søndag, februar 22, 2009

Spørsmålene Knut Storberget ikke vil svare på

Fordi han bor i et land der makthaverne bare svarer på bekvemme spørsmål

Hvorfor kortsluttet du en viktig samfunnsmessig debatt 48 timer etter at statsministeren lovet oss diskusjon og grundig saksbehandling?
I Stortingets spørretime 18.februar sa statsministeren at "vi skal ta den tiden vi trenger på den diskusjonen, før vi konkluderer" og at han inviterer "til en grundig og ordentlig saksbehandling" i spørsmålet om å islamisere politiuniformen. På pressekonferansen 20. februar sa du at du var overrasket over den massive motstanden forslaget møtte og over språkbruken i debatten.

Når du var overrasket over debatten – hvorfor valgte du å legge saken død så raskt?

Trakk du forslaget fordi du kom til at saksbehandlingen nå hadde vært grundig og ordentlig? Eller trakk du forslaget fordi du ikke likte språkbruken i debatten?

Mener du at vi fikk den tiden vi trengte på denne debatten?

Hvilken samfunnsmessig utvikling var det som foregikk i løpet av de 48 timene fra spørretimen onsdag til pressekonferansen fredag som fikk deg til ta standpunkt så abrupt? Er dette eventuelt noe som må holdes hemmelig av hensyn til det du kaller "prosessen"?

Har statsministeren autoritet innad i regjeringen?
Under blasfemiskandalen valgte du som justisminister å si takk og farvel til offentligheten og gjøre deg utilgjengelig for mediene. Du overlot til statsministeren og underordnede i departementet å forsvare den foreslåtte endringen i straffeloven, som i vanlige fall sorterer under justisministeren.

Deretter kortsluttet du islamiseringsdebatten 48 korte timer etter at statsministeren kunngjorde i Stortingets spørretime at dette er en viktig sak som fortjener grundig saksbehandling.

Hvorfor velger du som justisminister å underminere statsministerens autoritet på denne måten?

Mener du Ap-eliten er forankret i partiet og folket?
For alle som står politisk til venstre er arbeiderklassens massive velgerflukt fra Ap til FrP et grunnleggende politisk problem og generelt en stor bekymring. Motstanden mot å islamisere politiuniformen var åpenbart en stor overraskelse for dere i Arbeiderparti-eliten (med unntak av Libe Rieber-Mohn). Hvordan vurderer du regjeringens forankring i partiet? Og hva tenker du som sosialdemokrat om parti-elitens forankring i folket?

Har justisministeren et prinsipielt syn på politifolks rett til å utøve troshandlinger i tjenesten?
Du som justisminister har etter en kaotisk politisk prosess landet på at du nå ikke vil islamisere politiuniformen, samtidig som du sier at du hadde ønsket "mer prosess". Dessverre er det vanskelig å få tak i hva du egentlig mener om saken – forsåvidt om du i det hele tatt har et prinsipielt syn på politifolks ytringsfrihet og rett til å utøve troshandlinger i tjenesten. Er du istand til å redegjøre for ditt syn og hva det bygger på?

Er "konstitusjonelt ansvar" noe mer enn en bokstavkombinasjon?
Vi har hørt deg gjenta til det kjedsommelige at du "tar ansvar" for den politiske prosessen, men det er vanskelig å forstå hva dette innebærer konkret, om det innebærer noe i det hele tatt. For akkurat som mange mener at hijab bare er et tøystykke, mener jo mange at ansvar bare er en bokstavkombinasjon. Hva legger du som justisminister i begrepet "konstitusjonelt ansvar"?