torsdag, februar 21, 2008

Thomas Hylland Eriksen-nytt!

Arbeiderklassekvinnene leser serieromaner. De drømmer om kjærlighet og intimitet, og om at en mann fra høyere samfunnslag skal komme ridende og redde dem. Finnes det menn i høyere samfunnslag som har lignende drømmer?

Morgenbladet rapporterer:

Anders Vassenden har i sitt doktorgradsarbeid studert etniske nordmenns forhold til det flerkulturelle i to innvandrertette drabantbyer i Oslo. Funnene viser at arbeiderklassen er blitt mer positivt innstilt til det flerkulturelle, mens middelklassen er blitt mer kritisk.(...)

Anders Vassendens arbeid viser blant annet at trygdede arbeiderklassekvinner, ikke-arbeidsaktive nordmenn med lav kulturell og økonomisk kapital, uttrykker misunnelse overfor sine naboers kultur og måte å leve på. Spesielt beundrer kvinnene de tette familiebåndene hos innvandrere.

-Dette er en interessant observasjon som jeg stort sett bare finner i denne kategorien av informanter. Disse kvinnene har observert på nært hold folk som lever liv de selv levde i barndommen.
(...)

Thomas Hylland Eriksen peker på at intime, beundrede familieforhold hos innvandrere og tvangsekteskap er to sider av samme sak. Noe han tviler på at arbeiderklassekvinner er seg bevisst.

-Kjærligheten og intimiteten er noe de finner igjen i serieromanene de leser som foregår på 1800-tallet. Men de tenker ikke på at dette er en direkte følge av arrangerte ekteskap
, sier Hylland Eriksen.


Den mannlige professoren er også sitert på at man ikke må være så redd for segregering. Fordi behovet for intimt naboskap basert på felles erfaringer er noe annet enn fordommer.

Jeg skal ikke protestere på det. For dette er nok noe den mannlige antropologen har ekspertkunnskap om, ettersom han selv, antagelig ut fra sitt behov, har valgt å bosette seg i en helhvit øvre-middelklasseghetto der personer med "lav kulturell og økonomisk kapital" kun har adgang som tjenestefolk og informanter, der han er garantert fritak fra intimt naboskap med personer som har andre erfaringer enn ham selv - etnisk, økonomisk og kulturelt.

Men det kan også være slik at dette behovet for intimt naboskap basert på felles erfaringer, altså segregering, kan føre til fordommer. Mot for eksempel arbeiderklassekvinner. Noe jeg er helt sikker på at Thomas Hylland Eriksen ikke er seg bevisst.