mandag, oktober 01, 2007

Forum Blikktromme møter sin overmann

I Forum Blikktrommes lokaler, nattestid.

Ring, ring

-Det er hos Forum Blikktromme.
-*hikst* Bu-hu, sjø!
-Bu-hu, du!
-I vår kultur anser vi menns seksualitet som stygg og verdiløs og kvinners som vakker og verdifull.
-Det kan du ha rett i. Men hvis du tror at menn nødvendigvis taper på det må du tenke om igjen. I Disneyland og Fantasy World er det selvfølgelig slik at det som er pent er bedre enn det som er stygt, at pent er bra og stygt er dårlig. Men Disneyland-standarden gjelder ikke på menneskelige kjerneområder. I Somalia og Afghanistan regnes for eksempel kvinners seksualitet som langt mer "verdifull" enn den gjør i Skandinavia, hos dem er kvinnelig seksualitet i mye større grad plassert på en pidestall. Det er et kulturelt trekk som ikke gir kvinner i Somalia og Afghanistan større frihet eller flere rettigheter eller bedre seksuelle forhold enn skandinaviske kvinner. Snarere tvertimot, skulle jeg tro. Det er vel ganske innlysende at jo mindre "pen", jo mindre "verdifull" ens seksualitet regnes som, jo bedre. Så jeg vet ikke om du som mann har noe å klage på der.
-Heldigvis er det ikke lenger kontroversielt å hevde at kvinner kan gå ut sju dager i uken og få med seg en ny sexpartner hjem hver gang.
-He-he. Det har faktisk aldri vært kontroversielt å hevde det. Tvertimot er det en av våre grunnmyter at menn alltid vil ha sex.
-Kvinnelig seksualitet er et knapphetsgode milliarder ønsker mer av.
-Derfor er det så synd at de samme milliardene er så raske til å stemple kvinner som horer og nymfomane hvis de ikke forholder seg til normer fra 1950-tallet.
-Få kulturelle uttrykk anses som så pent og salgbart som to kvinner i erotisk positur. Sammenlign det med vårt syn på to menn som har analsex. En svensk nettundersøkelse viste nettopp at tre av fire kvinner ønsker sex med kvinner. Under 10 % av mennene ønsket sex med samme kjønn.
-Eh... du kan seriøst ikke henvise til nettpoller! Uansett - om det skulle være slik at menn er mindre tilbøyelig til homoseksualitet enn kvinner - hva er problemet? Fravær av homoseksualitet er ikke et uttrykk for forakt for eget kjønn, vet du. Akkurat som fravær av heteroseksualitet ikke er et uttrykk for forakt for det annet kjønn.
-Torbjørn Røe-Isaksen har sagt at horekunder er ekle mannfolk. La meg tippe at du ikke reagerer på uttalelsen. Kulturen vår er så gjennomsyret av ubevisst mannsforakt at det er helt ok å stemple hele denne gruppen som "ekle".
-Ca 13 % av norske menn har kjøpt sex en eller annen gang. Enda færre handler jevnlig hos prostituerte. Det er sikkert dårlig folkeskikk å stemple horekunder som "ekle", men det har ingenting med mannsforakt å gjøre, ettersom horekundene ikke er synonyme med menn som gruppe.
-I år har vi fått politisk flertall for å kriminalisere horekunden. Det understreker at det er den mannlige seksualiteten vi vil til livs.
-Jøss, det er som å snakke med en vegg. Hør nå her: selv om nesten alle horekunder er menn er ikke alle menn horekunder. Å kjøpe sex er noe et mindretall menn gjør, det er ikke mannlig seksualitet som sådan, like lite som å selge sex er knyttet til kvinnelig seksualitet som sådan. Å legge begrensinger på sexhandel er derfor ikke et angrep på den mannlige seksualiteten.
-Menn må ikke tro at de har rett til sex, at de kan gi kvinner uønsket seksuell oppmerksomhet eller belemre dem med sine utilstrekkelige sjekkeferdigheter.
-Bingo! Ettersom sex innebærer kontakt med et annet menneske er det alltid denne andre personen som avgjør om det blir noe på oss eller ikke. Derfor er ikke sex som sådan en rettighet, selv om alle har rett til å ha sex med en samtykkende partner.
-Menn må godta og mestre norske kvinners krav for å ikke bli tvunget i sølibat.
-Det er vel ikke helt riktig. Men hvis menn bare vil ha sex med "norske kvinner" er de selvsagt avhengige av at "norske kvinner" vil ha sex med dem. Ellers kan de ha sex med menn eller med utenlandske kvinner. Men med tanke på det unaturlig høye antallet utenlandske hentebruder på norske krisesentre er det antagelig grunn til å advare utenlandske kvinner mot endel norske menn.
-Menn må ikke tro at de har noen som helst rett til kvinner, for det har de heldigvis ikke lenger.
-Helt enig.
-Siden kvinnediskriminering og samfunnets statushierarkier dypest sett kan spores tilbake til menns ønske om tilgang på kvinnelig seksualitet, er det det seksuelle vi må løse for å oppnå likestilling.
-Det er jeg tilbøyelig til å være enig i. Men det kan virke som om du mener det seksuelle problemet er at vi sier nei til sex som ikke frister oss. Jeg tror det grunnleggende seksuelle problemet er mange ikke forstår eller ikke vil akseptere at ingen har rett til andres kropper - uansett hvor mye de har lyst på disse kroppene eller ønsker å styre disse kroppene. Og at selv om kvinnelig seksualitet gjerne kan karakteriseres som et knapphetsgode, er det ikke et gode som skal fordeles rettferdig til alle. Jeg har rett og slett inntrykk av at du ikke klarer å skille mellom sex og sosialdemokratiske velferdsgoder. Og det er veldig, veldig problematisk. Kanskje du trenger terapi?
-Yeah, sex therapy!
-Jeg tenkte mer på litt grunnleggende trening i logisk tenkning. Kanskje du kunne melde deg opp til ex.phil?
-Æ syns du er veldig negativ til å jobbe i Forum Blikktromme, sjø. Hvem er du egentlig?
-Kanakaratnam heter jeg. Men jeg jobber egentlig ikke i Forum Bliktromme. Jeg bare vasker her.
-Hvorfor tok du tellefon da?
-Jeg var redd det var en mann i krise. Og det var det jo.
-Bu-hu!
-Bu-hu, da.

11 kommentarer:

Sigve Indregard sa...

Som mann syns jeg det er uhyre problematisk å få mine seksuelle interesser forsvart av Mads Larsen. Jeg kan ikke se at jeg har særlig stor overlapp med ham hva angår mine interesser.

Det er litt spesielt, kan man si, at han hevder at min mannlige seksualitet trues av at jeg ikke kan kjøpe horer uten å bli kritisert for det. Hva har disse horene med mitt sexliv å gjøre?

Anonym sa...

"Men det kan virke som om du mener det seksuelle problemet er at vi sier nei til sex som ikke frister oss."

Nettopp!! Tror du har tatt mye på kornet der. Veldig artig lesning denne posten!

Fjordfitte sa...

Sigve Indregård: ja, jeg tror Mads trenger en slags ”Guide for deg som vil skrive om menn”, der første leksjon skulle være:
Skill mellom noen menn og menn som gruppe.

Andre leksjon kunne være:
skill mellom noen menns seksualitet og den mannlige seksualiteten

…men det er vel ikke usannsynlig at det vil bli oppfattet som et angrep på ytringsfriheten osv

Cat: vaskehjelpen Kanakaratnam var egentlig litt upresis der. Jeg tror det han prøvde å si var ”det kan virke som om du mener det seksuelle problemet er at kvinner sier nei til sex som ikke frister dem." For det er ingenting som tyder på at innringeren mener det er et problem at menn avstår fra sex som ikke frister dem.

Anonym sa...

Nei, akkurat. Og Mads har vel også sagt i intervjuer at all denne avvisningen og nedlatelsen menn må finne seg i (fordi de har en så forferdelig ekkel seksualitet), fører til masse frustrasjoner og sinne og krig i verste fall! Så egentlig vet du Fjordfitte, er du inne på noe her.. hva om vi bare alle gjorde oss HELT tilgjengelige for ALLE menn? For hvis vi bare slutta å være så fordømmende overfor deres "ekle" seksualitet så slapp de å bli så forferdelig avvist og da kanskje slapp vi all denne ufreden i verden. Ja, hvem vet hvor mange munker vi kunne reddet i løpet av uka hvis vi hadde visst bedre!!

Anonym sa...

Høhø, i den kronikken sin i Dagbladet skrev den gode lesebiske mannen noe om at kvinner kunne skaffe seg sex syv dager i uken via f.eks chattesider på internettet. Som om det skulle være noe mål i seg selv da, men fra min tid som chatter og moderator så tror jeg ganske sikkert at det samme gjelder for en del menn.

Ja, jeg tror nesten jeg skulle klart det selv, (bortsett fra at kjevlet til Flopsy ville satt en effektiv stopper for denslags) jeg klarte jo til og med å pådra meg slibrige tilbud som telefonselger. (skjønt det er kanskje ikke så uvanlig når det kommer til stykket?)

Skuffende nok har altså det eneste tilbudet jeg har fått i min tid som nattevakt vært fra en mannlig fyr fra vår nordlige landsdel. Hadde ejg visst at han skulle bli den eneste skulle jeg tenkt meg om to ganger før jeg sendt ham alene til sengs.

Hadde jeg noe poeng? Åpenbart ikke...

Fjordfitte sa...

Si ikke det. Jeg aner at du brygger på et aldeles kontroverzielt opus om norske kvinner.

Unknown sa...

Kjære fjordfitte!

Morsomt å lese kommentarene dine til innlegget mitt i lørdagsdagbladet. Du har flere interessante poeng, men jeg tillater meg å komme med en liten kommentar til måten du møter mine argumenter på.

En vanlig kronikk/debattinnlegg/tale osv bygger over en lest av premisser som bunner ut i konklusjoner som igjen ender med en hovedkonklusjon. Omtrent slik - premissene 1,2,3 og 4 - dermed konklusjonen A. Og premissene 5,6 og 7 dermed B, 8,9,10,11 og 12 dermed C. Så avslutter kronikken med å sammenfatte underkonklusjonene A,B og C - dermed D som er det skribenten/taleren har på hjertet, en virkelighetsbeskrivelse som hun ønsker å formidle og gjerne overbevise leseren/lytteren om.

I din underholdende dialog tar du bare tak i premissene, de ubehagelige beskrivelsene mine av en virkelighet som vi begge to synes å være helt enige om. Jeg mener i likhet med deg at menn ikke skal ha rett til sex, horer eller noe som helst. Menn skal finne seg i sin niggerstatus på det heterofile kjønnmarkedet.

Og dette er min hovedkonklusjon som du ikke berører. Kvinnefrigjøringa har skapt en situasjon (heldigvis) der menn har den laveste statusen på kjønnsmarkedet, og dette skaper konsekvenser for de fleste andre arenaer i samfunnet også. Menn må godta denne nye statusen/rollen dersom forholdet mellom menn og kvinner skal bedres, og kulturen vår og likestillinga skal komme videre.

Du berører et hovedpoeng her, at den kvinnelige seksualitetens verdifullhet på ingen måte har vært en velsigelse for kvinnens frihet de siste fem tusen årene. Det som er revolusjonerende nytt - og som er bakgrunnen for bøkene jeg skriver - er at menn i vår kultur (heldigvis) ikke klarer å undertrykke kvinner lenger, og dermed skaffe seg tilgang på seksualiteten. Vi har derfor to påstått likestilte kjønn der det ene - det kvinnelige - har en definisjonsmakt og frihet og verdi menn ikke er i nærheten av. Dette er noe helt nytt i vår sivilisasjons historie, og krever nye roller for menn og kvinner.

Det er dette jeg forsøker å få folk til å tenke over, og i denne kronikken var det ved å synliggjøre vår ubevisste mannsforakt. Forøvrig et fenomen din dialog over er fascinerende gjennomsyret av :)

Anonym sa...

Haha, mannsforakt? Skal det begrepet definere all kritikk av stupide meninger nå?

Men greit, her har dere litt solid mannsforakt fra meg: Jeg kunne godt tenkt meg at hun derre forvrengte Nina Karin Monsen satte tungen sin fast i en god gammeldags rullemaskin neste gang hun åpnet kjeften sin om noe annet enn rundpinnestrikking.

Sånn, der har dere mannsforakten sin der tenker jeg.

Fjordfitte sa...

Mads: først og fremst vil jeg si at det er svært leit at du oppfatter at denne teksten er gjennomsyret av mannsforakt. Og at det alltid er mer kledelig å begrunne den type påstander enn å bruke smiley.

Det er riktig at jeg ikke imøtegår din hovedkonklusjon om at menn skal finne seg i at de ikke kan ha sex med noen som ikke vil ha sex med dem, ”finne seg i sin niggerstatus på det heterofile kjønnmarkedet” som du kaller det. Det er fordi det er en ren banalitet som det bare ikke er noe å si på. Jeg vil også si deg at det overveiende flertallet av menn ikke har problemer med å skjønne dette.

Det er fint at du vil forsøke å få folk til å tenke over kjønnsroller ved å synliggjøre ubevisst mannsforakt. Problemet er at du ikke klarer å synliggjøre ubevisst mannsforakt i denne kronikken, du bare påstår at samfunnet er gjennomsyret av det. Det er derfor det er mer interessant å ta for seg måten du argumenterer på/virkelighetsbeskrivelsen du gir enn å ta for seg konklusjonen(e).

Anonym sa...

Det ene poenget Larsen har rett i, er at det finnes et hav av ekle menn der ute, som driver med snuskete affærer for si det høfligt. Det er jo de folka arbeid må retttes mot, etc. Som mann må vi finne måter å bekjempe den materialistiske seksualiteten som har sneket seg inn de siste åra.

Anonym sa...

jøss, fikk jeg siste kommentaren i *den*?

chickenshits.;-)