fredag, august 07, 2009

Feministologi

(lat. femina, kvinne, gr. logos, lære), læren om feminister, om hvordan de burde ha vært og om hvordan de var i en fremragende fortid. En folkelig og kvasi-akademisk genre like gammel som ideologien feminisme. Feministologien nyter stor popularitet på gutterom, blant leserbrevskribenter, rundt kafebord og i akademias mer frynsete ytterkanter. Feministologien finnes både i urbane og rurale strøk.

Den mest kjente norske feministologen er i dag kanskje Anne Viken, kjent for sitt banebrytende og viktige nybrottsarbeid om feministene.

Feministologi regnes som en avart av den eldre femilogien (lat. femina, kvinne, gr. logos, lære), kvinnekunnskap, læren om hvordan kvinnen bør være, også om hvordan kvinner var i de gode gamle dager. Femilogien skiller mellom såkalt ekte kvinner (som er slik kvinnen bør være og slik kvinnen var i de gode gamle dager) og andre typer kvinner, de såkalt falske kvinner.

Femilogien har et noe dunkelt opphav, mens den kristne psykopaten og kvinnehateren Paulus ofte tilskrives æren, er det sannsynlig at lærens røtter er eldre enn som så, noe tilhengerne ser som bevis på at femilogien er sann og naturlig.

Den ledende norske femilogikeren er per i dag Hanne Nabintu Herland, som av ikke klarlagte årsaker omtales som religionshistoriker i redaktørstyrte medier.

Relaterte emner: muslimologi, negrologi osv.