin stilige, brune silkebluse og sier:

Det demokratiske eksperimentet har nå rullet og gått så lenge at det ikke lenger er mulig å si kategorisk at stemmerett bereder grunnen for velferd og fred.
Ingen har noensinne sagt at stemmerett alene bereder grunnen for velferd og fred. Det er allikevel ingenting som tyder på at fravær av stemmerett øker sjansene for fred og velferd.

Dette er et smertelig tap for vår virkelighetsforståelse.
Nei, det er ikke det. Vi er mange som ikke deler ikke din virkelighetsforståelse. Vi føler ikke noe tap.

Men slik er det.
Du gir deg ikke.

Ingen har gjort mer for sin befolkning de siste tyve årene enn det grovt undertrykkende regimet i Kina.
Vel, det er åpenbart at du med denne ubegrunnede dypsindigheten tenker på økonomisk vekst, ikke politiske friheter, borgerretter eller lignende. Det er greit å mene at økonomisk vekst er et gode, men det er knapt det eneste eller viktigste gode et regime kan tilby sin befolkning. Ingen har dessuten gjort mer for å ødelegge vår tids viktigste informasjonskilde (nettet) med sensur og ufrihet eller for å øke ødeleggelsen av planeten enn regimet i Kina. Det må tas med i beregningen når dette undertrykkende regimets innsats skal vurderes.

Demokratiske (og sosialistdominerte) India tilbyr sine innbyggere langt dårligere offentlige tjenester (se undersøkelsen til Asian Development Bank) [enn Kina].
Og demokratiske og sosialistdominerte (ifølge norsk høireside er jo sosialdemokratene sosialister) Norge tilbyr sine innbyggere langt bedre offentlige tjenester enn både det autoritære Kina og det ikke-sosialistiske USA.

Irak og kanskje Afghanistan vil ende som fryktelige eksempler på katastrofal innføring av folkestyre.
Det er mulig. Men det betyr ikke at folkestyre som sådan er en dårlig ide, eller at disse landene ikke bør endre seg og legge til rette for demokrati. For eksempel endte den USA-ledede invasjonen av Irak med total katastrofe. Det betyr vel aldri at USA-ledede invasjoner som sådan er en dårlig ide? Vel, jo, det er mye som tyder på det. Det var et dumt eksempel. Innføring av pasientskade-erstatning i Irak og Afghanistan vil sikkert også ende i et totalt kaos. Men det er nok mest fordi disse landene for tiden er vandrende katastrofer på alle plan.

Og så er det alle de i beste fall besynderlige valgresultatene som selv korrekt gjennomførte avstemninger gir:
Det finnes ikke objektive mål på hva som er ”besynderlige valgresultater”, selv om det er besynderlig for deg at noen ønsker en annen samfunnsutvikling enn det du gjør.

Tyrkerne har nettopp øket sin oppslutning om AKP, som ikke kan få bragt landets sosiale normer raskt nok tilbake til forrige århundre-skifte.
Det tyrkiske valgresultatet er besynderlig for deg og det skal vi ta på alvor.

Samtidig bør vi spørre oss om hva slags kunnskaper du har om det tyrkiske samfunnet. Er det i det hele tatt riktig at AKP vil gjeninnføre det døende osmanske rikets sosiale normer? Kan det være slik at de som har stemt på AKP har gjort det av helt andre grunner enn partiets forhold til sosiale normer. Kan det være at AKP kan vise til økonomisk vekst og stabilitet, og at dette er en velgermagnet i et fattig land med tradisjon for militærkupp.

Kan det være at mange tyrkere uansett har et annet syn på sosiale normer enn Kristine Moody, fordi de har en helt annen kultur, en helt annen historie. Hvis det er slik, og dette får betydning for landets valgresultat, er det i så fall besynderlig? Nei, det er ikke det. Det er fullstendig ubesynderlig.


Så er det USA og dets lave valgdeltagelse. Er det holdbart, som europeiske medier gjør, å konstant latterliggjøre amerikanernes opplysningsnivå, bibeltro og navlebeskuelse og samtidig mene at de siste 45 prosent av de stemmeberettigede i USA ville gitt landet en bedre president?
Det er for det første høyst uklart om ”europeiske medier” mener disse 45 prosentene ville gitt USA ”en bedre president”. Her tror jeg dessverre du fordreier virkeligheten, kjære Moody. Det er mer riktig å si at mange demokratitilhengere, ikke bare i Europa, mener vedvarende lav valgdeltagelse (som vi vet følger et sosialt mønster, mer enn individers frie valg) er uheldig, fordi demokratitilhengere sjelden ønsker styreformen oligarki.

For det andre er det uklart om europeiske medier konstant latterliggjør amerikanernes opplysningsnivå, bibeltro og navlebeskuelse. Dette kan imidlertid måles. Hvis vi kan bli enige om hva ”konstant” betyr.

(Vi bør også finne ut om det finnes medier innad i USA som latterliggjør befolkningens opplysningsnivå, bibeltro og navlebeskuelse og om dette er problematisk. Og om det finnes medier i USA som latterliggjør andre lands befolkning samtidig som de mener at disse landene bør bli mer demokratiske. Hvis det er slik, kan det rett og slett være slik mediene fungerer i frie samfunn?)

Det er for det tredje uklart hvorfor det ikke skulle være holdbart å være kritisk til sider ved det amerikanske samfunnet og samtidig mene at landets lave valgdeltagelse er et demokratisk problem. Tvert imot kan det være særdeles holdbart å mene at lav valgdeltagelse er et resultat av kulturelle aspekter som lavt opplysningsnivå eller sosial skjevhet, og da en skjevhet en ikke ser som et gode. Men hvis man av ulike grunner mener at lav valgdeltagelse er uproblematisk eller til og med fordelaktig er denne tankegangen sikkert uholdbar.


Det er ikke Stanford-professorene i politisk filosofi som holder seg hjemme når det er presidentvalg over dammen.
Nei, akkurat. Da er vel lav valgdeltagelse uproblematisk, da. Siden smarte folk stemmer uansett. Og fattigpakket ikke gjør det.

Gå og stem den 10. september, hvis du tror enkelte av politikerne som stiller kan gjøre bygda di til et bedre sted å bo. Men ikke stem fordi noen forteller deg at det er en forbasket plikt.
Jeg driter tynt i hva du gjør 10. september så lenge du ikke forventer at demokratiet er en rettighet uten forpliktelser. Og så lenge du gjenkjenner en spade når du ser en.

12 kommentarer:

Martine Votvik sa...

Jeg diskuterte nettop litt med Helge Samuelsen som mener at han har politisk gevinst fra å stemme blankt, siden politikerene etterhvert vil frykte den latente stemmermassen så mye at de vil legge samfunnet helt om etter
Hr. Samuelsen's ønsker.

Ja ja, det er bare å sitte i sofaen sin da...

Er ikke det en slagss samfunnstrjeneste i enkelte tilfeller da?

Anonym sa...

Du skriver så bra iblant at man må ta av seg solhatten.

Tenk om Moody hadde hatt de viktige lenkene i teksten sin, du. Jeg klarer lett å google opp Asian Development Bank selv. Men jeg har ikke tid til å lytte gjennom alle opptakene av forrige ukes nyheter for Hedmark og Oppland for å finne ut i hva slags sammenheng ordføreren i Elverum har sagt at alle partiene er enige om hva som er viktig.

Anonym sa...

Hvis jeg var amerikaner, er det ikke sikkert jeg hadde giddet å stemme, jeg heller. Amerikanske politikere har omhyggelig tegnet grensene for valgdistriktene slik at det i praksis er avgjort på forhånd hvem som vinner i 90% av tilfellene. Gerrymandering, som det heter.

Noe for norske politikere å tenke på? Det er jo noe dritt med disse velgerne som hele tiden skal blande seg inn.

Fjordfitte sa...

Votvik: Kuriøst. Folk som stemmer blankt, de er liksom a league of their own. Var ikke dette samme mann som tok det på seg å opplyse at kvinner bør tenke at de er likeverdige med menn - kanskje til og med overlegne?

Norwonk: gerrymandering må vel være bra. Det er i alle fall et godt eksempel på at politisk ”handlekraft” har større betydning enn valgdeltagelse.

Marion 2.0: Takk! Og velkommen tilbake fra babyland! Men en stor politisk tenker som Moody har nok viktigere ting å tenke på enn riktige linker.

Nemo sa...

Morsomt å se at det er galt å si at kvinner er likeverdige med menn - spesiellt tatt ut i fra sin sammenheng.

Men her er en nok så politisk korrekt at meninger om så mangt bare aksepteres i den grad det pakkes inn i rosa bomull. Eller noe slikt?????

Jeg aner ikke. I am clueless. Og det synes jeg er svært så bra i forhiold til denne absolutte disrespekt.

:O)

Ja, det er sagt med et smil, men absolutt ment.

Fjordfitte sa...

Åh, special olympics. Nå husker jeg hvorfor det er meningsløst å delta i kommentarfeltet. Jeg som hadde begynt å like det igjen. *skuffet*

Anonym sa...

Bra skrevet, FF ;-) Selvfølgelighets-skolen er en meget bra ting. At hun kaller India for "sosialist-dominert" er bare helt bak mål.

Solveig sa...

Jeg skjønner ikke hvorfor det er et problem med lave stemmetall i vestlige land. Jeg skjønner at det er det i land hvor demokratiet er ungt, men hvis alle vet at det er valg og at de har stemmerett, er det vel en fordel at valget overlates til de som er interesserte i politikk?

Syns du har en artig blogg, håper du ikke forsvinner helt fra kommentarfeltet. En venninne av meg mener forresten hardnakket at du er en mann. Ikke at jeg tror henne, men du må gjerne bekrefte eller avkrefte.

Anonym sa...

Solveig:
> En venninne av meg mener forresten hardnakket at du er en mann.

jeg (*) ønsker meg menn som ff!

*) hetrofil mann.

Fjordfitte sa...

Solveig: det var det verste!! Du kan hilse og si din venninne at hun tar helt feil! Men ifølge en test på bbc har jeg en 25 % male brain. Noe jeg overhodet ikke kan akseptere. Embrace the man in you liksom? Nei takk.

Jeg syns ikke man kan skille mellom valgdeltagelse i gamle og nye demokratier. Ettersom et demokratisk styre ikke er noe som eksisterer av seg selv, det er noe vi må skape dag for dag. Det er selvfølgelig andre former for demokratisk deltagelse enn å stemme ved valg, men jeg tror at de som ikke stemmer også er mindre tilbøyelige til å delta på andre arenaer.

Jeg mener vedvarende lav valgdeltagelse er et problem fordi det såvidt jeg vet alltid følger et sosiøkonomisk mønster, der det er de ”ressurssterke” som deltar og de ”ressurssvake” som ikke deltar.

I motsetning til hva Moody sier mener jeg jo ikke at sofavelgernes stemmer er ”bedre” enn andres, kan godt være at sofavelgerne har helt syke politiske meninger, men når det setter seg et mønster med ca 50 % valgdeltagelse som i USA nærmer man seg etter mitt syn et slags elitestyre. Og jeg har ikke noe tro på en slik styreform. (Spesielt ikke hvis eliten utgjøres av folk som Moody)

Anonym sa...

Ganske så off-topic. Men Kristine Moody kan vi kanskje ikke vente oss mye av. Hun har tross alt brukt den siste tiden på å oversette den forferdelige grafsende og ekle ekle spekulative boka om Natascha Kamputz. Ekkelt, ekkelt menneske denne Moody.

s sa...

Et demokrati fungerer helt til befolkningen skjønner at de kan stemme kun for å fylle sin egen lommebok, eller noe sånt.