tirsdag, november 04, 2008

Klipp ut fitta di med Marte Michelet

Så hvis du var kommentator i landets mest grisete avis, den kvasi-feministiske kvinneavisa der ”kvinner er kvalitetsbevisste”, der seksualisert vold og overgrep mot barn alltid er SEX, der lemlesting av jenter helst er omskjæring, der det er fast politikk å umyndiggjøre kvinner ved å omtale dem ved fornavn, mens menn høflig omtales ved etternavn, der CV-spaltene oppsummerer menns prestasjoner og kvinners tilknytning til mann og barn, der seksualisering av kvinner i skrift og bilde er dagens orden, ja, og hvis du dessuten var så inni helvetes tjukk i pappen at du ikke var istand til å forstå de mest opplagte former for ironi, hva i all verden skulle du ha funnet på når det var din tur å leke bekymret og skrivekyndig samfunnsrefser? Vel, mye tyder på at du ville ha kommet opp med noe sånt som dette:

Skammen og tabuet rundt det kvinnelige kjønnsorganet er innvevd i vår kultur. Vi har ikke engang ord for det, annet enn kliniske uttrykk eller skjellsord. Et slående eksempel på hvor vanskelig vi har for å snakke om det, kommer fra Inga Marte Thorkildsen, helsepolitisk talskvinne i SV, som sier underlivssjekk kan "bidra til avmystifisering av denne lille blomsten som er så sårbar og unevnelig". Snakk om avmystifisering...

(…) Den seige endringsprosessen for å få vekk puritanismen må skje i offentligheten, i kulturen. Jeg skulle gjerne fått laga en ny utgave av Trond-Viggo Torgersens ”Kroppen vår”, med store kvinnelige kjønnsorganer i pappmasjé og filt flytende rundt på skjermen.

Vi bør dessuten gjenoppta 70-tallsfeministenes idé om å finne opp et nytt, brukbart ord for det kvinnelige kjønnsorganet. I Sverige har de gjort det, der er "snippan" blitt en del av dagligtalen.


Ja? Klippe ut fitter i filt – er det noe som frister? Er pappmasjé et relevant verktøy i kulturelle endringsprosesser? Kan nye, meningsløse ord som snippa (av snopp, altså pikk) hjelpe mot puritanisme og kvinnehat?

Alle kan vel sympatisere med Marte Michelets gode intensjoner. Hun mener det så godt, vet du. Hun kjemper en kamp. I Dagbladet. Mot 1000 års kristent kvinnehat. Mot en kultur der det det mannlige fortsatt er standard og det kvinnelige er kjønn. Marte Michelet vil fjerne skammen og tabuene rundt kvinnekjønnet med filt, pappmasjé og meningsløse ord. Og du, hva med deg? In the spirit of Florida, la oss stemme over det:casinos pollNeste gang i serien Klipp ut fitta di med Marte Michelet skal vi ha allmøte – akkurat som på 70-tallet!! – for å finne ut hvilket nytt FINT ord som kan erstatte det STYGGE ordet fitte. Blant forslagene som har kommet inn hittil er pompadour (en klassiker!), rosenknopp og altså snippa. Nils-Øivind Haagensen foreslår Bendik Wold. Og Bendik Wold foreslår Nils-Øyvind Haagensen. Beate Gangås krever at de transseksuelle blir tatt på alvor og foreslår snipp snopp snute.