torsdag, januar 03, 2008

Fitteregisteret

Fra og med 01.01.08 blir alle som er innom Fjordfitte oppført i et pseudonymt register, det såkalte Fitteregisteret. Ingen kan reservere seg mot oppføring i Fitteregisteret. Ditt navn og personnummer blir erstattet med kode/pseudonym. Oppføringen er livsvarig.

Dine personvernhensyn er ivaretatt. Puntum. Betvil ikke min omsorg for deg, min empati eller min gode vilje. Det blir for dumt.

Jeg har til og med ansatt en kontorhjelp for å ivareta dine interesser

Det er ingen tvil om at å lese Fjordfitte og andre blogger er en vond og vanskelig opplevelse for enkelte mange kjempemange i dagens samfunn. Srsly, det er godt dokumentert.

Vi mangler allikevel kunnskap om konsekvenser relatert til lesing av Fjordfitte, og helhetlig forskning er etterlyst. Av hvem? Det kan du gi faen i. Jeg mener derfor at forskning vil være et vesentlig formål for et pseudonymt fitteregister. En særlig begrunnelse for dette er at erfaringer tilsier at utvalgsforskning innen dette sensitive området har vist seg vanskelig å gjennomføre.

Hvilke erfaringer dette er? Det raker deg ikke.

Tar det en gang til tilfelle noen ikke skjønte det: dette er så sensitive saker at vanlig forskning, såkalt utvalgsforskning, ikke nytter. Når dette altså er så hypersensitivt for dem det gjelder er det bare én ting å gjøre. Å opprette et obligatorisk, personentydig statsregister. U like mah logic?

Merkelig nok er et nesten samlet Storting og Datatilsynet negative til registeret mitt. Talk to the hand, sier jeg.