mandag, oktober 08, 2007

"Märthas kaker"

Som kjent har alle seriøse bloggere en gjesteblogger, en sånn kar som heter Svenna, Gjedda eller Bønna. Tidligere har jeg vært så uutholdelig privilegert å få den hoch-intellektuelle Kristin Clemet som gjesteblogger, men denne ukas gjesteblogger tar virkelig kaka, om jeg kan få si det slik.

Jeg har i dag den utsøkte glede å presentere vår alles kjære Prinsesse Märtha Louise av Huset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg som gjesteblogger!


Eller redaktør som vi har blitt enige om å kalle det. Jeg må imidlertid understreke at Prinsessen som redaktør ikke har noe slags redaktøransvar eller lignende. Det blir heller ikke anledning til å stille kritiske spørsmål. Vennligst respekter dette på grunn av at vi lever i et fritt land - et åpent samfunn, et demokrati, en rettsstat.

Vår charmerende og kunnskapsrike Prinsesse Märtha har valgt seg Samfunn & Arbeidsliv som dagens tema. På tross av sin anakronistiske stand, sine privilegier og sin føydale kulturbakgrunn er Prinsessen nemlig hjertelig opptatt av at vi i dagens Norge formelt sett har likestilling. Det hun lurer på er hvorfor feministene da syter og klager så fært. Når alle vet at kvinners arbeid er mindre verdt enn menns og at kvinneyrker derfor naturligvis er lavere lønnet enn mannsyrker. Da kan alle bare velge mannsyrker da. Og når noen ikke gjør det, fordi de er individualistiske, da går det virkelig ikke an å komme etterpå og klage på at arbeidet ikke verdsettes.

Eller hvordan tenker andre om dette, lurer Prinsessen. På grunn av sin dedication til the others, de som har ytringsfrihet, religionsfrihet og stemmerett, har hun laget en interaktiv avstemming, slik at alle kan komme til orde.pollsHvorfor velger norske kvinner dårlig betalte kvinneyrker?
Fordi de er dumme, feige kjerringer som tar dumme jobber
Fordi det er jobber som må gjøresDa er det bare å stemme i vei, altså. Og så må vi si tusen hjertelig takk til vår kjære Prinsesse for hennes innsats som gjesteblogger. Ladies and Gentlemen: Take her away!


Neste ukes gjesteblogger blir den kontroverzielle samfunnsdebattanten Elin Ørjasæter, som lurer på hvor det kan ha blitt av stoltheten i de gamle kvinneyrkene. Følg med, følg med!

4 kommentarer:

Anders A sa...

Jeg synes det er ille at tradisjonelle kvinneyrker er så dårlig lønnet, sammenlignet med tradisjonelle mannsyrker. Men jeg forstår ikke denne harmen mot Märtha.

Du skriver Märtha er hjertelig opptatt av at vi formelt sett har likestilling. Jeg trodde uttalelsen hennes handlet om likelønn. Stemmer ikke det? Likelønn har med likestilling å gjøre, men er ikke det samme.

Ifølge ordboka mi betyr likelønn lik lønn for likt arbeid. Det er et faktum at vi har likelønn i Norge. Direkte lønnsdiskriminering er forbudt og fraværende. Er det noen som betviler det? Märtha bør dømmes for det hun faktisk sier. Alt annet er uredelig. Og det Märtha sa om likelønn er jo sant.

Fjordfitte sa...

Du og jeg har nok ikke samme oppfatning av hva likelønn er, Anders.

Men det er da hyggelig for deg og Prinsesse Märtha Louise at dere syns det er et faktum at vi formelt sett har likelønn i Norge.

Anders A sa...

Ja, vi har nok det. Men som jeg skrev i min første kommentar: jeg synes det er ille at yrker hvor flertallet er kvinner er dårligere lønnet. Det er et likestillingsproblem, og det burde vi gjøre noe med. Jeg tror vi er enige der.

Poenget mitt var at når du kritiserer en annen person for noe hun sier om likelønn, så kan du ikke gjøre det ut fra din egen personlige definisjon av ordet "likelønn". Det er uredelig. Problemet er at din definisjon av ordet likelønn avviker fra det som står i ordboka. Likelønn, i betydningen lik lønn for likt arbeid, har vi i Norge. Ikke bare formelt, men også i praksis.

Fjordfitte sa...

Og poenget mitt er at det er helt uinteressant hva ”ordboka di” sier om begrepet likelønn eller for den del om hva som ligger i begrepet ”likt arbeid”. Ordbøker bruker vi til å finne riktige stavemåter, ikke til å definere begreper i arbeidslivet.

Du, ordboka di og Märtha Louise må dessverre finne dere i at det finnes ulike oppfatninger om hva som ligger i begrepet likelønn. Det er denne reelle uenigheten om begrepets innhold som er årsaken til at hun ble kritisert for uttalelsen og at hoffdamen hennes grep inn i intervjuet og rettet opp påstanden om at vi ”är jämställda och har samma lön” med å si at ”Det är inte riktigt helt så i Norge”.

Du må gjerne mene at det er urederlig å kritisere andres utsagn om likelønn (nå var påstanden at vi har ”samma lön”, ikke at vi har lik lønn for likt arbeid) utfra ens egen definisjon av begrepet.

Men det fremstår som en temmelig hul innstilling fra din side når du samtidig kritiserer mine uttalelser utfra din definisjon av begrepet likelønn.

For du tror vel ikke seriøst at du og ”ordboka di” sitter på den objektive sannheten om dette begrepet og at oppfatninger som ”avviker fra det som står i ordboka” per definisjon er feilaktige?