onsdag, september 02, 2009

Er du en ekte mann? Ta den OBJEKTIVE testen og finn det ut

Thomas S. Kuhn viste på 1960-tallet hvor lite objektiv mye av forskningen er! I Vitenskapelige revolusjoners strukturer påpeker han at akademias dominerende oppfatninger i realiteten bygger på en rekke ideologiske antagelser!

Nå er tiden overmoden for å ta ett oppgjør med ideologiske antagelser. Tiden er inne for objektivitet, analyse og paradigmeskifte. Som kjent er jeg jo mannsforsker. Derfor har jeg i samarbeid med min eksterne konsulent, "religionshistoriker" og femilogiker Hanne Nabintu Herland, utarbeidet et objektivt vitenskapelig verktøy der vi kan teste om en person er en ekte mann, om han er i overenstemmelse med mannsidealet.

1) Er du villig til å drepe i krig?
2) Beskytter du de nasjonale interesser?
3) Har du en sterk seksualitet?
4)* Verner du kvinner og barn?
5) Er du til å stole på?
6) Er du preget av ærlighet?
7) Er du preget av integritet?
8) Er du preget av hardt, inntektsbringende arbeid?
9) Har du noen fiender?
10) Har du gått i krigen for å drepe dem?


**********************************************************************************
FASIT. IKKE JUKS. FASIT. IKKE JUKS. FASIT. IKKE JUKS. FASIT.
**********************************************************************************
Ja: 1 pistol
Nei: 0 pistoler
Vet ikke, noen ganger, kanskje: 1/8 pistol
500 ekstrapistoler og 1 skalp fra Belgisk Kongo for ja på spm 1) og 10)

*Hvis svaret på spm 4) skulle kollidere med spm 1), 3) og/eller 10) kan du i tråd med den tradisjonelle mannsrollen bare hoppe over spm 4)

**********************************************************************************
OBJEKTIV, AKADEMISK KJØNNSBESTEMMELSE
**********************************************************************************
0 pistoler: du er ikke en ekte mann, du er tusseladd
1/8 – 1 pistol: ikke du heller, du er ødelagt av slemme feminister med STYGGE UNDERBUKSER
1-499 pistoler: ikke du heller, you need to try harder, altså
500 pistoler eller mer + en skalp fra Belgisk Kongo: du er en ekte mann
1000 pistoler eller mer + to skalper fra Belgisk Kongo: du er jo mannsidealet personifisert. Gratulerer!

Neste gang i serien: er du en ekte kvinne? (Din kone/husholderske/slavinne kan få ta testen selv hvis hun er ferdig med husarbeidet, har lagd middag og tilfredsstilt deg seksuelt.)