søndag, desember 09, 2007

Aldri riktig med useriøse utfall

Det har i det siste vært reist noen spørsmål om Fjordfittes syn på islam. I kjølvannet av dette har det også vært useriøse utfall mot Fjordfitte fra enkelte. Dette er uheldig og vil aldri være riktig måte å gå frem på. Jeg har tatt kontakt med en viktig organisasjon for å få en ideologisk vurdering av de forskjellige sidene ved denne saken.

Jeg kan naturligvis ikke kommentere om jeg går inn for dødsstraff for islam før jeg får tilbakemelding fra den viktige organisasjonen.