søndag, desember 30, 2007

Mah last will an testament

lolcats funny cat pictures
Democatzy – ur lookin at it

DEMOCATZY HAS ENEMIEZ. HALP! BUT AI LIKEZ IT. AI PROTEKTZ IT. IF AI DYE – TROUBLEZ. LOT OV TROUBLEZ FOR DEMOCATZY. DATZ Y AI RITE MAH LAST WILL AN TESTAMENT.

IF AI DYE – KITTEH TAKEZ OVER. PUSY KAT IZ VRY SMART, VRY CLEVR KAT. U TRUST PUSY KAT. CUZ AI SED SO. K?

URS, FJORDFITTE

P.S. REMEMBR: DEMOCATZY IZ TEH BAST REVANGE.

torsdag, desember 20, 2007

Kullsorte skyer henger over Europa

Pen, velkledd ungdom har tunge dager. Lusne dager. Ingenting er liksom noe morro mere nå. Ikke nye kasjmirjumpere. Ikke å trykke ned arbetarbarnen i skiten. Ikke engang St. Michael von Tetzchners nye bok Drypper av hat - en studie i moderat folkeskikk hjelper på de unges humør! En sky av mismot har spredd seg over Europa. Du har vel hørt siste nytt? Rektors åremålsstilling er utløpt! Ja, rektor skal fratre stillingen. Hvordan skal det nå gå med Selvfølgelighetsskolen! Hvordan skal en nå klare å bygge en sterkere bourgeois offentlighet? Hvem skal nå ta ansvar for å forsyne den politiske debatten med ubegrunnede dypsindigheter, totalt irrelevante sammenligninger og generelle plattityder!

Dager går. Uker går. Det er som om hele desember forsvinner i en sump av emosjonell oppløsning. Flere må holde sengen. Én måtte få intravenøst. Voldsomme gråtetokter på offentlig plass blir et alt vanligere syn. De sorte skyene vil ikke vekk. Europa er truet.

-Hva med fru Helleland fra Kvinneforumet, foreslo endelig en kjekk pike fra Øvre Singsaker. Straks stilnet gråten. Skyene trakk seg tilbake. Solen tittet frem. Bak skyene er jo himlen alltid blå. Pen, velkledd ungdom så på hverandre. Vekslet blikk, vet du. De var reddet! Bourgeoisiet skulle leve! At ingen hadde tenkt på det før. Fru Helleland var jo en riktig tungvekter innen faget. Dessuten var hun kjent som en aldeles vidunderlig foredragsholder, en som virkelig hadde noe på hjertet. Hvis det var noen som kunne føre rektors arv videre måtte det være henne, Høirefruenes ubestridte lederskikkelse. Pen, velkledd ungdom pustet lettet ut. Steg opp fra sine sykeleier. Plasket litt i badekaret for å fjerne stanken av sykdom.

Nu kunde julen komme, følte de. Nu kunde Jesusbarnet få sprelle i krybben sin. De fattige kunde kanskje få en slant, de også. Kanskje en liten pebernøt i alle fall.

søndag, desember 16, 2007

Lutendranck at berede

Disse effterskreffne Species skulle stødis groffue oc formengis.

R. Cardemomme -------- 5. Lod
Ingefer -----------------------3. Quintin
Canel ------------ 4. Lod
Muskater ------------------ 3. Quintin
Paradisskorn ------------ 1. Lod

Naar mand vil giøre to Støbicken eller otte Potter vijn til Lutendranck/da skal først sættis en Messing Pande paa Ilden/met to Pund sucker/oc aff fornæffnde Vijn to Potter der paa slaget.

Lad samme Vijn met Suckeret bekomme en opsød. Naar Vijnen oc Suckeret nu siuder/da giff 8. Lod aff forne støtte Species der vdi/strax tagendis det fra Ilden/igiennem en Lutendrancks Pose slaget/der paa giff de andre 6. Potter Vijn kolde/oc lad en gang 3. eller 4. lecke igiennem samme Pose/indtil den bliffuer klar/saa er hand beridt.

Giffuer du en Skeefuld sød Melck/eller det huide aff et Eg der vdi/saa bliffuer den strax klar.


Koge Bog: Indeholdendis et hundrede fornødene stycker/Som ere/om Brygning/Bagning/Kogen/Brændevijn oc Miød at berede/saare nytteligt vdi Huszholdning/&c. Som tilforn icke paa vort Danske Sprock vdi Tryck er vdgaaen. Prentet i Kiøbenhaffn/Aff Salomone Sartorio/1616.

torsdag, desember 13, 2007

søndag, desember 09, 2007

Aldri riktig med useriøse utfall

Det har i det siste vært reist noen spørsmål om Fjordfittes syn på islam. I kjølvannet av dette har det også vært useriøse utfall mot Fjordfitte fra enkelte. Dette er uheldig og vil aldri være riktig måte å gå frem på. Jeg har tatt kontakt med en viktig organisasjon for å få en ideologisk vurdering av de forskjellige sidene ved denne saken.

Jeg kan naturligvis ikke kommentere om jeg går inn for dødsstraff for islam før jeg får tilbakemelding fra den viktige organisasjonen.

fredag, desember 07, 2007

Vel, hva med dødsstraff for islam?


Kjære leser, hjertelig velkommen til Mangfoldsåret! Ja visst, det er ære for meg å tjuvstarte på Mangfoldsåret 2008 allerede idag. Jeg sier det: gled deg.

Det første vi skal feire er dette med dødsstraff for islam! Er det bra eller dårlig? Rett eller galt? Er man for eller mot? Vel, det er jo en delikat sak, vet du. Syns det er voldsomt vanskelig å si helt konkret hva jeg mener om dette.

Nå når Mangfoldsåret står for døren håper jeg dere respekterer at jeg føler det på denne måten. At dere forstår at dette er komplisert, at det ikke er så svart-hvitt som mange skal ha det til.

Det jeg kan si er at jeg jobber med muslimenes sak, men jeg ønsker ikke å kommentere om jeg er imot dødsstraff.

Jeg håper at dere som syns dødsstraff for islam er en avskyelig ide ikke er så innsylta i enfold at dere innbiller dere at dere har alle svarene. Og ikke tro at dere kan dømme meg bare fordi dere ikke liker meningene mine, da.Dødsstraff for islam?
Neste gang i markeringen av Mangfoldsåret skal vi ha dialog! Det er dialogansvarlig i Muslimsk studentersamfunn som ”inviterer til dialog”. Jeg tør garantere en underholdende forestilling. Det blir også overraskelser.

torsdag, desember 06, 2007

Trist julehistorie!

Stakkars Pappa Fjord! Han måtte lage 48 rebuser hver eneste desember i årevis! Hvis rebusene var for vanskelige fikk han kjeft. Hvis han jukset vanket det også harde ord. Som juks ble regnet gjentagelser av tegninger og kodeord og resirkulering av gjemmesteder. Kravet var kvalitet. Fru Fjord var heldig som slapp unna med innkjøp av mandariner og billige viskelær.

Som en type omsorgsutøvelse og slektsbevaring var julerebusene tradisjonelt Pappa Fjords eneansvar. Gjennom kjønnssosialiseringen ble dette tunge ansvaret nærmest risset inn i hans kropp - som “kontrakter” han moralsk sett var forpliktet til å følge.

Det var den triste historien om Pappa Fjords julekalenderhelvete.

torsdag, november 29, 2007

Selvfølgelighetsskolen kårer en vinner

Kristin Clemets Selvfølgelighetsskole og Hochschule für Plattitüde avd. Bahnhof Zoo (die größte Hochschule für Plattitüde in der Welt) setter bourgeois ungdom på skolebenken. Resultatet kan bli en sterkere bourgeois offentlighet. Nå har disse to skolene arrangert stilkonkurranse. Elevene kunne velge mellom disse spennende stiloppgavene:

Høires Kvinneforum – et flott tiltak
Den moderne familie: ett subjekt, ikke individer med ulike interesser
Glasstaket: FrPernes møte med Journalisthøiskolen
Valgfrihet - gode eller onde?

Vinneren av hele konkurransen ble Fjordfitte! Selv om hun bare går på skolen på grunn av de gratis rekesmørbrødene. Hennes interessante og tankevekkende stil om valgfrihet er gjengitt her.

Skjellsordet valgfrihet
Hvorfor er valgfrihet regnet som et gode i noen sammenhenger og ikke i andre? Hvorfor, hvorfor? Jeg kan bare ikke forstå det. Det er simpelthen ikke til å holde ut. Det er heller ikke logisk. Enten er valgfrihet et gode eller så er det ikke det. Hvorfor kan ikke kommunistene få det inn i knollen?

Ta forplantningslære. Noen foreldre ønsker ikke at døtrene deres skal ha kjennskap til forplantningslære og kroppens funksjoner, i alle fall ikke så tidlig som i tolvårsalderen. Dette burde vi som samfunn respektere. Foreldre må naturligvis ha valgfrihet på dette området, ettersom familien er ett subjekt, aldri individer med kryssende interesser. Men i dag er det omtrent bare den modige doktor Bjørn Hofmann, ekspert i medisinsk filosofi, som kjemper for valgfrihet i dette spørsmålet. Det er virkelig trist.

Så har du rettssystemet. Flere undersøkelser blant britiske muslimer har vist at et flertall ønsker at shariadomstoler skal opprettes i Storbritannia. Vår mann i SV, Reza Rezaee, har foreslått det samme i Norge. Dette er voksne, kunnskapsrike mennesker som vet hva de vil. Men de har i dag ikke den valgfriheten de ønsker! Tenk at det skal være slik!

Vi har jo valgfrihet når det gjelder pumps, armbåndsur, kremkaker og sepe. Hva i alle dager er det da som gjør valgfrihet så forkastelig og kontroversielt på andre områder? Finnes det noen god begrunnelse eller er det bare gammel vane??

Det gjøres oppmerksom på at Selvfølgelighetsskolen og Hochschule für Plattitüde ikke kan ta ansvar for denne stilen, da juryjobben var outsourcet. Hvis noen mot all tenkelig formodning skulle være misfornøyd med kvaliteten på vinnerbidraget, måten teksten er strukturert på eller oppgitt over totalt irrelevante sammenligninger må de ta kontakt med juryformannen.

fredag, november 23, 2007

Er her så underlig? Har De havnet på feil blogg? Ta testen

1) Er De et ekte og helhetlig menneske?
2) Kunne De ønske at norske kvinner og menn hadde mer vesentlige hobbies?
3) Er det slik fatt med Dem at De kjenner en dragning mot do-gooders?
4) Foretrekker De vesentlige tekster fremfor vulgære underholdningsromaner?
5) Liker De å tenke på Dem selv som noe av en idealist?
6) Synes De kreative skjellsord er noe ordentlig fjolleri?
7) Anser De at denne testen er uinteressant, kjedelig og kanskje en smule pinlig?
8) Vil De si Dem enig i at likestillingen har gått for langt?
9) Er også De dypt sjokkert over at FNs Menneskerettighetserklæring i år 2007 etter snekker Jesus Kristus, jødenes konge (november måned) fortsatt er mer en utopi enn politisk realitet?!!

**********************************************************************************
FASIT. IKKE JUKS. FASIT. IKKE JUKS. FASIT. IKKE JUKS. FASIT.
**********************************************************************************
Hvis De svarer Ja! Ja! Får De un point for følgende spørsmål:
1,2,3,4,5,6,7,8,9

Hvis De svarer Overhodet ikke får De nul points for følgende spørsmål:
1,2,3,4,5,6,7,8,9

Hvis De svarer Da jeg var yngre så jeg alt i svart hvitt, men nå er jeg mer opptatt av gråsonene, mao De vet ikke, får De un point for følgende spørsmål:
1,2,3,4,5,6,7,8,9

**********************************************************************************
HVOR HAR DE HAVNET? HVOR HAR DE HAVNET? HVOR, HVOR?
**********************************************************************************
Nul points: Du har kommet rett.

Un point: Uff da! En vanskelig gråsone. Og selv om De hevder å være opptatt av slike soner, vil De nok kunne komme til å føle Dem noe utilpass på denne url.

Deux til neuf points: Å kors! Å kors, å kors! Åssen har’i havne her a frue? Også Dere da Mister, som er så pen i tøyet og all tingen. Nei, detta ække rekti, kan De skjønne. Sånt fintfolk ska da’kke gå å tråkke i e’ svinesti som detta! Se til å pakke Dere vekk nå før Dere får lort på gamasjene. Åsså la mæ sleppe å se Dere her igjen, er Dere snille. Men se her. Her har jæ noe til Dere. Litt bløtkokt loff! Det er så bra for tenna og magan, vet De. Åsså smaker det så godt!

Oppskrift på kokt loff.
Vask hendene og frottér nøye mellom fingrene. Husk at korte negler er mer hygienisk enn lange. Bruk saks, ikke neglefil. Kinesere på death row nektes jo bruk av neglefil. Vis solidaritet! Ta en renskrubbet panne ut av kjøkkenskapet. Helst av aluminium for det bruker de fattige. Hell vann i panna. Ikke bruk varmt vann fra springen for det er det bly i og da kan De dø av toksisk sjokk noe som virkelig ville ha vært så uhorvelig trist. Sett den på plata. Legg på lokk. Skru bryteren på 6. Pass på at De ikke skrur på feil plate! Det er brannfarlig. Skjær opp noen loffskiver. Ikke skjær rett på benken, bruk fjøl. Ikke pyr hvis De finner en lighter. Og pass på å ikke lemleste Dem med brødkniven. Hvis De er uheldig: sett på plaster eller dra rett på legevakta. Ikke snakk med junkiene. Obs! Husk i så fall på å skru av plata. Og å trekke ut alle stikk-kontakter tilfelle tordenvær. Legg loffskivene i panna når vannet har kokt opp. Skru ned varmen på 3. La loffen koke i 1 time (hardkokt) eller 3 timer (bløtkokt) avhengig av hva De foretrekker. Pass på at det ikke koker over! Servér. Ikke salt loffen, for da kan De få diabetes. Bon appétit!

onsdag, november 21, 2007

Professor Runar informerer

Dagens tema: kroppen vårses

Guttær! Føll med nå, for atte det er han Professor Runar som prekær!

I Norge er det kvinnen som bestemmer om hun vil ha barn, og hvem hun vil ha barn med. Hun kan ha uforpliktende sex fordi hun både kan angre seg og velge å beholde barnet. Noe menn ikke kan.
(Morgenbladet, nr 46/2007)

Guttær! Sjønte dere det, eller? Hvis ikke kan jæ ta det en gang til.

Det er dama som blir på tjukken! Ikke kællen!!! Så atte pass på hvor dere stikker pikkane deres. For atte dere kan få rakkerungær på nakken!

P.S Dong er for tusseladdær. Dere er vel ikke tusseladdær, guttær? D.S

Siste nytt! Dem sier at vi bor i verdens mest likestilte land. Men skrikerungane nekter å gro inni kroppen til kællane!

Neste gang på Professor Runar informerer:
Kvinner kan amme. Noe menn ikke kan. Nasjonalt og globalt perspektiv.

onsdag, oktober 17, 2007

"Jødesaken"

Jammen leiligheten var jo tom!

Den mannlige journalisten Arvid Bryne forstår ikke kritikken mot boka hans ”Vi sloss for Norge”, som handler om forsoningen og vennskapet mellom motstandsmannen Svein Blindheim og frontkjemper og nazist Bjørn Østring. Slik fremstiller han seg i intervju med Aftenposten:

-Jeg har intervjuet to personer. Det er ikke interessant hva jeg mener.

Så sier han:

-Jeg er forundret over måten jødesaken og spørsmålet om den okkuperte leiligheten blir presentert av kritikerne. Det overskygger alle de andre temaene. For eksempel landssvikoppgjøret; hele 93 000 ble arrestert og tiltalt for landssvik. Jeg mener at hele oppgjøret var på feil premisser og bygget på et lovverk som er i strid med Grunnloven.

Så Arvid Bryne har i alle fall en mening, han mener at landssvikdommen mot Bjørn Østring var grunnlovsstridig. For Arvid Bryne selv og Cappelen er dette kanskje ikke ”interessant”.

Men for alle med interesse for historien er det svært interessant at den journalisten som skriver denne boka, den journalisten som på klassisk norsk vis reduserer Holocaust til ”jødesaken” og som derfor(?) ikke gidder å ta seg bryet med å stille kritiske spørsmål til nazisten som flyttet inn i den ”eksproprierte” leiligheten til familien Laksov etter at de var sendt til eliminasjon, mener at landssvikdommen mot denne nazisten var grunnlovsstridig.

Det er uproblematisk å si at landssvikoppgjøret var grunnlovsstridig, særlig hvis man kan argumentere for dette. Det er kanskje også uproblematisk at en journalist som mener at nazistene ble utsatt for rettslige overgrep etter krigen skriver en skjønnmalende og ukritisk bok om en nazist og hans venn.

Men det er ikke uproblematisk at Cappelen gir ut en slik bok uten å klargjøre premissene den er skrevet under og forfatterens ståsted. Det er tvert imot særdeles problematisk.

En annen som har skrevet bøker er Knut Hamsun. Det finnes de som svært gjerne oppkalle en gate eller en plass til ære for ham. De sier:

Jammen han skrev jo så gode bøker.

tirsdag, oktober 16, 2007

Forum Blikktromme utfordrer den feministiske lobbyen

Ring, ring


-Det er Fjordfitte
-(hikst) (hikst) buhu
-Forum Blikktromme, formoder jeg?
-Vi har hørt at du er motstander av likestilling for menn og at du ikke vil at menn skal se seg som kjønnede vesener.
-Jasså.
-Vi har hørt at du mener at menn er sutregutter. Dette er diskriminisasjon mot oss karer og menn.
-Dere har nok misforstått, gutter. Jeg er bare motstander av kjendispratepaneler. Syns det er no dritt. Syns egentlig det kunne vært forbudt.
-Buhu... buhu... buhu... (hikst) Hvordan skal vi få menn til å se seg som kjønn da? Når feministene tråkker på den eneste måten known to man som kan få dette på plass?
-(sukk) Kjendispratepaneler kan ikke gjøre noe for noen. Skjønner dere ikke det?
-Jammen du må være mer positiv. Vi prøver i hvert fall og vi har veldig gode intensjoner. Hvis du er en sann og ekte feminist burde du sette pris på det.
-Det driter jeg i. Det teller ikke. Dere bare forsøpler mediene og samfunnsdebatten.
-Fjordfitte, da! Det kan du virkelig ikke mene. Ingen mennesker er søppel!!
-Kan ikke du bare holde kjeft og ligge død og kastrere deg?
-Drapstrusler også? Nei, nå må jeg legge på, altså. Alt vi menn skal utsettes for når vi utfordrer den totale makta til den feministiske lobbyen.
-Vil du vite hvordan du kan få menn til å se seg som kjønn?
-Ja! Ja! Det er jo det vi jobber mot. Det ville vært fantastisk om vi kunne knekke denne uhyre vanskelige koden. Men det er såpass komplisert at vi antagelig må gjennomføre hundrevis av sosiologiske dybdestudier i vår egen omgangskrets før vi kan komme noen vei.
-Forresten jeg gidder ikke.
-Hva i all verden kan du mene?
-Du er irriterende og åndssvak og jeg gidder ikke å hjelpe deg allikevel. Du kan heller gjennomføre de sosiologiske dybdestudiene dine og skrive masse piss på Kagge Forlag.
-Jammen er det sant at du vet hvordan vi kan få menn til å se seg som kjønn?
-Ja, din dumme ape. Og det er ikke noe vanskelig heller. Det er så latterlig lett.
-Du si det. Please!
-Glem det.
-Vil du si det imorgen, da?
-Kanskje. Hvis du kan clean up your act.
-Du mener at jeg skal være mindre imbesil og fjollete og all over the place?
-Nemlig.
-Jeg skal prøve, Fjordfitte. Jeg lover. Skal lese meg skikkelig opp på kjønnsforskning og nye masteroppgaver i sosiologi.
-Som sagt, du kan heller prøve å holde mer kjeft.
-Ok, snakkes!
-Yada.


Fortsettelse følger

torsdag, oktober 11, 2007

Pose og sekk, takk

En tilsynelatende moderne og absolutt ikke fossilert kvinne ved navn Line Konstali har i dag et helsides leserbrev på trykk hos Tante Kuk der hun blant annet kan opplyse ”fossile, navlebeskuende statsfeminister” at ”moderne kvinner føder barn”. La oss se litt nærmere på hvordan hun tenker.

Vil ha pose:
Jeg klapper i hendene og hopper i været over det landet som gir meg frihet til å føde barn, studere, engasjere meg, diskutere, gå på kafe, ta vare på barn og smashe det hele sammen (sic). (…) Både jeg og mannen min har vært under utdanning samtidig som vi har fått to barn. (…) I Norge har vi klart det som få andre land klarer. Vi har skapt en universell velferdsstat der alle har like rettigheter.

Vil ha sekk:
Til alle dere fossile, navlebeskuende statsfeminister: moderne kvinner føder barn. Også de med Downs syndrom. Vi ønsker å gjenoppdage det dere glemte i kampens hete: Urfeminismen. (…) Å være så fylt til randen av morskjærlighet at man holder på å sprekke av stolthet.

Ok, det er litt muggent å kritisere noen for å ville ha både i pose og sekk. Det vil vel alle. Og det er sikkert et menneskelig trekk ved denne moderne og ikke-fossilerte kvinnen.

Vil bare påpeke at såfremt Line Konstali ikke er født inn i den økonomiske overklassen er det nettopp statsfeminismen* som har gitt henne den økonomiske og moralske friheten til å studere og engasjere seg samtidig som hun har små barn. Den velferdsstaten hun er så fornøyd med bygger i stor grad på statsfeministiske* prinsipper.

En kan selvsagt være strålende fornøyd med den tilkjempede friheten statsfeminismen* gir en som mor og kvinne og samtidig kalle statsfeminister ”fossile” og ”navlebeskuende” og innbille seg at de har glemt morskjærligheten og trangen til å beskytte sine barn i ”kampens hete”. Yada yada yada, man kan det. Man kan skumme fløten av statsfeminismen og slenge dritt av klassisk merke etter statsfeminister. Men det er så utrolig imbesilt. Det er så ufattelig navlebeskuende og historieløst.

Mange av min generasjons mødre tilhører de som deltok i ”kampens hete”. Den foregikk som kjent på 70- og 80-tallet. Den kampen kjempet de for å gi oss frihet og respekt. Jeg la aldri merke til at de glemte morskjærligheten eller trangen til å beskytte oss. Tvert imot. Dette i skarp motsetning til mange av fedrene i vår generasjon, på tross av myten om at den myke 70-tallsmannen ble ødelagt og undertrykt av feminismen.

Line Konstali: det er statsfeminister av begge kjønn som har gitt deg friheten du nyter godt av idag. Du behøver ikke å være takknemlig. Du behøver ikke å vite noe om ditt eget samfunn. Du behøver ikke å sette deg inn i vår historie. Du behøver ikke å vite at du står på skuldrene til giganter og at du kolporterer myten om feminister som navlebeskuende, golde og ikke helt ordentlige kvinner. Så lenge vi andre vet det er det greit. Så kan du bare fortsette å være et irriterende, nedsnødd naut som svømmer rundt i din egen fortreffelighet.

Her er leserbrevet, i god Tante Kukstil i en annen versjon enn på papir.

*En nettundersøkelse viste nylig at 54 % ikke aner hva statsfeminisme er, men gjerne vil vite det. Kun 22 % visste hva statsfeminisme var, men de ville holde det hemmelig. Meg bekjent finnes ingen definisjon på begrepet. La oss bare konstantere at det oftest benyttes av folk på høyresida og at det konsekvent brukes som skjellsord. Et morsomt paradoks er at statsfeminismens kritikere er svært opptatt av at kvinnelige gründere må få total statsfeministisk omsorg.

mandag, oktober 08, 2007

"Märthas kaker"

Som kjent har alle seriøse bloggere en gjesteblogger, en sånn kar som heter Svenna, Gjedda eller Bønna. Tidligere har jeg vært så uutholdelig privilegert å få den hoch-intellektuelle Kristin Clemet som gjesteblogger, men denne ukas gjesteblogger tar virkelig kaka, om jeg kan få si det slik.

Jeg har i dag den utsøkte glede å presentere vår alles kjære Prinsesse Märtha Louise av Huset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg som gjesteblogger!


Eller redaktør som vi har blitt enige om å kalle det. Jeg må imidlertid understreke at Prinsessen som redaktør ikke har noe slags redaktøransvar eller lignende. Det blir heller ikke anledning til å stille kritiske spørsmål. Vennligst respekter dette på grunn av at vi lever i et fritt land - et åpent samfunn, et demokrati, en rettsstat.

Vår charmerende og kunnskapsrike Prinsesse Märtha har valgt seg Samfunn & Arbeidsliv som dagens tema. På tross av sin anakronistiske stand, sine privilegier og sin føydale kulturbakgrunn er Prinsessen nemlig hjertelig opptatt av at vi i dagens Norge formelt sett har likestilling. Det hun lurer på er hvorfor feministene da syter og klager så fært. Når alle vet at kvinners arbeid er mindre verdt enn menns og at kvinneyrker derfor naturligvis er lavere lønnet enn mannsyrker. Da kan alle bare velge mannsyrker da. Og når noen ikke gjør det, fordi de er individualistiske, da går det virkelig ikke an å komme etterpå og klage på at arbeidet ikke verdsettes.

Eller hvordan tenker andre om dette, lurer Prinsessen. På grunn av sin dedication til the others, de som har ytringsfrihet, religionsfrihet og stemmerett, har hun laget en interaktiv avstemming, slik at alle kan komme til orde.pollsHvorfor velger norske kvinner dårlig betalte kvinneyrker?
Fordi de er dumme, feige kjerringer som tar dumme jobber
Fordi det er jobber som må gjøresDa er det bare å stemme i vei, altså. Og så må vi si tusen hjertelig takk til vår kjære Prinsesse for hennes innsats som gjesteblogger. Ladies and Gentlemen: Take her away!


Neste ukes gjesteblogger blir den kontroverzielle samfunnsdebattanten Elin Ørjasæter, som lurer på hvor det kan ha blitt av stoltheten i de gamle kvinneyrkene. Følg med, følg med!

fredag, oktober 05, 2007

torsdag, oktober 04, 2007

onsdag, oktober 03, 2007

4 millioner kroner vs uvurderlig


Men hvem er hvem? *forvirret*
B.M. "30 sølvpenger"

mandag, oktober 01, 2007

Forum Blikktromme møter sin overmann

I Forum Blikktrommes lokaler, nattestid.

Ring, ring

-Det er hos Forum Blikktromme.
-*hikst* Bu-hu, sjø!
-Bu-hu, du!
-I vår kultur anser vi menns seksualitet som stygg og verdiløs og kvinners som vakker og verdifull.
-Det kan du ha rett i. Men hvis du tror at menn nødvendigvis taper på det må du tenke om igjen. I Disneyland og Fantasy World er det selvfølgelig slik at det som er pent er bedre enn det som er stygt, at pent er bra og stygt er dårlig. Men Disneyland-standarden gjelder ikke på menneskelige kjerneområder. I Somalia og Afghanistan regnes for eksempel kvinners seksualitet som langt mer "verdifull" enn den gjør i Skandinavia, hos dem er kvinnelig seksualitet i mye større grad plassert på en pidestall. Det er et kulturelt trekk som ikke gir kvinner i Somalia og Afghanistan større frihet eller flere rettigheter eller bedre seksuelle forhold enn skandinaviske kvinner. Snarere tvertimot, skulle jeg tro. Det er vel ganske innlysende at jo mindre "pen", jo mindre "verdifull" ens seksualitet regnes som, jo bedre. Så jeg vet ikke om du som mann har noe å klage på der.
-Heldigvis er det ikke lenger kontroversielt å hevde at kvinner kan gå ut sju dager i uken og få med seg en ny sexpartner hjem hver gang.
-He-he. Det har faktisk aldri vært kontroversielt å hevde det. Tvertimot er det en av våre grunnmyter at menn alltid vil ha sex.
-Kvinnelig seksualitet er et knapphetsgode milliarder ønsker mer av.
-Derfor er det så synd at de samme milliardene er så raske til å stemple kvinner som horer og nymfomane hvis de ikke forholder seg til normer fra 1950-tallet.
-Få kulturelle uttrykk anses som så pent og salgbart som to kvinner i erotisk positur. Sammenlign det med vårt syn på to menn som har analsex. En svensk nettundersøkelse viste nettopp at tre av fire kvinner ønsker sex med kvinner. Under 10 % av mennene ønsket sex med samme kjønn.
-Eh... du kan seriøst ikke henvise til nettpoller! Uansett - om det skulle være slik at menn er mindre tilbøyelig til homoseksualitet enn kvinner - hva er problemet? Fravær av homoseksualitet er ikke et uttrykk for forakt for eget kjønn, vet du. Akkurat som fravær av heteroseksualitet ikke er et uttrykk for forakt for det annet kjønn.
-Torbjørn Røe-Isaksen har sagt at horekunder er ekle mannfolk. La meg tippe at du ikke reagerer på uttalelsen. Kulturen vår er så gjennomsyret av ubevisst mannsforakt at det er helt ok å stemple hele denne gruppen som "ekle".
-Ca 13 % av norske menn har kjøpt sex en eller annen gang. Enda færre handler jevnlig hos prostituerte. Det er sikkert dårlig folkeskikk å stemple horekunder som "ekle", men det har ingenting med mannsforakt å gjøre, ettersom horekundene ikke er synonyme med menn som gruppe.
-I år har vi fått politisk flertall for å kriminalisere horekunden. Det understreker at det er den mannlige seksualiteten vi vil til livs.
-Jøss, det er som å snakke med en vegg. Hør nå her: selv om nesten alle horekunder er menn er ikke alle menn horekunder. Å kjøpe sex er noe et mindretall menn gjør, det er ikke mannlig seksualitet som sådan, like lite som å selge sex er knyttet til kvinnelig seksualitet som sådan. Å legge begrensinger på sexhandel er derfor ikke et angrep på den mannlige seksualiteten.
-Menn må ikke tro at de har rett til sex, at de kan gi kvinner uønsket seksuell oppmerksomhet eller belemre dem med sine utilstrekkelige sjekkeferdigheter.
-Bingo! Ettersom sex innebærer kontakt med et annet menneske er det alltid denne andre personen som avgjør om det blir noe på oss eller ikke. Derfor er ikke sex som sådan en rettighet, selv om alle har rett til å ha sex med en samtykkende partner.
-Menn må godta og mestre norske kvinners krav for å ikke bli tvunget i sølibat.
-Det er vel ikke helt riktig. Men hvis menn bare vil ha sex med "norske kvinner" er de selvsagt avhengige av at "norske kvinner" vil ha sex med dem. Ellers kan de ha sex med menn eller med utenlandske kvinner. Men med tanke på det unaturlig høye antallet utenlandske hentebruder på norske krisesentre er det antagelig grunn til å advare utenlandske kvinner mot endel norske menn.
-Menn må ikke tro at de har noen som helst rett til kvinner, for det har de heldigvis ikke lenger.
-Helt enig.
-Siden kvinnediskriminering og samfunnets statushierarkier dypest sett kan spores tilbake til menns ønske om tilgang på kvinnelig seksualitet, er det det seksuelle vi må løse for å oppnå likestilling.
-Det er jeg tilbøyelig til å være enig i. Men det kan virke som om du mener det seksuelle problemet er at vi sier nei til sex som ikke frister oss. Jeg tror det grunnleggende seksuelle problemet er mange ikke forstår eller ikke vil akseptere at ingen har rett til andres kropper - uansett hvor mye de har lyst på disse kroppene eller ønsker å styre disse kroppene. Og at selv om kvinnelig seksualitet gjerne kan karakteriseres som et knapphetsgode, er det ikke et gode som skal fordeles rettferdig til alle. Jeg har rett og slett inntrykk av at du ikke klarer å skille mellom sex og sosialdemokratiske velferdsgoder. Og det er veldig, veldig problematisk. Kanskje du trenger terapi?
-Yeah, sex therapy!
-Jeg tenkte mer på litt grunnleggende trening i logisk tenkning. Kanskje du kunne melde deg opp til ex.phil?
-Æ syns du er veldig negativ til å jobbe i Forum Blikktromme, sjø. Hvem er du egentlig?
-Kanakaratnam heter jeg. Men jeg jobber egentlig ikke i Forum Bliktromme. Jeg bare vasker her.
-Hvorfor tok du tellefon da?
-Jeg var redd det var en mann i krise. Og det var det jo.
-Bu-hu!
-Bu-hu, da.

fredag, september 28, 2007

Forskning, altså

Advarsel: kan ha effekter.

Yo! Jeg, Professor Fjordfitte, har forsket på unge jenter som har blitt uønsket gravide og født uønskede barn. Forskningen min viser at det å bli uønsket gravid i ung alder og deretter føde uønskede barn ikke er så uproblematisk som alle går rundt og tror hele tiden. Dette er jo mildt sagt oppsiktvekkende. Og sikkert veldig sjokkerende news for alle jenter og kvinner der ute som tror at livsomveltninger som svangerskap og fødsel er så lett og greit. It’s not!

I undersøkelsen har jeg fulgt et utvalg jenter i alderen 13 til 15 år fra 1992 til 2005. Jentene har besvart ulike spørreskjemaer på flere tidspunkter i perioden.

30 prosent av jentene som har vært uønsket gravide oppgir å ha et alkoholproblem.
Tilsvarende for jenter som ikke har vært på tjukken er 13 prosent.

32 prosent som har vært uønsket gravide har brukt cannabis siste 12 måneder.
9,1 prosent som ikke har vært på tjukken har gjort det samme.

17 prosent av de som har vært uønsket gravide har forsøkt andre ulovlige rusmidler.
Tilsvarende andel for jenter som ikke har vært på tjukken er 2,6 prosent.

Så der har du forskningen sin som beviser at uønsket graviditet fører til rusmisbruk, gitt. Eller tja. En ting jeg ikke akkurat har hatt tid til å sjekke ut er om det kan være omvendt. Om bruk eller misbruk av rusmidler rett og slett kan føre til uplanlagt graviditet. Kan det være slik da, mon tro? Nei, det tror jeg ikke, altså, for jeg som professor har aldri forsket på noen som har hatt sex under påvirkning av rusmidler. I sosiologi-miljøet er vi i alle fall alltid nyktre under akten. (Kriminologene derimot... men de var ikke med i studien.)

For å være litt spissfindig: kanskje er det slik at de som i mindre grad bruker rusmidler også i mindre grad har sex og eller i større grad bruker prevensjon. Mens de som i større grad bruker rusmidler generelt har sex oftere, eller i mindre grad bruker prevensjon og dermed har større sjanse for å bli uønsket gravide.

Vel. Det der blir detaljer og flisespikkeri. Uinteressant, vet du. Jeg liker mye bedre konklusjonen om at uønskede småttinger fører til rusmisbruk. Selv om jeg ikke mener at uønskede barn skal forbys, syns jeg dette er en viktig advarsel til kvinner. STAY AWAY FROM THOSE BABIES. Forskningen min er det endelige beviset på at det kan være trist å bli uønsket gravid. Kan være traumatisk liksom. Særlig hvis man på ulike måter er ressurssvak eller ikke har noen å bearbeide opplevelsen sammen med.

Og da jeg nylig ga en gruppe pur unge sosiologistudenter en innføring i undersøkelsen som viser at unge kvinner kan få så store traumer av uønskede barn at de ender med å ruse seg, fortalte en av dem meg at hun kjenner to unge jenter som har født uønskede barn. Hun fortalte at den jenta som var i et stabilt forhold med en ok fyr taklet situasjonen mye bedre enn den jenta som ikke var i et fast forhold og endte opp som alenemor. Hun nevnte også at hun jo "tenker sitt" om alenmødre. Antar at det viser at forskningen min har sin berettigelse.

Jeg, Professor Fjordfitte, vil med dette rette en stor takk til Professor Willy Pedersen, som har vært min veileder og mentor under denne oppsiktvekkende studien. Men nå kan jeg ikke skrive mer, for jeg har en avtale med Kagge. Tjallabais!

onsdag, september 26, 2007

Hjelp soldatene hjem and how to do it


Kanskje du har en drøm om å bruke bloggverktøyet til viktige saker, så som å hjelpe soldatene våre hjem fra Afghanistan. Men kanskje du ikke vet helt hvordan du skal gjøre det. Her er en enkel fremgangsmåte:

Skriv noe dritt, hva som helst, bare det er dritt. Trekk i den sammenhengen frem andres tekster som konkrete eksempler. Når du skriver om disse tekstene, la utgangspunktet være at du naturligvis ikke kan ta deg bryet med å lese tekstene først og at halve moroa uansett er å misforstå. Som den erfarne og dyktige bloggeren du er, len deg nå tilbake og vent.

Når du får kritikk for det du har skrevet, ikke svar saklig på kritikken, forsøk heller å gjøre det personlig. Skriv for eksempel at jeg forstår at du tror dette handler om deg, men det gjør det ikke. Det var en ren tilfeldighet at jeg valgte din tekst som eksempel på dritt, og det må du forstå. Hvis noen finner visse utsagn spesielt problematiske og forsøker å diskutere disse, kan det være lurt å slette disse utsagnene i ettertid. Det er skikkelig realt å gjøre det på den måten. Eller skriv at de som kritiserer deg har en tone som ikke er en god invitasjon til konstruktiv debatt. Da virker du voksen. Eller bare skriv at du jo er den samme fyren som før, og lat som om det derfor er mystisk at noen finner dine ytringer eller handlinger kritikkverdige i dette tilfellet.

Det er viktig at du later som om du ikke skjønner hvorfor du får kritikk. Skriv at det er veldig paradoksalt at folk kritiserer deg når de heller kunne bruke bloggen sin til å hjelpe soldatene våre hjem fra Afghanistan.

Lat som om du ikke er en erfaren og dyktig blogger som vet nøyaktig hvilke type tekster som trigger kommentarer og motinnlegg og hvilke som ikke gjør det. Lat som om du ikke vet at det som genererer trafikk er uenighet, vas, meta og direkte omtale av andres tekster.

Velg deg ut en gruppe bloggere, hva med hvite, norske, kvinnelige feminister på venstresida. Det funker kjempebra å skrive om "feministene" (med det mener du egentlig x antall navngitte bloggere, men pass på å hele tiden kalle dem feministene), særlig når utgangspunktet er som beskrevet ovenfor.

Dette er et godt grunnlag for å kritisere "feministene" (med det mener du egentlig x antall navngitte bloggere, men pass på å hele tiden kalle dem feministene) for å ha feil fokus. At de ikke bruker bloggene sine på å rädda världen, hjelpe soldatene våre hjem og slikt. Imotsetning til deg selv, som altså bruker bloggen din på rett måte, fordi du har skrevet noen virkelig skjellsettende poster om Afghanistan.

Når du har kritisert "feministene" (med det mener du...) på denne måten, har du et fint grunnlag for å kritisere "feminisme" (med det mener du vel egentlig metablogging, men æ're så jævla nøye) som sådan. For det er visst ikke så lett å skille "feminisme" fra "feministenes" virksomhet. Så du kan gjerne hamre litt mer på hva "feministene" (og med det mener du...) holder på med hvis du føler for det. Og det gjør du vel.

Hold på sånn en stund. Så kan du skrive litt om hvor trist du er. Hvor slitsomt det er å få kritikk liksom. Hvor lite morsomt det er når tekstene dine blir misforstått. At du syns det er leit at du ikke gis særlig rom for positive tolkninger og gode intensjoner. At dette ble litt for voldsomt for deg. At du kanskje vil trekke deg tilbake nå. Kanskje du kan holde en avstemming om saken for å se om det kommer noen sympatierklæringer. Ok, nå vet du hvordan du skal hjelpe soldatene våre hjem.

tirsdag, september 25, 2007

Litt om en hvit, mannlig trønder på hans eget vis

I min tid i Bloggebyen har jeg lest mer esquilske skrifter enn i resten av livet mitt. Esquils skrifter er enten enormt overrepresentert her, ellers så er denne hvite, mannlige trønderens oppfatning av verdenssituasjonen oppriktig slik at det mest presserende er dølle memer, å poste bilder av kjøleskapet sitt, arrangere esquilske utgaver av Tordenbloggen og endeløse, litt seige noveller om lastebilsjåfører i Trøndelagsfylkene.

Jeg er ikke motstander av noe av dette, selv om jeg syns det er surrealistisk at dette er det mest presserende i verden for Esquil.

Jeg kunne ønske meg at Esquils brennende engasjement også ble satt inn for å redde barna i Afrika, men det er da virkelig ikke min oppgave å bestemme over andres tidsbruk. Jeg forteller bare at jeg, Fjordfitte, er overrasket over Esquils prioriteringer.

En Esquilvennlig blogger havner også i båsen 'feminist' når trønderen Esquil fyrer løs, og det er ikke alltid like gøy. For eksempel når Esquil ikke syns det er nødvendig å lese postene dine før han bruker dem som eksempler på at feminister bedriver reaksjonær gruppetenkning eller at han må spørre seg hvor skillet kjønnsfascisme og feminisme går (kudos for at du har redigert vekk akkurat den delen av teksten, Esquil). Det er også irriterende at Esquil ikke skjønner forskjell på spøk og alvor. Men jeg har hørt at det er en bivirkning av å være trønder, og det er naturligvis ikke noe man kan noe for.

En ting vi allikevel bør diskutere er om vår Esquil spotter den vesentlige forskjellen på disse to setningene:

feminister skriver blogg
feminister syns blogg er det mest presserende i verden

Jeg kunne ønske han skjønte det, og jeg syns ikke det ville ha vært for mye for langt av en voksen mann, men det er faktisk ingenting som tyder på at Esquil skjønner forskjellen.

Dette var altså litt om en hvit, mannlig trønder på hans eget vis. Håper alle hadde utbytte! Zkape debatt, liksom.

Takk til Esquil, som lærte meg denne finfine metoden.

Takk til Mihoe, som tar Esquil alvorlig (i alle fall litt).

søndag, september 23, 2007

Nytt, revidert regelverk

I det siste har jeg både hatt en del besøk fra Anti-psykopatisk senter og blitt utsatt for Dagbladet Magasinets sjaskete sitatpolitikk. Dette setter jeg naturligvis svært lite pris på, og jeg ser meg dessverre nødt til å oppdatere gjeldende regelverk.

Regelverk av september 2007

§ 1 Det kan fritt siteres og kopieres fra Fjordfittes tekster under forutsetning av at det henvises tydelig til kilden.

§ 2 Det er ikke lov å benytte Fjordfittes URL som brukernavn på andre nettsteder.

§ 3 Kommentarer skal hovedsakelig bestå av kommentatorens egne ytringer, ikke sitater, linker eller URLs.

§ 4 Off-topic slik vi kjenner det er selvsagt tillatt, men som hovedregel skal sitater og linker ha relevans for diskusjonen.

§ 5 Kommentatorens brukernavn skal peke til kommentatorens egen nettside, eller ikke peke til noen nettside i det hele tatt.

§ 6 Kommentatorer som på ulike måter gir uttrykk for et såkalt nasjonalt sinnelag plikter å uttrykke seg på korrekt, feilfritt norsk. Verken dysleksi, forestillinger om ”den feminiserte skolen” eller lignende gir fritak fra regelen.

§ 7 Kommentarer som ikke er i henhold til regelverket slettes uten pardon.

§ 8 Regelverket vil oppdateres løpende. En plikter selv å holde seg informert.

torsdag, september 20, 2007

Nypenytt, litt forsinka


Det har vært svarte dager for nypebonden! Så skranten var nypehøsten at bonden måtte trøste seg med en ekstra sterk pjolter. Hadde onde nypetyver vært på ferde i Fjordfittes avdøde grandtantes forlatte hage? Kunne det være det mistenkelige, middelaldrende paret som hadde lusket rundt der tidligere og som påsto at de pleide å lage anti-inflammatorisk nypepulver mot moderne livstilssykdommer? Om det var så vel! Etter grundig rekognosering på annen kvinnes eiendom viste det seg nemlig at nypetyv-teorien var en rosenrød ønskedrøm.

Att döda ett tre
I tillegg til at Kolbjørn Kommune vært ute med den nye, miljøkriminelle ryddemaskinen sin og fjernet vegetasjon, hvorav en spesielt fruktbar og generøs busk som jeg hadde en særdeles god relasjon med, viste det seg at mange busker ikke bar frukt i det hele tatt. The horror! Den eneste forklaringen jeg kan finne på mysteriet er sommerens klima. Så hvis dette er permanente klimaendringer er det ingen ende på hvor dystre nypebondens fremtidsutsikter er. Skål, Fjordfitte!

Nye nypebønder minnes om nødvendigheten av å kle seg fornuftig i fjosen, altså krattet. Det vil si skaut, polstra bh, støvler og solide bukser. Det blir jo endel kravling og klatring i tornete og bratte omgivelser, balansering på døde trestammer, og så videre. Benytt under ingen omstendigheter strikkede plagg.

Den grundige bonden anmodes om tegne opp kart og notere seg hvilke busker som modnes når, ettersom variasjonene kan være relativt store.

Av etiske dilemmaer vi nypebønder må ta stilling til nevnes dette med andres eiendom. Der er min oppfatning at vi fritt kan høste avlingen når vi skjønner at eieren fornekter nypene sine. Men hvis vi har grunn til å tro at eieren er en hyggelig kollega av oss, plikter vi selvfølgelig å holde fingrene av fatet eller i alle fall spørre før vi forsyner oss. Nypetyveri er en form for kriminalitet vi nypebønder må slå hardt og nådeløst ned på, og som vi ikke på noen måte kan oppmuntre til!

Til slutt kan jeg opplyse den samlede norske pappskallemasse som i sin avgrunnsdype og inngrodde uvitenhet lar tonn på tonn av det røde gull gå til spille og dø at den svarte nypehøsten 2007 innbrakte meg ca 10 liter renset råmateriale, som ble til 2,5 liter nypemos, 1,5 liter tørkede nyper og rikelige mengder instant suppe. Ikke så verst, de sørgelige omstendighetene tatt i betraktning.

Her er oppskrift på nypemos, i revidert utgave.

lørdag, september 15, 2007

Nytt utstyr til Hanne Nabintu-dukken!

De har vel kjøpt Hanne Nabintu-dukken til Deres datter? De vet, den søte oransjetannede dukken som lærer Deres lille tulle forskjellen på å gå alene på bar i miniskjørt (UKVINNELIG!) og å etterligne porno-industriens flotte idealer (FEMININT!). Alle jenter vil jo gjerne være sexy, som Britney Spears sier. Og De vil vel ikke at datteren Deres skal ende opp som stygg og bitter feminist?

Nå har det kommet nytt utstyr til Hanne Nabintu-dukken! En chip De enkelt kan insertere i dukken som på en lekende og feminin måte gjør dukken i stand til å takle rasemotsetninger og samkvem med både negre, hottentotter og muhammedanere. Som De vet er slike typer ofte illsinte, ufyselige, frådende og nådeløse. Blant annet har det blitt rapportert at de koker hverandre i olje. Dette er ikke fine role-models for Deres lille tulle!

Men Hanne Nabintu-dukken er en fin role-model! Som en ekte, feminin kvinne er hun naturligvis verken ufyselig, illsint, frådende eller nådeløs, men tvert imot én som viser andre respekt og forståelse, samtidig som hun behersker å skrive ”voksne” kronikker i morgenavisen! (Trykk på stumpen hennes, så kommer ubetalelige kronikker ut av rektum).

Tilbake til Hanne-Nabintu-dukkens utstyrsbank. La oss si at Deres lille tulle blir vitne til at en neger, hottentott eller muhammedaner opplever at mannen hennes og far til hennes sju uker gamle datter blir slått ned, slår hodet i asfalten, mister bevisstheten, blør fra nese og munn, blir delirisk, men ikke får bli med i ambulansen som kommer til stedet, og deretter blir liggende i koma i dagesvis.

La oss si at denne negeren, hottentotten eller muhammedaneren blir fra seg, hysterisk, livredd, rasende. La oss si at hun blir så redd at hun nesten ikke vet hva hun gjør, at hun nesten ikke vet hva hun sier. (Og hvorfor er hun egentlig ute i parken, når hun nettopp har født sitt første barn? Burde hun ikke holde seg hjemme slik mødrene gjorde før i tiden? Dette er jo hakket før å sitte på bar i miniskjørt.) La oss si at hun også kritiserer ambulansepersonalet. Hvor gøy er egentlig dette for Deres egne lille, gullhårede tulle? Er det ikke en guffen situasjon for tullen Deres? Hvordan skal hun takle denne rasekonflikten? Har hun det riktige vokabularet og den nødvendige innsikten som skal til for å forstå hva som skjer?

Kanskje ikke! Derfor bør hun lytte til Hanne Nabintu-dukken - det vil si hennes nye chip. Insertér chipen i dukken, smell dukkens hode hardt i asfalten eller mot betong og la den lille piken lytte til dukkens skrallende tale. Da vil hun lære forskjellen på rettmessig og urettmessig sinne og fortvilelse. Og hun vil lære at slemme negre i parken er illsinte, frådende, ufyselige og nådeløse, mens hvite kvinner som skriver kronikker har respekt for andre mennesker, er forståelsesfulle, pent sminket og nåderike.

Dette er en nyttig lekse for Deres skjønne, lille pike, som kanskje ikke er så begavet at det gjør noe. Nøl ikke, hvis De er en ansvarlig forelder: kjøp Hanne Nabintu-dukkens nye chip den dag i dag! Og glem ikke; for å høre budskapet må De smelle dukkens hode i asfalten eller mot betong.

tirsdag, september 11, 2007

Then or now: when was he hotter?

Then: old gnome........................Now: the blossom of youth.

pollsWhen was he hotter?
He was hotter then!
He is hotter now!
torsdag, september 06, 2007

Breaking news fra vitenskapens verden

Forskning.no viderebringer en lite oppsiktsvekkende "nyhet" fra den sosiologiske godteposen Oh, I could have told you that.

Nesten trist at Øystein Rottem er død, ellers kunne vi donert ham til grunnforskningen. Men spar tårene, det fins det uttallige bransjer og kunstarter som skriker etter denne type eksperimenter. Og så har vi jo Erlend Loe, naturligvis.

Da måtte Fjordfitte le!

For alle som syns det har blitt for lite fokus på farene ved nynorsk, hundebæsj i gatene og frekke ungdommer på trikken må det være en sann glede at ”tekstforfatter og markedsstrateg” Kent Andersen har dukket opp på leserbrevsidene.

Kent, han er vonbroten fordi vi ikke har hatt folkeavstemming om innvandring. Kent syns at dette er et demokratisk problem som forklarer hvorfor så mange stemmer FrP – i tillegg til avgiftene, bomringene og de skrekkelige bilprisene, selvfølgelig. Øy! Hva med veistandarden? Alarm! Uansett. Kent fikk svar fra nasty guy Martin Kolberg, som skrev:

78 % stemte ikke Frp ved forrige valg. Den sittende regjering har flertall i folket.

Da måtte Kent le!

For det første var det ingen som hadde noen anelse om hva makteliten hadde tenkt å gjøre med Norge – eliten gadd nemlig ikke fortelle det til noen. Og nå i dag har ikke velgerne så stort valg som du liker å gjemme deg bak: Syv partier ser ut til å følge makteliten helt ukritisk. Bare ett parti er uttalt skeptisk og ber om tenkepause.

Da måtte Fjordfitte le!

Dette betyr at ved stortingsvalget i 2005 – da 78 % av befolkningen ikke stemte på FrP – da var det ingen som hadde noen anelse om hva ”makteliten” ”hadde tenkt å gjøre med Norge”? Fordi makteliten ikke gadd å fortelle det til noen? Og i 2005, da var det ingen som hadde noen anelse om forskjellene mellom FrP og de andre partiene?

Nå måtte Fjordfitte le en gang til! Å, dette var oppkvikkende! Mer av Kent, Åmås, trygler Fjordfitte grådig.

tirsdag, august 28, 2007

Forum Blikktromme får en ubehagelig telefon

Ring, ring

-(hikst)
-Er det mannsgruppa Blikktromme?
-(hikst)
-Tar det som et ja. Har ikke hørt noe fra dere i det siste. Hva skjedde?
-(snufs)
-Skjønner. Men jeg har en sak til dere.
-Ikke det med at gutter lærer best fra kvinnelige lærere, vel?
-Nei da.
-Ikke det med at mannlige pasienter lettere blir friske med kvinnelig lege, vel?
-Nei da.
-Ikke det med at nesten alle mordere og voldtektsmenn er menn, vel?
-Tampen brenner.
-Å, jeg har det! Er det det med at menn er så seksuelt undertrykt at de bare ikke kan styre seg og at det ville blitt færre voldtekter hvis kvinner ikke sa nei til sex hele tiden og hvis vi legaliserte bordellene?
-Nei, det er det med småbarnsmødre som forsvinner.
-Å ja, jeg vet hva du mener. Fordi de er hjernevasket av navlebeskuende lenestolsfeminister til å tro at shopping og storbyferier er morsommere enn å være hjemme å ta seg av hus og hjem? Og at dette fører til normoppløsning, kriminalitet, skilsmisser, overvekt, diabetes 2, depresjon, alkoholisme, impotens og selvmord?
-Nei, jeg tenker på dette med at når småbarnsmødre som forsvinner så er det så godt som uten unntak ektefellen eller samboeren som har drept dem.
-Hva har det med Forum Blikktromme å gjøre?
-Jeg tenkte at dette har noe med mannsrollen å gjøre.
-Hvorfor det? Alle er uskyldige til det motsatte er bevist. Det er bare dere nazikommunistiske statsfeminister som ikke skjønner det.
-Ja, selvfølgelig. Men statistisk sett
-STATISTISK SETT ER DET NESTEN INGEN SMÅBARNSMØDRE SOM BLIR DREPT!
-JEG VET DET! MEN NÅR DET ALLIKEVEL SKJER ER DET SÅ GODT SOM UTEN UNNTAK MANNEN HENNES SOM HAR GJORT DET!
-Kanskje hun ikke var noe grei, da. Kanskje hun var en skikkelig psychobitch. Har du tenkt på det eller? Mange kvinner undertrykker mennene sine psykisk dag etter dag. Hvorfor er det ingen som snakker om det? Nei da, det skal vi ikke snakke om, det. (hikst)
-Det er vel heller ikke så mye snakk om menn som undertrykker konene sine psykisk?
-Hvorfor skulle vi snakke om det?
-Trodde du ville snakke om psykisk undertrykking i ekteskapet?
-NEI, DUMMA. Jeg ville snakke om at kvinner undertrykker mennene sine psykisk.
-Og jeg vil snakke om småbarnsmødre som forsvinner.
-Det er i hvert fall ikke min skyld. Jeg har aldri drept noen. Og jeg kjenner ingen som har som drept noen heller. Der kan du se! Menn er ikke sånn som dere feminister tror!
-(sukk)
-Ho ho! Tok deg der! Du måtte gi deg nå! Ho ho ho! Det er så deilig å vinne diskusjoner med faktakunnskaper og saklige argumenter. Hvorfor ringte du egentlig?
-Fordi jeg har problemer med å forstå politiets handlemåte når småbarnsmødre forsvinner.
-Og så ville du at vi menn skulle komme ridende på hvite hester og redde deg?
-(Sukk) Jeg skjønner ikke hvorfor ikke politiet iverksetter full drapsetterforskning når småbarnsmødre forsvinner. Jeg skjønner ikke hvorfor de venter og venter i ukesvis for å "se om hun dukker opp", når de vet og vi vet at det er mer enn 99 % sjanse for at mannen hennes har drept henne. Hvorfor kan de ikke rutinemessig søke med likhunder i familiens hus og bil og eventuelt på det lokale forbrenningsanelgget, hvis ektemannen har tilgang til det. Hvorfor kan de ikke rutinemessig la komptente etterforskere avhøre ektemannen og andre nærstående så snart savnetmeldingen kommer.
-De kan ikke det hvis ingenting tyder på drap. Kanskje hun har dratt på shoppingferie med nazifeministene, ikke sant.
-Men statistisk sett er det mer sannsynlig at mannen hennes har drept henne. For hver uke som går blir det vanskeligere å finne liket og vanskeligere å finne ut hva som er skjedd. Jo lenger man venter med å finne og avhøre vitner, jo vanskeligere har de for å huske hva de har sett og hørt. Jo lenger tid barna må leve i uvisshet, jo større traumer får de. Hvorfor kan ikke samfunnet ta inn over seg dette og trekke de nødvendige konsekvenser?
-Du glemmer at alle er uskyldige inntil det motsatte er bevist.
-Nei, jeg gjør ikke det. Jeg sier ikke at uskyldige skal dømmes. Jeg sier at det går an å iverkesette rutinemessig drapsetterforskning når statistikken er så klar.
-Du, jeg må legge på nå, jeg føler meg undertrykt. Ikke ring oss flere ganger.
-Ha det godt, da.
-(snufs)

onsdag, august 22, 2007

Kristine Moody gjesteforeleser om det demokratiske eksperiment

... og Fjordfitte hever brynene

Bloggers rejoice! The Moody is back! Hun skal gjesteforelese på Kristin Clemets Selvfølgelighetsskole hver fredag frem til valget. Mat for Mons, heter forelesningsrekken hennes. Men før hun entrer podiet gjør The Moody seg noen betraktninger om styre og stell. Hvorfor maser folk så fælt om disse valgene, undrer hun. Fornuft og handlekraft må vel tross alt være viktigere enn valgdeltagelse? Så børster hun bort noen usynlige parasitter fra sin stilige, brune silkebluse og sier:

Det demokratiske eksperimentet har nå rullet og gått så lenge at det ikke lenger er mulig å si kategorisk at stemmerett bereder grunnen for velferd og fred.
Ingen har noensinne sagt at stemmerett alene bereder grunnen for velferd og fred. Det er allikevel ingenting som tyder på at fravær av stemmerett øker sjansene for fred og velferd.

Dette er et smertelig tap for vår virkelighetsforståelse.
Nei, det er ikke det. Vi er mange som ikke deler ikke din virkelighetsforståelse. Vi føler ikke noe tap.

Men slik er det.
Du gir deg ikke.

Ingen har gjort mer for sin befolkning de siste tyve årene enn det grovt undertrykkende regimet i Kina.
Vel, det er åpenbart at du med denne ubegrunnede dypsindigheten tenker på økonomisk vekst, ikke politiske friheter, borgerretter eller lignende. Det er greit å mene at økonomisk vekst er et gode, men det er knapt det eneste eller viktigste gode et regime kan tilby sin befolkning. Ingen har dessuten gjort mer for å ødelegge vår tids viktigste informasjonskilde (nettet) med sensur og ufrihet eller for å øke ødeleggelsen av planeten enn regimet i Kina. Det må tas med i beregningen når dette undertrykkende regimets innsats skal vurderes.

Demokratiske (og sosialistdominerte) India tilbyr sine innbyggere langt dårligere offentlige tjenester (se undersøkelsen til Asian Development Bank) [enn Kina].
Og demokratiske og sosialistdominerte (ifølge norsk høireside er jo sosialdemokratene sosialister) Norge tilbyr sine innbyggere langt bedre offentlige tjenester enn både det autoritære Kina og det ikke-sosialistiske USA.

Irak og kanskje Afghanistan vil ende som fryktelige eksempler på katastrofal innføring av folkestyre.
Det er mulig. Men det betyr ikke at folkestyre som sådan er en dårlig ide, eller at disse landene ikke bør endre seg og legge til rette for demokrati. For eksempel endte den USA-ledede invasjonen av Irak med total katastrofe. Det betyr vel aldri at USA-ledede invasjoner som sådan er en dårlig ide? Vel, jo, det er mye som tyder på det. Det var et dumt eksempel. Innføring av pasientskade-erstatning i Irak og Afghanistan vil sikkert også ende i et totalt kaos. Men det er nok mest fordi disse landene for tiden er vandrende katastrofer på alle plan.

Og så er det alle de i beste fall besynderlige valgresultatene som selv korrekt gjennomførte avstemninger gir:
Det finnes ikke objektive mål på hva som er ”besynderlige valgresultater”, selv om det er besynderlig for deg at noen ønsker en annen samfunnsutvikling enn det du gjør.

Tyrkerne har nettopp øket sin oppslutning om AKP, som ikke kan få bragt landets sosiale normer raskt nok tilbake til forrige århundre-skifte.
Det tyrkiske valgresultatet er besynderlig for deg og det skal vi ta på alvor.

Samtidig bør vi spørre oss om hva slags kunnskaper du har om det tyrkiske samfunnet. Er det i det hele tatt riktig at AKP vil gjeninnføre det døende osmanske rikets sosiale normer? Kan det være slik at de som har stemt på AKP har gjort det av helt andre grunner enn partiets forhold til sosiale normer. Kan det være at AKP kan vise til økonomisk vekst og stabilitet, og at dette er en velgermagnet i et fattig land med tradisjon for militærkupp.

Kan det være at mange tyrkere uansett har et annet syn på sosiale normer enn Kristine Moody, fordi de har en helt annen kultur, en helt annen historie. Hvis det er slik, og dette får betydning for landets valgresultat, er det i så fall besynderlig? Nei, det er ikke det. Det er fullstendig ubesynderlig.


Så er det USA og dets lave valgdeltagelse. Er det holdbart, som europeiske medier gjør, å konstant latterliggjøre amerikanernes opplysningsnivå, bibeltro og navlebeskuelse og samtidig mene at de siste 45 prosent av de stemmeberettigede i USA ville gitt landet en bedre president?
Det er for det første høyst uklart om ”europeiske medier” mener disse 45 prosentene ville gitt USA ”en bedre president”. Her tror jeg dessverre du fordreier virkeligheten, kjære Moody. Det er mer riktig å si at mange demokratitilhengere, ikke bare i Europa, mener vedvarende lav valgdeltagelse (som vi vet følger et sosialt mønster, mer enn individers frie valg) er uheldig, fordi demokratitilhengere sjelden ønsker styreformen oligarki.

For det andre er det uklart om europeiske medier konstant latterliggjør amerikanernes opplysningsnivå, bibeltro og navlebeskuelse. Dette kan imidlertid måles. Hvis vi kan bli enige om hva ”konstant” betyr.

(Vi bør også finne ut om det finnes medier innad i USA som latterliggjør befolkningens opplysningsnivå, bibeltro og navlebeskuelse og om dette er problematisk. Og om det finnes medier i USA som latterliggjør andre lands befolkning samtidig som de mener at disse landene bør bli mer demokratiske. Hvis det er slik, kan det rett og slett være slik mediene fungerer i frie samfunn?)

Det er for det tredje uklart hvorfor det ikke skulle være holdbart å være kritisk til sider ved det amerikanske samfunnet og samtidig mene at landets lave valgdeltagelse er et demokratisk problem. Tvert imot kan det være særdeles holdbart å mene at lav valgdeltagelse er et resultat av kulturelle aspekter som lavt opplysningsnivå eller sosial skjevhet, og da en skjevhet en ikke ser som et gode. Men hvis man av ulike grunner mener at lav valgdeltagelse er uproblematisk eller til og med fordelaktig er denne tankegangen sikkert uholdbar.


Det er ikke Stanford-professorene i politisk filosofi som holder seg hjemme når det er presidentvalg over dammen.
Nei, akkurat. Da er vel lav valgdeltagelse uproblematisk, da. Siden smarte folk stemmer uansett. Og fattigpakket ikke gjør det.

Gå og stem den 10. september, hvis du tror enkelte av politikerne som stiller kan gjøre bygda di til et bedre sted å bo. Men ikke stem fordi noen forteller deg at det er en forbasket plikt.
Jeg driter tynt i hva du gjør 10. september så lenge du ikke forventer at demokratiet er en rettighet uten forpliktelser. Og så lenge du gjenkjenner en spade når du ser en.

tirsdag, august 21, 2007

Hverdagsmisogyni

Hvis du savner hverdagsmisogynismen og syns at likestillingen har gått for langt er det bare å skru på radioen. Hver hele time sender NRK Dagsnytt et innslag om at Cecilie Ditlev-Simonsen i Hydro får sin vanlige lønn når hun har velferdspermisjon grunnet skattesnusk.

Hvorfor er dette ikke en nyhetssak?
Fordi lønn under velferdspermisjon er standard.
Fordi det er standard at Hydroledelsen forsyner seg av fellesskapets midler.
Fordi Cecilie Ditlev-Simonsen ikke representerer det politiske systemet.
Fordi Cecilie Ditlev-Simonsens skattesnusk har liten offentlig interesse, i motsetning til politikeres skattesnusk.

Hvorfor er dette så viktig for NRK at innslaget har rullet og gått hele morgenen?
Fordi Cecilie Ditlev-Simonsen er kvinne.

Så takk til NRK for at dere lar hverdagsmisongynien leve.

søndag, august 19, 2007

Kristin Clemets Selvfølgelighetsskole

Velkommen til Kristin Clemets Selvfølgelighetsskole eller Kristin Clemet Hochschule für Plattitüde som min tyske skole heter.

Først må dere skrive under på en taushetserklæring, slik at sosialistene ikke får snusen i hvordan vi intellektuelle tungvektere på høiresiden tenker og resonnerer. For å si det som det er, det ville ikke være heldig.

Tema for første leksjon er mitt yndlingsfag, nemlig Ubegrunnede Dypsindigheter. Dette er noe vi skal jobbe mye med her på Selvfølgelighetsskolen, fordi det er selve livsgrunnlaget for politikken vår. Dere må regne med at sosialistene blir mugne av Ubegrunnede Dypsindigheter. Det er fordi sosialistene ikke respekterer annerledes tenkende. Det var jo derfor de anla GULag-arkipelet.

Dagens Ubegrunnede Dypsindigheter går som følger:

Velferd er en individuell opplevelse, ikke et system.

En krone mer på statens hånd kan føre til mindre velferd enn om den forble på private hender.

Fantastisk, ikke sant? For å utdype ytterligere kan jeg fortelle dere at det geniale med Ubegrunnede Dypsindigheter er at man ikke behøver å begrunne dem.

Vel, nok læring for én dag. Vi skal jo også ha tid til vanlige aktiviteter som å snyte på skatten og overholde foreldelsesfristen. Leksen til neste gang er å skrive et leserbrev - eller essay som vi gjerne kaller det - til aftenavisen om at det er et demokratisk problem at ingen journalister i vårt ulykkelige land vil stemme FrP. Hvis dere allerede har skrevet dette essayet ti tusen ganger før kan dere skrive om farene ved nynorsk.

Neste gang på selvfølgelighetsskolen skal vi få besøk av en spennende gjesteforelser, en Høirekvinne som faktisk behersker flere fremmedspråk. Tenk på det, dere. Hun skal forelese om det demokratiske eksperimentet som har rullet og gått en stund nå. Hun skal også ta opp myten om at mange høirefolk har temmelig brune underskjorter.

lørdag, august 18, 2007

Det er lov å le!

Saken er vanskelig og vond, sier Diffen trist. Så feil kan man ta!

Drosjejuks, roll over! Ha ha! Her er Diffens info-brosjyre om hva skattepengene dine går til:

I en storby som Oslo har innbyggerne behov for mange kommunale tjenester. I tillegg oppstår det stadig nye behov for tjenester som skal dekkes. Dessverre er pengesekken begrenset, og kommunen må prioritere.

Ha ha! Ha ha ha ha! Per Ditlev-Simonsen, you crack me up! You so serious!

Siden jeg driver valgkamp for Høire iår, er jeg pålagt å tillegge:

Stem Høire hvis du syns det er sexy at folk som dette har politisk makt.

tirsdag, august 14, 2007

Den virkelige pakistanertesten

Vår kjære trønder Esquil er stadig ute og opplyser at folk, særlig Drusilla, har strøket på pakistanertesten hans. Såvidt jeg skjønner går denne testen ut på om noe en ikke-pakistaner sier på spøk vil være akseptabelt å si om pakistanere i fullt alvor. Én svakhet ved Esquils pakistanertest er at pakistanere ikke kan ta den. En annen er at jeg stryker på den hver gang jeg åpner kjeften.

Derfor har jeg lagd min egen stanertest. En stanertest for alle! Imotsetning til Esquils pakistanertest som er pottit og ekskluderende. Testen min går ut på å finne ut om du er staner*.

Det er nemlig store muligheter for at du er det, uten å vite det. Og omvendt. Testen er et redskap som gir deg mulighet for å bli kjent med ditt egentlige jeg. Sounds good? Grunnen til at jeg vil at du skal bli kjent med ditt egentlige jeg er at det vil gjøre deg bedre rustet til å bo i Norge.

Vårt stikkord er kulturkollisjoner. Slike kollisjoner kan føre til mistrivsel. Fordi en liksom ikke finner seg til rette, ikke forstår kodene og alle de uskrevne reglene. Straks er en sykmeldt og viklet inn i et nett av løgner og misbruk av velferdsordninger.

Her er testen:
1) Er du oppvokst i et føydalt fellesskap?
2) Har du stemmerett?
3) Har du religionsfrihet?
4) Har du ytringsfrihet?
5) Kan du fritt velge yrke utfra evner og interesser?
6) Er kjærlighetslivet ditt en privatsak?
7)* Var det noen som mente at broren din burde gifte seg med en jomfru og/eller slektning?
8) Kjenner du til at det regnes som upassende å snakke offentlig om ens teorier om årsakene til navngitte menneskers selvmord, særlig når familien har bedt om ro?
9) Og at til og med Jens Ulltveit-Moe har fått med seg dette nå?
10) Er kritikk og satire det samme som mobbing?
11) Blir du lett krenket eller støtt hvis noen kritiserer dine oppfatninger/ytringer?
12) Bør media fokusere mer på det positive?
13) Bør en være spesielt forsiktig med å kritisere religion og/eller okkulte autoriteter?
14) Har du ofte blitt oppfattet som en representant for din familie, snarere enn som et individ?
15) Vet du hva et åpent samfunn er?

7)* hvis du ikke har en bror: forestill deg hvordan situasjonen ville ha vært hvis du hadde en

**********************************************************************************
FASIT. IKKE JUKS. FASIT. IKKE JUKS. FASIT. IKKE JUKS. FASIT.
**********************************************************************************
Spm 1, 7, 10, 11, 12, 13, 14: Ja/vet ikke: 1 engel. Nei: 0 engler.
Spm 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15: Ja: 0 engler. Nei/vet ikke: 1 engel.

**********************************************************************************
DIAGNOSE. DIAGNOSE. DIAGNOSE. DIAGNOSE. DIAGNOSE. DIAGNOSE
**********************************************************************************
0 engler: du er ikke staner.
1-2 engler: du er ikke staner, men du føler trang til å skrive ”voksne” kommentarer til denne testen. Du er mest sannsynlig trønder eller høyskoleutdannet.
3-6 engler: du er ikke staner, men du prøver. På nitti-tallet mente du at menneskerettighetene var en dekadent, vestlig ide som ødelegger østlige kulturer, men nå mener du at menneskerettighetene ble oppfunnet av muslimer i Irak.
7-15 engler: du er Märtha Louise! You are livin’ in da ghetto! Du må gå på integreringskurs og lære om norsk kultur og samfunn. Henvend deg til kommunen.

______________________________

*staner: en person som er preget av føydale, autoritære eller totalitære samfunns verdier, som dermed har problemer med fri meningsutveksling, logisk tenkning, kritikk og satire og som grunnet dette har problemer med integrasjon og kommunikasjon i et demokratisk samfunn.

søndag, august 12, 2007

Erna Solberg spanderer

Vi i Høire tror at kvinner er lei av å bli sett på som en kollektiv gruppe. Vi tror at dagens kvinner ønsker å bli sett på som mangfoldige individer med ulike atributter og spesialiteter. Stem på Høyre hvis du deler vårt syn. Og hvis du syns det er sexy at folk som oss har politisk makt.

For første gang i mitt liv skal jeg stemme Høire i år. Og drive valgkamp for Høire. Å, det er spennende! Ikke gammeldags og jævlig og pinlig sånn som sosialismen. Vil du se implantatene mine, forresten? Du behøver ikke å betale, Erna Solberg spanderer! Tilbake til valgkampen: jeg håper en feit og slesk Høiremann kan holde meg i lanken og veilede stakkars gebrekkelige meg når jeg stolprer rundt i konservatismen. Høyhæla pumps, vet du. Sexy!Sexy fact: alt man gjør for første gang er innviklet og komplisert!

Tenk om dumme lille meg fucker opp Høires valgkamp. Da blir jeg kanskje kalt inn på teppet til Erling og Fabian og big shot Per-Kristian - Per-Kristian Foss, altså - for å på ris på stumpen min. Au! Men åh!! Det blir sikkert ganske deilig også. For jeg liker å få ris på stumpen, særlig av tjukke middelaldrende gubber med makt og status. Sånn er jo vi kvinner, i alle fall vi Høirekvinner. Det er det sosialistene ikke skjønner. Derfor håper jeg at de taper valget. Sånn at vi Høirekvinner kan bli respektert for det vi er. Nemlig lekre individualfeministiske hønsehjerner som pynter opp politikken. Eller den vakreste gjenstanden i verden, som Christian Ringnes sier... *stolt*.Sexy fact: Per-Kristian er en racer på å straffe ulydige Høirepiker. Tji hi! Au!!

Å, nå ble stumpen min rødflammete. Syns du det er sexy? Stem Høire hvis du tenner på det. Eller hvis du bare rent generelt tenner på ideen om eldre, erfarne, mektige menn som leier på innkjøpte, avkledde damer som ikke skjønner et kvekk av noe annet enn Lolitamyten. Vet du hva, du kan faktisk tjene penger på Lolitamyten. Mye, mye penger. Penger = sexy. Work the system, girl! Girl power! Nå skjønner du sikkert hva Høirefeminismen går ut på (hvis du lurte etter å ha lest Linda Hofstads forvirrede babbel). Til slutt vil jeg fortelle deg litt om livet innad i Høire, noe som kan være sexy for deg å høre om og gjøre deg mer interessert i politikk. Som ung og uerfaren pike føler jeg meg så godt ivaretatt innad i Høire. Vet du hva, Høire har respekt for piken. Til og med for diskrete, ydmyke asiatiske piker og annet pakk. Det føles så trygt. Vi piker søker jo trygghet hos mannen, og helst da middelaldrende, arrogante tjukkeboller med masse penger. Per-Kristian og Fabian har til og med gitt meg et spesielt kjælenavn som vi koser oss med på partimøtene. Dum og Dummere er kjælenavnet mitt. Sexy, ikke sant?

torsdag, august 09, 2007

Har han ID på seg, eller?

I min familie har det vært mange hjerneblødninger. Noen har dødd, noen har overlevd. Noen går det bra med, andre går det dårligere med. Én karakteriseres som et medisinsk mirakel, selv om han har blitt en del av det Høyre så vakkert kaller utenforskapet. En dag er det kanskje jeg som ligger der, uten at noen helt skjønner hva som har skjedd. Det kan sikkert være en forvirrende situasjon. Jeg håper det er noen der som vil hjelpe meg. Jeg håper at de skjønner at det haster. At de ikke sløser bort tiden min ved å skjelle meg ut eller spørre om jeg har ID på meg. Det gjør de sikkert ikke, for jeg er hvit, ikke svart. Det er flaks for meg, det kan redde livet mitt. Det er så utrolig trist.

onsdag, august 08, 2007

Forum Blikktromme går på barrikadene

Ah. Aaaaaaah. Jeg er glad for å kunne meddele at Forum Blikktromme har fått et nytt medlem, nemlig Preben Z. Møller. Preben er 32 år gammel, hvit, mann, heterofil og dessverre sosiolog på toppen av det hele. Preben er en av de mange som har dårlige erfaringer med den såkalte statsfeminismen. Preben har våknet opp til en feministisk bakrus. Derfor har han skrevet boka ”Pen søker trygg - hvordan kvinner undertrykker menn”. Wow, det skal bli spennende lesning. Tipper dette er et verk absolutt blottet for surt oppgulp og generelle banaliteter. En ting vi kan lære av Preben er at kvinnen krever at mannen skal kjøre bilen. (Jeg tillegger: ofte adlyder han uten å mukke, noe som viser hvor dypt undertrykkingen går.) Og at kvinners drømmemann helst skal tjene dobbelt så mye som henne, og at hun – kvinnen – søker trygghet i det gamle patriarkatet. Dessuten har ikke Preben så mange venner som har flyttet inn hos jenter. Foreløpig er det litt uklart om boka ”Pen søker trygg - osv” er basert på forholdene i Prebens vennekrets eller om det er utført noen form for sosiologisk forskning. Vel, det er kanskje ikke så nøye. Det går kanskje litt over i hverandre type ting. I alle fall. Forum Blikktromme gjør seg bemerket!

Les om Prebens kamp i Kuksure Tidende.

tirsdag, august 07, 2007

Forum Blikktromme

Det begynner å bli gammelt nytt at den norske mann er i krise. Runar Døving sitter og gråter! Ja ja ja, vi må hjelpe den norske mann. Hva kan jeg gjøre, spurte jeg meg selv. Besluttet da å opprette et forum, etter mønster av Mannsrolleutvalget, Verdikommisjonen, Kjell Magne Bondeviks forum for pensjonerte world leaders, Bjarne Håkon Hansens fantastiske imamforum og Høyres Kvinneforum (vet ikke helt hva det er, men tror Høyres Kvinneforum er noe skikkelig viktig). Som vi ser er det fryktelig mange eksempler på at det er riktig og meningsfullt å opprette forum. Det var grunnen til at jeg valgte denne måten å hjelpe mannen på.

Personlig er jeg opptatt av mannen som arketype. Mannen som mann. Det er nok det som er grunnen til at jeg hele tiden omtaler ham i éntall. Det letter også forståelse og kommunikasjon. For at forumet skal ivareta den norske manns interesser best mulig har jeg funnet frem til menn som er representative arketyper. Det er en glede å presentere Forum Blikktromme:

Hans Bauge symboliserer alderdommens visdom
Per Orderud symboliserer den tause bonden av klassisk, duunsk type
Per Bjørnar Rødde symboliserer den norske folkesjela
David Toska symboliserer gutta
Jan E. "Singlet" Hansen symboliserer mannens tunge intellekt
Pastor Jan-Aage Torp* symboliserer verdier
Imam Ali Nehmat Shah symboliserer toleranse, fred og ikke-vold
Mads Larsen symboliserer seksuell mannsdiskriminering
Arve Juritzen symboliserer biologisk mannsdiskriminering
Åge Aleksandersen symboliserer farskapets gleder
(Ingebrikt Steen Jensen er vara)
Bjarne Brøndboe symboliserer folketrønderen og showbiz' mørke sider
Kong Harald V symboliserer mannen som ikon

Den som dessverre ikke fikk være med denne gangen var kjendisakademiker Thomas Hylland Eriksen som var tenkt å symbolisere verdien av mannens endeløse talestrøm. Jeg konkluderte med at Thomas kunne bli oppfattet som en slags mannnlig utgave av Shabana Rehman, en som hele tiden stiller andre menn i skyggen. Dette kunne føre til kritisk tenkning og analyse fra akademisk hold, noe som fort blir veldig pinlig. Sorry, Thomas. Men hvis du har på telefonen 24/7 får du sikkert noen henvendelser fra mediene.

Slik skal forumet fungere: de flotte og sterke mennene skal zkape debatt og diskutere utfordringer de møter i samfunnet. Type hvorfor har menn kortere forventet levealder enn kvinner og hvorfor er det en syk overvekt av menn i norske fengsler. Det er urettferdig! Burde ikke fordelingen vært 50-50? Hvorfor har ikke feministene gjort noe med dette misforholdet? Har de hele tiden bare juksa når de har babla om likestilling? Dessuten skal vi se på diskriminering av ufrivillig barnløse, men fertile menn. Mange forveksler ufrivillig barnløshet med infertilitet og klein sædkvalitet. Tenk så hjerterått. Hvordan kan staten legge til rette for at ufrivillig barnløse fertile menn får sine barn? Hvorfor har feministene sviktet de fertile ufrivillige barnløse?

Vi skal også se på mannens rett til å velge å bli forsørget av sin kone/samboer og hans rett til å velge å bli minstepensjonist. Mange menn opplever at de ikke har denne rettigheten. Det er et reelt problem at mannens ønske om å være hjemmeværende og forsørget ikke blir respektert, men tvertimot latterliggjort, også av andre menn. Ja, slik er den harde virkeligheten mannen møter. Dette må vi prate om. Vi skal snakke veldig mye om at mann er mann verst og grunnen til at mannens individuelle ønsker ikke blir tatt hensyn til på dette området. Og dette er bare noe av alt vi skal ta opp i Forum Blikktromme. Det er mer der det kommer fra. For eksempel hvorfor får menn mange flere fartsbøter enn kvinner. Hvorfor spiser menn så mye usunn mat. Hvorfor stemmer så mange menn FrP. Og ikke minst, hvorfor skal kvinner nekte å ha sex med menn som trenger det? Dette er noe som går mange menn på nervene.

Vel, da har jeg gjort mitt. Jeg har fasilitert og åpnet for dizkusjon om viktige emner. Nå er resten opp til den norske mann selv. Lykke til, gutter!


*Pastor Torp er forresten også medlem av Fjordfittes pastorforum, et forum der pastorer diskuterer Viktige Saker. Vi har også et eget tilbud til hustruene. Mens karene diskuterer tilbys fruene kaffeslabberas og småkaker i et separat værelse. (Så sant de ikke er urene og menstruerer naturligvis. Da holder de seg hjemme så vi unngår små ”ulykker”.)

lørdag, august 04, 2007

Informasjon til frie norske borgere

__________________________ _(mel: Call me av Spagna
________________________________________ ___ eller
_______________Гимн Советского Союза, Aleksandrov)


Folkens. Det har vært vanskelig å komme i kontakt med Fjordfitte. Sorry for det. Men nå skal alt bli annerledes. Har fått telefon! (Se profil.) Så da kan dere jo bare ringe meg for en hyggerlig prat. Tenk litt på at også Fjordfitte må tjene til livets opphold.

MEN HVIS DERE SPØR MEG OM ENGLER SÅ LEGGER JEG PÅ.

ER DET FORSTÅTT!


Gracefully yours
Fjordfitte,

folkets baronesse

torsdag, august 02, 2007

Fanget i jerngrepet

En spennende føljetong fra virkeligheten.

(Dette har skjedd: de to hyperintellektuelle høirekvinnene Linda-Cathrine Hofstad og Sunniva F. Ihle har mot sin vilje havnet i et lammende stalinistisk statsfeministisk sosialdemokrati, der de har blitt påtvunget en statsfeministisk tvangstrøye av de onde, selvutnevnte feministene på venstresida. Hva skal de gjøre?! Hvordan skal de to hyperintellektuelle høirekvinnene komme seg ut av statsfeminismens lammende jerngrep?!)

Plutselig fikk Linda-Cathrine, leder av Høires Kvinneforum en ide.
-Vi skriver en hyperintellektuell kronikk i Dagbladet! utbrøt hun på klingende trøndersk. Den mer forsiktige Sunniva rynket brynene ettertenksomt.
-Jeg tror ikke vi er smarte nok til det, Linda-Cathrine. Husk at vi er lammet av statsfeminismens jerngrep. Vi klarer liksom ikke å tenke klart, vi to. De selvutnevnte feministene kommer sikkert bare til å latterliggjøre oss og gjøre narr. Jeg tror ikke det vil hjelpe oss ut av denne suppa vi har havnet i.
Linda-Cathrine var skuffet over den andre hyperintellektuelle høirekvinnens defensive holdning.
-Har det virkelig gått så langt her i dette statsfeministiske helvete, tenkte hun forbitret. Hadde virkelig statsfeminismens jerngrep og tvangstrøye gjort frie, mangfoldige kvinner så bomullsdottaktige, rent intellektuelt? Det var skremmende. Men Linda-Cathrine hadde bestemt seg. Hun ville kaste lenkene, koste hva det koste ville.
-Se her, sa hun voksent. Jeg har allerede skrevet noe viktig.

Kvinner er mangfoldige, og vi tror de ønsker å bli sett på som enkeltindivider med ulike behov og ønsker.

-Hm, sa Sunniva sakte. Det var da uutholdelig banalt.
-Banalt? Linda-Cathrine trodde ikke sine egne ører. Sunniva var jammen mer lammet av jerngrepet enn hun hadde trodd.
-Hva med dette da?

I dag er det ikke rom for å være annerledes. Alle som ikke passer inn i malen, for eksempel de som ønsker å være hjemmeværende noen år, eller de som sier rett ut at de ønsker seg makt og posisjoner i næringslivet, bli sett på som unormale.

-Tja, sa Sunniva nølende. Det er bare tull at det ikke er rom for å være annerledes. At noen, i dette tilfellet de onde, selvutnevnte feministene, mener at visse valg er mindre heldige betyr jo ikke at det ikke er rom for å gjøre disse valgene. Dessuten... Sunniva tenkte så det knaket nå, mange av de selvutnevnte feministene forsvarer jo retten til å leve som man vil. Og er ikke fordommer mot kvinner i næringslivet like utbredt blant oss høirefolk og blant ikke-feminister?
-Nei, sa Linda-Cathrine hardt. Riulf Rustad er faktisk en typisk kommunist og feminist.
-Å ja, det hadde jeg glemt, sukket Sunniva.
-Sunniva, jeg tror jeg vet hvorfor du er så surrete som individ. Det kan være early onset Alzheimers, men det kan også være på grunn av statsfeminismens jerngrep. Hør på dette:

Statsfeminismens jerngrep rundt norsk likestillingsdebatt er ikke bare lammende, den tar også livet av det minste tilløp til feministisk debatt. I den smålige norske likestillingsdebatten er det bare rom for noen få selvutnevnte feminister, der det eneste saliggjørende er å drive kvinnekamp gjennom lovreguleringer. Hvis du ikke kommer deg med i denne runddansen er du ute. Helt ute. Så lenge det ikke er klistret statsfeminist i panna på deg har du ingenting i norsk likestillingsdebatt å gjøre. Du blir ikke godkjent som "verdig" feminist.

-Ja, nikket Sunniva sørgmodig. Akkurat sånn var det hun følte det! Linda-Cathrine satte ord på noe viktig. Det var ikke fritt for at Sunniva måtte felle en tåre når hun tenkte over hvor smålig Den Norske Likestillingsdebatten var, og hvor sårende det hadde vært å ikke bli godkjent som "verdig" feminist av de selvutnevnte folkene på venstresida. Sunniva hadde egentlig aldri ønsket noe annet enn å bli godkjent som "verdig" feminist av nettopp disse reguleringskåte meningsmotstanderne. Hun måtte innrømme at det hadde svidd å ikke bli godkjent av de hurpene, de fordomsfulle, smålige hurpene. Faktisk gjorde det forsatt vondt. Hun hikstet. Linda-Cathrine lot seg ikke merke med noe, og fortsatte:

Feministene på venstresida henger fortsatt igjen i forestillingen om at kvinner er en særegen interessegruppe. Det de i sin reguleringsiver har oversett er at dagens kvinnekamp ikke kan drives ut fra kampen for kollektive gruppers rettigheter.

-Hmmm. Joda. Jeg vil ikke banne i kirka, men er ikke kvinner på en måte en særegen interessegruppe? Smerten var sviende og plutselig, og kom liksom ingensteds fra. Sunniva mistet fotfestet. Var det de selvutnevnte feministene som såret henne igjen? Nei, det var Linda-Cathrine Hofstad som slo henne i ansiktet. Igjen og igjen. Slagene haglet, mens lederen av Høires Kvinneforum deklarerte med en fremmed og metallisk stemme:

-Det e ingen forskjeller mellom menn og kvinner. Vi e aill indivda! Aill individa! Itj kjønn. Itj menn og dama. Aill kann bli gravvid. Aill kann gi pupp. Aill får lik lønn for likt arbeid. Vi e berre inndivida, Sunniva. Berre inndivida! Aill sammen! Det fins ingen forskjella. Det fins ingen strukkturell disskriminering i Norges lainn og rike. Det fins ingen innteressegruppa. No må du lære! Gjennta ette mæ: vi e aill inndivida!

Sunniva adlød. Nå forsto hun. Det var ingen grupper, det var bare individer. Det eneste hun lurte på var hva kollektive grupper var for noe, og om kollektive grupper var noe annet enn individuelle grupper. Og hva var nå individuelle grupper igjen? Men det turte hun ikke å spørre om, ikke når Linda var i dét humøret.
-Aill kann få PMS, tenkte Sunniva så korrekt hun kunne. Linda hjalp henne på bena igjen og fortsatte:

Vi må ha en likestillingspolitikk tilpasset dagen i dag og morgendagen.

-Uh, sa Sunniva tappert. Jeg mener ikke å være negativ, men det er litt som å si at a er den første bokstaven i alfabetet. Det er liksom ingen som mener noe annet. Jeg tror ikke engang de selvutnevnte feministene ønsker seg en politikk tilpasset gårsdagen. Det er vel bare det at vi er uenige i virkemidlene.
-Nemlig!
-Kan vi ikke bare skrive det, da?
-No e du bra toillat, Sunni, lo Linda-Cathrine hjertelig. Det der det e bare itj akktuelt. Vi må ha med at det er gammeldags å mene noe annet enn oss.
-Ja, kanskje du har rett. Da viser vi i hvert fall at vi respekterer mangfold og andre individers oppfatninger.
-Nemlig, sa Linda smørblidt. Vi e aill individa! Hør no:

Venstresiden i norsk politikk ønsker at norsk likestillingspolitikk skal bli sett på som et utstillingsvindu for resten av Europa og verden. Norge er et foregangsland når det gjelder likestilling, men vi er ennå ikke i mål.

-Nå er jeg visst ikke helt med, sa Sunniva, som begynte å føle seg litt dum. Linda sa liksom så mye vanskelig og rart. Gjør det noe at vi ikke er helt i mål med likestillingspolitikken? Og hva skal vi egentlig med likestilling? Er det ikke nok at vi ser på folk som individer med ulike ønsker og behov? Vi trenger vel ikke noen spesiell likestillingspolitikk utover det?

Linda så bebreidende på den dumme jenta.
-Sunniva, sa hun med ettertrykk. Har du glemt alt? Vi er lammet av statsfeminismens jerngrep. Vi befinner oss i en tvangstrøye. Hvorfor tror du jeg er leder for Høires Kvinneforum? Fordi jeg, Linda, har blitt lurt til å mene at vi høirekvinner trenger et eget forum for kvinner, akkurat som om vi var en særegen interessegruppe. Jeg snakker ikke om likestilling fordi jeg syns det er viktig. Jeg snakker om likestilling fordi jeg er lammet og hjernevasket og plassert i tvangstrøye.


Neste episode: Linda-Cathrine og Sunniva møter en lumpen og smålig virtuell feminist som ber dem forklare hva en selvutnevnt feminist er, og hvor hun kan treffe feminister som ikke er selvutnevnte. Ooh, the excitement! Følg med!

mandag, juli 30, 2007

Aktion T4 - stem FrP!1938: 60.000 RM kostet dieser Erbkranke die Volksgemeinschaft auf Lebenszeit. Volksgenosse, das ist auch Dein Geld!
Neues Volk. Die Monatshefte des rassenpolitischen Amtes der NSDAP2007: Jeg kan ikke se nødvendigheten av med viten og vilje å sette barn til verden som vi vet med sikkerhet vil komme til å koste samfunnet enorme summer i pleie, omsorg og utstyr.
Charlotte B. Finnesand, FrP

onsdag, juli 04, 2007

Al-Qaeda Blues

Razors aren’t sharp enough
Rivers won’t do
Acids are hard to come by
And drugs are haram
Guns aren't practical
Nooses not spectacular
Gas is so complicated
Guess I'll never get to paradise


Fritt etter Dorothy Parker

lørdag, juni 30, 2007

SYLVIA BRUSTAD AVSLØRER MASSIV KRIMINALITET

Gi han et kjønnsorgan han sjøl rår over! Fri han fra tvungen underlivssjekk.

Ifølge helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad er underlivsundersøkelser av barn ikke lov i Norge, fordi man ikke kan "tvinge mennneskje" (Her og Nå, NRK P1 29.06.07).

Dermed har statsråden avslørt at massiv kriminalitet foregår i Norge idag. Halve befolkningen utsettes nemlig for tvungen underlivssjekk under oppveksten. Både norske og utenlandske gutter tvinges til underlivsundersøkelser.

Det verste er at dette har foregått i tiår etter tiår, uten at noen har grepet inn for å beskytte barna mot denne stigmatiserende og potensielt ubehagelige behandlingen av små, uskyldige guttetisser.

Fjordfitte oppfordrer det norske folk:

Si nei til massiv kriminalitet!

Si nei til tvungen underlivssjekk av norske og utenlandske gutter!

Støtt Sylvia Brustads kamp mot massiv kriminalitet!Meld fra om massiv kriminalitet mot guttebarn til Helse- og omsorgsdepartementet. Telefon: 22 24 90 90

Har du selv vært utsatt for massiv kriminalitet? Søk erstatning for tort og svie hos Helse- og omsorgsdepartementet. Telefon: 22 24 90 90