søndag, desember 30, 2007

Mah last will an testament

lolcats funny cat pictures
Democatzy – ur lookin at it

DEMOCATZY HAS ENEMIEZ. HALP! BUT AI LIKEZ IT. AI PROTEKTZ IT. IF AI DYE – TROUBLEZ. LOT OV TROUBLEZ FOR DEMOCATZY. DATZ Y AI RITE MAH LAST WILL AN TESTAMENT.

IF AI DYE – KITTEH TAKEZ OVER. PUSY KAT IZ VRY SMART, VRY CLEVR KAT. U TRUST PUSY KAT. CUZ AI SED SO. K?

URS, FJORDFITTE

P.S. REMEMBR: DEMOCATZY IZ TEH BAST REVANGE.

torsdag, desember 20, 2007

Kullsorte skyer henger over Europa

Pen, velkledd ungdom har tunge dager. Lusne dager. Ingenting er liksom noe morro mere nå. Ikke nye kasjmirjumpere. Ikke å trykke ned arbetarbarnen i skiten. Ikke engang St. Michael von Tetzchners nye bok Drypper av hat - en studie i moderat folkeskikk hjelper på de unges humør! En sky av mismot har spredd seg over Europa. Du har vel hørt siste nytt? Rektors åremålsstilling er utløpt! Ja, rektor skal fratre stillingen. Hvordan skal det nå gå med Selvfølgelighetsskolen! Hvordan skal en nå klare å bygge en sterkere bourgeois offentlighet? Hvem skal nå ta ansvar for å forsyne den politiske debatten med ubegrunnede dypsindigheter, totalt irrelevante sammenligninger og generelle plattityder!

Dager går. Uker går. Det er som om hele desember forsvinner i en sump av emosjonell oppløsning. Flere må holde sengen. Én måtte få intravenøst. Voldsomme gråtetokter på offentlig plass blir et alt vanligere syn. De sorte skyene vil ikke vekk. Europa er truet.

-Hva med fru Helleland fra Kvinneforumet, foreslo endelig en kjekk pike fra Øvre Singsaker. Straks stilnet gråten. Skyene trakk seg tilbake. Solen tittet frem. Bak skyene er jo himlen alltid blå. Pen, velkledd ungdom så på hverandre. Vekslet blikk, vet du. De var reddet! Bourgeoisiet skulle leve! At ingen hadde tenkt på det før. Fru Helleland var jo en riktig tungvekter innen faget. Dessuten var hun kjent som en aldeles vidunderlig foredragsholder, en som virkelig hadde noe på hjertet. Hvis det var noen som kunne føre rektors arv videre måtte det være henne, Høirefruenes ubestridte lederskikkelse. Pen, velkledd ungdom pustet lettet ut. Steg opp fra sine sykeleier. Plasket litt i badekaret for å fjerne stanken av sykdom.

Nu kunde julen komme, følte de. Nu kunde Jesusbarnet få sprelle i krybben sin. De fattige kunde kanskje få en slant, de også. Kanskje en liten pebernøt i alle fall.

søndag, desember 16, 2007

Lutendranck at berede

Disse effterskreffne Species skulle stødis groffue oc formengis.

R. Cardemomme -------- 5. Lod
Ingefer -----------------------3. Quintin
Canel ------------ 4. Lod
Muskater ------------------ 3. Quintin
Paradisskorn ------------ 1. Lod

Naar mand vil giøre to Støbicken eller otte Potter vijn til Lutendranck/da skal først sættis en Messing Pande paa Ilden/met to Pund sucker/oc aff fornæffnde Vijn to Potter der paa slaget.

Lad samme Vijn met Suckeret bekomme en opsød. Naar Vijnen oc Suckeret nu siuder/da giff 8. Lod aff forne støtte Species der vdi/strax tagendis det fra Ilden/igiennem en Lutendrancks Pose slaget/der paa giff de andre 6. Potter Vijn kolde/oc lad en gang 3. eller 4. lecke igiennem samme Pose/indtil den bliffuer klar/saa er hand beridt.

Giffuer du en Skeefuld sød Melck/eller det huide aff et Eg der vdi/saa bliffuer den strax klar.


Koge Bog: Indeholdendis et hundrede fornødene stycker/Som ere/om Brygning/Bagning/Kogen/Brændevijn oc Miød at berede/saare nytteligt vdi Huszholdning/&c. Som tilforn icke paa vort Danske Sprock vdi Tryck er vdgaaen. Prentet i Kiøbenhaffn/Aff Salomone Sartorio/1616.

torsdag, desember 13, 2007

søndag, desember 09, 2007

Aldri riktig med useriøse utfall

Det har i det siste vært reist noen spørsmål om Fjordfittes syn på islam. I kjølvannet av dette har det også vært useriøse utfall mot Fjordfitte fra enkelte. Dette er uheldig og vil aldri være riktig måte å gå frem på. Jeg har tatt kontakt med en viktig organisasjon for å få en ideologisk vurdering av de forskjellige sidene ved denne saken.

Jeg kan naturligvis ikke kommentere om jeg går inn for dødsstraff for islam før jeg får tilbakemelding fra den viktige organisasjonen.

fredag, desember 07, 2007

Vel, hva med dødsstraff for islam?


Kjære leser, hjertelig velkommen til Mangfoldsåret! Ja visst, det er ære for meg å tjuvstarte på Mangfoldsåret 2008 allerede idag. Jeg sier det: gled deg.

Det første vi skal feire er dette med dødsstraff for islam! Er det bra eller dårlig? Rett eller galt? Er man for eller mot? Vel, det er jo en delikat sak, vet du. Syns det er voldsomt vanskelig å si helt konkret hva jeg mener om dette.

Nå når Mangfoldsåret står for døren håper jeg dere respekterer at jeg føler det på denne måten. At dere forstår at dette er komplisert, at det ikke er så svart-hvitt som mange skal ha det til.

Det jeg kan si er at jeg jobber med muslimenes sak, men jeg ønsker ikke å kommentere om jeg er imot dødsstraff.

Jeg håper at dere som syns dødsstraff for islam er en avskyelig ide ikke er så innsylta i enfold at dere innbiller dere at dere har alle svarene. Og ikke tro at dere kan dømme meg bare fordi dere ikke liker meningene mine, da.Dødsstraff for islam?
Neste gang i markeringen av Mangfoldsåret skal vi ha dialog! Det er dialogansvarlig i Muslimsk studentersamfunn som ”inviterer til dialog”. Jeg tør garantere en underholdende forestilling. Det blir også overraskelser.

torsdag, desember 06, 2007

Trist julehistorie!

Stakkars Pappa Fjord! Han måtte lage 48 rebuser hver eneste desember i årevis! Hvis rebusene var for vanskelige fikk han kjeft. Hvis han jukset vanket det også harde ord. Som juks ble regnet gjentagelser av tegninger og kodeord og resirkulering av gjemmesteder. Kravet var kvalitet. Fru Fjord var heldig som slapp unna med innkjøp av mandariner og billige viskelær.

Som en type omsorgsutøvelse og slektsbevaring var julerebusene tradisjonelt Pappa Fjords eneansvar. Gjennom kjønnssosialiseringen ble dette tunge ansvaret nærmest risset inn i hans kropp - som “kontrakter” han moralsk sett var forpliktet til å følge.

Det var den triste historien om Pappa Fjords julekalenderhelvete.