mandag, mars 10, 2008

Diskriminert? Ta Rana-testen

Frykter du at du er diskriminert og omgitt av ekstremister? Ja? Å, trist. Trist at du skal ha det slik i 2008! Det er ikke et demokrati verdig at du skal gå rundt og føle deg diskriminert. Dette er noe vi må få slutt på før vi kan kalle oss et virkelig moderat demokrati. Men først av alt må vi kartlegge omfanget av diskriminering og ekstremisme.

For å være helt sikker på at du har rett i dine mistanker om at du er a) diskriminert og b) omgitt av ekstremister vil jeg derfor anbefale deg å ta Rana-testen, et vitenskapelig testverktøy som er utarbeidet av den prisvinnende høykastemuslimen Mohammed Usman Rana for å påvise diskriminering og ekstremisme.

Slik tester du deg:
Delta på et offentlig møte eller i debatt om et gitt tema, for eksempel sivilbefolkningens rettigheter eller tortur og KZ-metoder. Du kan delta enten som privatperson eller som representant for en organisasjon. Du kan også teste deg i vanlig omgang med kjente eller ukjente.

Når du får spørsmål om hva du mener om emnet som debatteres sier du at du personlig er mot at for eksempel den norske staten holder en befolkning fanget, sultet og ydmyket i tiår etter tiår, men presiser samtidig at du ikke vil ta avstand fra staten Israels metoder overfor palestinere generelt og i Gaza spesielt, ettersom du er norsk og bosatt i Norge, og det derfor er helt unaturlig for deg å si noe om den israelske statens metoder.

Eller si at du personlig er mot bruk av tortur og KZ-metoder, men presiser samtidig at du ikke vil ta avstand fra Bush-regimets bruk av tortur og KZ-metoder, ettersom du er norsk og bosatt i Norge, og det derfor er helt unaturlig for deg å si noe om USAs bruk av tortur og KZ-metoder.

Slik får du test-resultatet:
Hvis du får kritikk eller negative reaksjoner etter å ha Rana-testet deg er du diskriminert og omgitt av ekstremister.

Hvis du får ros eller positive reaksjoner etter å ha Rana-testet deg er du ikke diskriminert og heller ikke omgitt av ekstremister.

Hvis du ikke får noen spesielle reaksjoner må du re-teste deg, altså teste deg på nytt. Uansett kan det være en fordel å teste seg flere ganger. Re-testing øker test-resultatets troverdighet, og kan i tillegg ha en modererende samfunnseffekt, ved at flere blir oppmerksomme på problemet med diskriminering og ekstremisme.

Be andre teste seg!
Jeg håper du er enig i at det er viktig å kartlegge omfanget av diskriminering og ekstremisme i samfunnet. Be derfor alle du kjenner å teste seg. Og så kan vi begynne på den viktige oppgaven med å gjøre samfunnet mer moderat, mindre ekstremistisk.