lørdag, februar 07, 2009

Spørsmålene Ingelin Killengreen ikke vil svare på

Og som ingen vil stille uansett

1) Hva mener politidirektoratet hijab er:

a) Et tøystykke (altså en ting)
b) Utøvende ideologi (altså praksis)
c) Samma det, bare det er flerkulturelt (altså noe med Jonas Gahr Støre)

2a) Det er velkjent at mange skoleelever med hijab ikke vil delta i skolens svømmetimer og dermed enten lar være å delta i disse timene eller blir innvilget islamisert, kjønnsdelt undervisning. Kan også studenter ved Politihøgskolen kreve islamisert undervisning?

2b) Vil politistudenter med hijab få fritak fra undervisning som ikke er tilpasset den enkeltes ideologi og livsstil?

2c) Hvis ja på 2b) – hvordan mener direktoratet dette vil innvirke på disse studentenes evne til yrkesutøvelse?

2d) Hvis Politihøgskolen derimot ikke vil islamisere undervisningstilbudet - hva er egentlig poenget med å tillate en islamisert arbeidsuniform?

2e) Anser Politidirektoratet at studenter som bruker hijab (eventuelt hansker, ansiktskamuflasje, burka, chador, abaya, jilbab) i den uttalte hensikt å dekke seg til for menn må akseptere å svømme og drive annen fysisk trening sammen med menn?

3a) Det er velkjent at en del muslimer ikke vil håndhilse på eller ha annen kroppskontakt med mennesker av det annet kjønn – så sant de ikke er gift eller i nær familie. Kan studenter/politidamer med hijab således nekte kroppskontakt med menn under utdanningsløpet og i tjeneste?

3b) Hvis ja - betyr det at direktoratet vil opprette et eget hijabpoliti (med eller uten svømmeknappen) som kun håndterer kvinnelige lovbrytere/lovbrytere de er i slekt med?

3c) Hvis muslimske kvinner derimot ikke gis tillatelse til å praktisere dette ideologiske budet under studietiden - hva er poenget med å tillate islamisert arbeidsantrekk?

4a) Islam er en av svært mange ideologier/livsstiler som praktiseres i Norge. Hvorfor ønsker direktoratet å tilpasse politiets uniform til nettopp denne ideologien - og ingen av de andre?

4b) Vil direktoratet også tillate uniform med lange, vide skjørt og damesadel til kvinner fra Smiths venner?

4c) Vil direktoratet tillate uniform med kippa, pelshatt eller svart ullhatt for ortodokse jødiske menn?

4d) Hvis nei på 4b) og 4c) hvordan kan direktoratet rettferdiggjøre en islamisert uniform?

5) Helt generelt - hva faen er det som har foregått her?