lørdag, april 12, 2008

Kven skulle trudd

Alle juger, men noen er hvitere enn andre

En undersøkelse foretatt for SKUP viser at 25 % av norske journalister mener det finnes rasistiske holdninger hos kollegaer. Kven skulle trudd!?