lørdag, februar 28, 2009

Guide for oss som ikke klarer å henge med i humordebatten

Å, jeg føler meg så old, for jeg klarer ikke å henge med i den nye og veldig friske humordebatten som går nå for tiden. Så jeg lagde en guide. For at jeg skal klare det. For at jeg skal fatte hva folk prater om. Her er den.

*Det er ikke noe skille mellom ideer og mennesker

*Det er ikke noe skille mellom folkemord og jøder

*Det er ikke noe skille mellom folkemord og jødedom

fredag, februar 27, 2009

De materia politica

fattig/rik
drittjobb/toppjobb
buss, bane/privatsjåfør
sjef/velgere
3 dagers/14 dager
sofan/medisinsk avdeling
unnasluntring/stor arbeidsbelastning
saklig kritikk/umenneskelig heksejakt
av hensyn til deg selv/av hensyn til familien

søndag, februar 22, 2009

Spørsmålene Knut Storberget ikke vil svare på

Fordi han bor i et land der makthaverne bare svarer på bekvemme spørsmål

Hvorfor kortsluttet du en viktig samfunnsmessig debatt 48 timer etter at statsministeren lovet oss diskusjon og grundig saksbehandling?
I Stortingets spørretime 18.februar sa statsministeren at "vi skal ta den tiden vi trenger på den diskusjonen, før vi konkluderer" og at han inviterer "til en grundig og ordentlig saksbehandling" i spørsmålet om å islamisere politiuniformen. På pressekonferansen 20. februar sa du at du var overrasket over den massive motstanden forslaget møtte og over språkbruken i debatten.

Når du var overrasket over debatten – hvorfor valgte du å legge saken død så raskt?

Trakk du forslaget fordi du kom til at saksbehandlingen nå hadde vært grundig og ordentlig? Eller trakk du forslaget fordi du ikke likte språkbruken i debatten?

Mener du at vi fikk den tiden vi trengte på denne debatten?

Hvilken samfunnsmessig utvikling var det som foregikk i løpet av de 48 timene fra spørretimen onsdag til pressekonferansen fredag som fikk deg til ta standpunkt så abrupt? Er dette eventuelt noe som må holdes hemmelig av hensyn til det du kaller "prosessen"?

Har statsministeren autoritet innad i regjeringen?
Under blasfemiskandalen valgte du som justisminister å si takk og farvel til offentligheten og gjøre deg utilgjengelig for mediene. Du overlot til statsministeren og underordnede i departementet å forsvare den foreslåtte endringen i straffeloven, som i vanlige fall sorterer under justisministeren.

Deretter kortsluttet du islamiseringsdebatten 48 korte timer etter at statsministeren kunngjorde i Stortingets spørretime at dette er en viktig sak som fortjener grundig saksbehandling.

Hvorfor velger du som justisminister å underminere statsministerens autoritet på denne måten?

Mener du Ap-eliten er forankret i partiet og folket?
For alle som står politisk til venstre er arbeiderklassens massive velgerflukt fra Ap til FrP et grunnleggende politisk problem og generelt en stor bekymring. Motstanden mot å islamisere politiuniformen var åpenbart en stor overraskelse for dere i Arbeiderparti-eliten (med unntak av Libe Rieber-Mohn). Hvordan vurderer du regjeringens forankring i partiet? Og hva tenker du som sosialdemokrat om parti-elitens forankring i folket?

Har justisministeren et prinsipielt syn på politifolks rett til å utøve troshandlinger i tjenesten?
Du som justisminister har etter en kaotisk politisk prosess landet på at du nå ikke vil islamisere politiuniformen, samtidig som du sier at du hadde ønsket "mer prosess". Dessverre er det vanskelig å få tak i hva du egentlig mener om saken – forsåvidt om du i det hele tatt har et prinsipielt syn på politifolks ytringsfrihet og rett til å utøve troshandlinger i tjenesten. Er du istand til å redegjøre for ditt syn og hva det bygger på?

Er "konstitusjonelt ansvar" noe mer enn en bokstavkombinasjon?
Vi har hørt deg gjenta til det kjedsommelige at du "tar ansvar" for den politiske prosessen, men det er vanskelig å forstå hva dette innebærer konkret, om det innebærer noe i det hele tatt. For akkurat som mange mener at hijab bare er et tøystykke, mener jo mange at ansvar bare er en bokstavkombinasjon. Hva legger du som justisminister i begrepet "konstitusjonelt ansvar"?

fredag, februar 20, 2009

Cherchez la femme

Øh, hvem tror dere må gå? Den mannlige statsråden som har abdisert fra politikken og arbeidsmengden, den kvinnelige statssekretæren eller den kvinnelige rådgiveren? Kom igjen da folkens, make a wild guess!

torsdag, februar 19, 2009

Liten guide for deg som vil bli politi

Hvis du oppfatter dette som et religiøst symbol bør du ikke søke tjeneste i det norske politiet

Hva er politiet?
Politiet er en av få yrkesgrupper som utøver statens voldsmonopol. Ellers i samfunnet er vold og frihetsberøvelse kriminelt og uakseptabelt. Voldsmonopolet setter særskilte og strenge krav til yrkesgruppene som forvalter det.

Politiet skal ikke gjenspeile befolkningen
Opptakskravene til Politihøgskolen kan oppleves som strenge og urettferdige. Kravene omfatter blant annet plettfri vandel, studiekompetanse, karakter 3 eller bedre i norsk hovedmål, førerkort klasse B, gode svømmeferdigheter, god helse, bestått krevende fysisk test. En majoritet av befolkningen er dermed utelukket fra politiyrket. Dette er fordi politistyrken skal være kompetent, ikke et speilbilde av befolkningen.

Politifolk har ikke ytringsfrihet i tjenesten
I Norge har vi både ytringsfrihet og trosfrihet. Men disse frihetene er verken absolutte eller uten begrensninger. Norske politifolk har verken ytringsfrihet eller handlefrihet i tjenesten. Ideologier som innebærer at ideologiske plikter eller troshandlinger må utføres i arbeidstiden er således ikke forenlig med å tjenestegjøre i politiet.

Politifolk får ikke være seg selv i tjenesten
Politifolk i tjeneste representerer ikke seg selv, ikke sin ideologi, ikke sin hjemstavn eller andre preferanser. Politifolk i tjeneste representerer statsmakten. Vi kan kreve at personer som utøver statens makt skiller mellom sin private og sin offentlige rolle, at de fremstår som såkalt nøytrale i forhold til private preferanser.

Nøytralitet er en kulturell konstruksjon
Det finnes ingen fasit på hva som er nøytral og hva som er ladet fremferd. Dette er konstruksjoner som varierer fra land til land. Norge er et sekularisert, kristent land med en tusenårig kristen historie. Det preger staten og befolkningen på vondt og godt. Den historiske bakgrunnen er også avgjørende for hvordan vi konstruerer nøytralitet i dette samfunnet.

Mange med tilhørighet til subkulturer og minoriteter vil erfare at de har et helt annet syn på hva som er nøytralt, hva som er ladet og hva som er diskriminerende enn det majoritetsbefolkningen har. I demokratier henter statsmakten sin legitimitet hos folket. Derfor må de som utøver statens makt forholde seg flertallets syn på hva som er rett og galt, hva som er nøytralt og hva som er ladet.

lørdag, februar 07, 2009

Spørsmålene Ingelin Killengreen ikke vil svare på

Og som ingen vil stille uansett

1) Hva mener politidirektoratet hijab er:

a) Et tøystykke (altså en ting)
b) Utøvende ideologi (altså praksis)
c) Samma det, bare det er flerkulturelt (altså noe med Jonas Gahr Støre)

2a) Det er velkjent at mange skoleelever med hijab ikke vil delta i skolens svømmetimer og dermed enten lar være å delta i disse timene eller blir innvilget islamisert, kjønnsdelt undervisning. Kan også studenter ved Politihøgskolen kreve islamisert undervisning?

2b) Vil politistudenter med hijab få fritak fra undervisning som ikke er tilpasset den enkeltes ideologi og livsstil?

2c) Hvis ja på 2b) – hvordan mener direktoratet dette vil innvirke på disse studentenes evne til yrkesutøvelse?

2d) Hvis Politihøgskolen derimot ikke vil islamisere undervisningstilbudet - hva er egentlig poenget med å tillate en islamisert arbeidsuniform?

2e) Anser Politidirektoratet at studenter som bruker hijab (eventuelt hansker, ansiktskamuflasje, burka, chador, abaya, jilbab) i den uttalte hensikt å dekke seg til for menn må akseptere å svømme og drive annen fysisk trening sammen med menn?

3a) Det er velkjent at en del muslimer ikke vil håndhilse på eller ha annen kroppskontakt med mennesker av det annet kjønn – så sant de ikke er gift eller i nær familie. Kan studenter/politidamer med hijab således nekte kroppskontakt med menn under utdanningsløpet og i tjeneste?

3b) Hvis ja - betyr det at direktoratet vil opprette et eget hijabpoliti (med eller uten svømmeknappen) som kun håndterer kvinnelige lovbrytere/lovbrytere de er i slekt med?

3c) Hvis muslimske kvinner derimot ikke gis tillatelse til å praktisere dette ideologiske budet under studietiden - hva er poenget med å tillate islamisert arbeidsantrekk?

4a) Islam er en av svært mange ideologier/livsstiler som praktiseres i Norge. Hvorfor ønsker direktoratet å tilpasse politiets uniform til nettopp denne ideologien - og ingen av de andre?

4b) Vil direktoratet også tillate uniform med lange, vide skjørt og damesadel til kvinner fra Smiths venner?

4c) Vil direktoratet tillate uniform med kippa, pelshatt eller svart ullhatt for ortodokse jødiske menn?

4d) Hvis nei på 4b) og 4c) hvordan kan direktoratet rettferdiggjøre en islamisert uniform?

5) Helt generelt - hva faen er det som har foregått her?

fredag, februar 06, 2009

Politidirektør Killengreen får enda et brev

Kjære, kjære politidirektør Killengreen.

Jeg er en helt vanlig gutt fra Bnei Brak som alltid har hatt en stor drøm. En drøm å bli politi! Akkurat som deg, min kjære politidirektør. Vet du hva, helt frem til onsdag denne uke trodde jeg at drømmen min aldri kunne bli oppfylt. At jeg som minoritetsgutt måtte leve med knuste drømmer. At jeg aldri ville bli sett. At jeg kanskje måtte nøye meg med å kaste murstein og raketter på Jan Thomas-salongen. Men endelig våger jeg å tro at drømmen min kan oppfylles, kjære fru politidirektør.

Jeg ber deg altså tilpasse uniformsreglementet slik at også JEG kan bli politi, ikke bare hun der Pandora fra Brunlanes og hu andre. Det eneste jeg ber om er å få gå i ullfrakken min og pelshatten min på jobb. For det har gud bestemt, og jeg kan ikke forlate min tro bare for å følge et sidrompa norsk uniforrmeringslovverk som ikke tar hensyn til minoritetene. Håper du forstår! Og ettersom det ikke er noen prinsipiell forskjell på bruk av hijab og pelshatt til uniform, stoler jeg på at dette skal ornde seg.

Men! Min kjære fru politidirektør. Religion handler ikke bare om polsk syttenhundretallsmote!! Hvis du trodde det. And I’m guessing you did, huh.

Jeg har hørt at det av og til arrangeres dansemoro og tilstelninger på politiskolen, der blant annet sypepleierstudentene bli invitert. Dette vil jeg gjerne være med på, men jeg minner om at den mannlige guden har bestemt at kvinner og menn må danse i hvert sitt rom. Så det håper jeg dere ordner. Da vil jeg gli mer sømløst inn i studentmassen.

Det må naturligivis også serveres koshermat i skolens kantine og på det politikammer jeg til enhver tid er ansatt ved. Og da mener jeg to separate kjøkken, altså, ikke bare to pannesett! Ja ja, det vil si tre. Ett til muslene og pottitene også to til koshermaten.

På forhånd takk, kjære fru Killengren.

Svar utbedes før fristen på samordna opptak.

Hjertlig hilsen en helt vanlig gutt fra Bnei Brak.

torsdag, februar 05, 2009

Åpent brev til Ingelin Killengreen

Kjære, kjære, kjære Politidirektør Killengreen!

Først og fremst: scrabbis med Lex Killengreen! Du må være så stolt. Nå litt om meg: jeg er en sterk og flott jente som alltid har hatt en stor drøm. Drømmen min har vært å være politi! Fange skurker og mestertyver. Jobbe under cover. Patruljere gatelangs. Men. Jeg har aldri trodd at drømmen min kunne bli virkelighet. For jeg er en jente som tror på en mannlig gud. Medlem av Smiths venner, vet du. Nå vet du nok hvorfor jeg skriver til deg, Ingelin. Fordi den mannlige guden har bestemt at jeg aldri må gå i bukser, bare skjørt.

Derfor har jeg alltid trodd at drømmen min ikke kunne oppfylles. Fordi politidamer må noen ganger gå i bukser. Og det kan ikke jeg. Men nå øyner jeg håp. Jeg vil søke på Politiskolen. Men først må jeg vite at jeg får lov til å leve ut min religion i politiet. Idag kan jeg ikke det. Jeg ber deg derfor endre loven og uniformsregelementet, aller kjæreste politidirektør Killengreen. Slik at jeg alltid kan gå i skjørt på jobben. NB: jeg understreker at det må være lange, vide, litt uformelige skjørt slik vår himmelske far har foreskrevet.

Dette må naturligvis også gjelde når jeg jobber under cover. Og så må jeg ha damesadel når jeg skal ri. Faktisk, Ingelin, så har den egentlige drømmen min alltid vært å være ridende politi. Så damesadel er et absolutt must.

Som student må jeg naturligvis også få tilpasset opplæring i henhold til mine tabuer og leveregler. Religion handler ikke bare om skjørt og bukser!! Hvis du trodde det. Samkvemmet mellom kjønnene må være sømmelig. Jeg vil ikke ha gym eller svømming sammen med menn - unntatt hvis vi er gift eller i familie, dah. Jeg er jo ikke fanatiker, heller ;-)

Håper du kan oppfylle drømmen min, Ingelin. For det ville være dårlig gjort hvis det bare var hu der Keltoum som fikk vilja si. Jeg stoler på deg, Ingelin. Vet du kan fixe det meste.

Hjertelig hilsen en sterk og flott jente fra Brunlanes som tror på alt som er sprøtt!

P.S Husk at det er viktig at politiet er et mangfoldig speilbilde av befolkningen og ikke favoriserer bestemte etniske eller religiøse grupper.

Kopi til Liv Signe Navarsete (bare for sikkerhets skyld).