søndag, mars 16, 2008

Hva er feminisme?


Feminisme er ideen om juridisk, politisk og sosial likestilling mellom kjønnene.