fredag, mars 06, 2009

Oppfatter du dette som en rasistisk blogg?

Skrulla Paternalismerson rapporterer:

[Fjordfitte] har gjort det til en slags misjon å hjelpe muslimske kvinner ut av islams klamme klør (...). I erkjennelsen av at hverken muslimske kvinner eller menn forlater sin tro for hennes – eller andres – skyld, er hun naturligvis på det rene med at kun ett alternativ gjenstår: Å få dem langt pokker i vold ut av dette landet. Noe hun rimelig nok også håper leserne innser. (...)

Jeg trodde lenge at fjordorganet var Hege Storhaugs rasende alter ego i fri dressur (...). På den annen side er det heller ikke utenkelig at det var Fjordman som gjenoppstod etter et virtuelt kjønnsskifte. Tankegodset bærer i alle fall en slående likhet. (...)

På den ene siden mener de [Fjordfitte, Fjordmann og Hans Rustad] tilsynelatende det samme, men får seg like fullt til å stemple hverandre med vidt forskjellige betegnelser.


Ettersom dette er noe jeg (jeg kan ikke skille mellom pseudonymet Fjordfitte, som er det vi kan kalle en litterær konstruksjon, og tekster signert Fjordfitte) ikke føler meg truffet av i det hele tatt og fordi han ikke opplyser hva han bygger dette på, eller om han i det hele tatt har lest noe av det jeg har skrevet, vet jeg ikke helt om jeg skal ta dette alvorlig.

Jeg er naturligvis klar over at ikke alle ler av det samme, gråter av det samme eller leser tekster på samme måte som meg. Allikevel, å bli sammenlignet med Fjordmann og Hans Rustad, å bli beskyldt for å ville "hjelpe" muslimer og å ville kaste dem ut av landet overrasker meg virkelig.

Da kan det være at det er på tide for meg å bli korrigert eller få justert mine oppfatninger. Derfor vil jeg gjerne vite:


forex Poll


Dersom du oppfatter dette som en rasistisk blogg, ville jeg sette stor pris på om du kort vil fortelle hvorfor; om det går på bestemte poster, utsagn i kommentarfelt eller det som leses mellom linjene.

41 kommentarer:

abre sa...

Jeg skvatt skikkelig da jeg så sammenligningene hans, og tenkte først å kommentere hos ham. Men fant ut at det var klokest å la det ligge.

Det kan selvsagt være snakk om misforståelser og overflatisk lesing. Det kan også være helt bevisst brunbeising.

Hvis man har lest noe særlig av det du har skrevet, vil jeg si at det krever en nokså aktiv fantasi å få deg til å ligne på de skribentene han nevner.

Fjordfitte sa...

Det er jeg glad for å høre! Jeg skvatt skikkelig sjøl også, nemlig.

Titta sa...

Du gir vel f.f. i hva jeg mener, for jeg strøk i testen din, og innrømmer glatt at en viktig motivasjon for å legge inn kommentar er nettopp at det er - mulig.

På den andre siden, jeg kan ikke utelukke at du virkelig trenger forsikringer om at bloggen din ikke oppfattes som rasistisk - så:

Nei! jeg oppfatter ikke bloggen din som rasistisk!

Du etterlyser riktignok ikke den slags erklæringer, men forklaringer fra dem som måtte mene at du har en rasistisk blogg.

Men det som murrer i meg (murrer, det er verken klart følt eller klart tenkt!) det er om rasisme og elitisme er beslektet?

For du markerer jo veldig tydelig og klart at du krever en viss standard (kunnskaper, intelligens, ironi-kompetanse) for at du skal orke behandle folk med noenlunde respekt?

Jarle Petterson sa...

Hei. Paternalisten her.

Det skulle naturligvis ikke være nødvendig, etter harangen jeg avleverte borti posten min, men siden De nå spør så pent, må jeg tilstå at jeg nok syns De beveger Dem i svært uryddige farvann.

Spissformuleringene borte hos meg kom nok som resultat av Deres egen harselas. De falt i troen på at De derfor er komfortabel med formen, men jeg har ingen problemer med å forstå at de føles krassere når de leveres under fullt navn.

Jeg føler likevel for å presisere at jeg ikke setter likhetstegn mellom ideer og mennesker, folkemord og jøder eller folkemord og jødedom, slik De, i kjent og raljerende stil, antyder. Tvert om var hensikten min å peke på at man heller ikke kan likestille hijaber og muslimer, terrorisme og islam eller terrorisme og muslimer etter samme modell. Jeg var muligens for subtil da jeg brukte jøder som eksempel, men tilskriver det den nylige PFU-kjennelsen.

Like fullt har jeg full forståelse for at egen medisin kan kjennes besk, spesielt når den leveres av folk som ikke gjør det under ironiserende og anonymt dekke.

Når jeg opplever bloggen Deres som overdrevent islam- eller muslimkritisk, har det nok sammenheng med den gjennomførte tematikken. Visst beveger De Dem også hinsides det eksplisitt muhamedanske, rett som det er, men i sum syns jeg nok inntrykket er relativt entydig. Entydig negativt, ovenikjøpet.

Det må ha vært det jeg bygget kritikken på. Foruten at det var en takk for sist for harselasen jeg selv fikk utstå.

Skal vi rett og slett si at vi er kvitt? :-)

Lindkvist sa...

(Jeg bare MÅ legge igjen en kommentar. Bare fordi det er åpent for det. Kjenner gleden nå. Litt spennende. Hvor lenge varer dette. Kanskje bare denne ene gangen.)

Dette sa jeg om Fjordfitte i et kåseri jeg holdt på Litteraturhuset 22. november. Feminismekonferanse, hvor jeg henviste til at Bendik Wold var det nye f-ordet.

"Den feministiske bloggen Fjordfitte er et politisk prosjekt i Gerd Brantenbergs ånd."

Nå er jo ikke Fjordfitte (bloggen) bare feministisk, men først og fremst satirisk. Ja, på nivå med Hallo i uken. Omtrent der opp. Satirisk blogg i verdensklasse. På norsk.

Rasistisk? He-he-he. Neppe.

Jarle Petterson sa...

De har sikkert helt rett, Lindkvist.

Det er nok bare jeg, som ramlet av ironilasset da 1990-tallet var på hell, som sliter med å begripe satiren.

Så har jeg heller aldri helt skjønt meg på Hallo i uken, som blir litt for moderne Leif Juster-errumepåden-tjobing, etter min smak.

Apropos det ironiske, er det nå en skjebnens ironi at feminister ufrivillig gjør felles sak med rasister, i sin iver etter å "ta" muslimene for deres angivelig kvinnefiendtlige praksiser – et poeng også Vigrid ved å nyttiggjøre seg.

Der har De et stykke ironi jeg i alle fall fremdeles smiler av. På en litt vemodig måte, muligens.

Se i nåde til en gravalvorlig dilettant.

abre sa...

Petterson: Jeg forstår ikke resonnementet ditt. Men det er interessant, fordi det er så vanlig. Man skal selvsagt reagere mot undertrykkelse og overgrep uansett hvem som begår den, og det er rimelig - synes jeg - at man jevnt over reagerer sterkere mot grov undertrykkelse enn den mer ubetydelige.

Dersom dette da tilsynelatende skulle falle sammen med det rasister hevder, så får det heller våge seg. Jeg synes vi må stole på at folk greier å lese og tenke selv. Dette er ikke å "gjøre felles sak". Det ville det vært dersom vi hadde bedrevet dette andre som du har vært inne på: å bruke religions- og kulturkritikk som en unnskyldning til å nedvurdere eller hetse alminnelige mennesker. Eller f.eks. bruke det som et argument mot innvandring, osv.

Noe f.eks. Fjordfitte aldri har gjort. Tvert imot.

Jeg vil si det sånn: Dersom fornuftige og anstendige standpunkter blir umulige å innta fordi mennesker med tvilsomme agendaer tilsynelatende er enig med deg, lar vi disse ekstreme kreftene få bestemme dagsorden. Da er de som har makten over hva du og jeg kan si offentlig. Det er et knefall.

Kan man forresten forstå deg dithen at du ikke ser noen "kvinnefiendtlige praksiser" i islam?

Fjordfitte sa...

Titta: tja, det burde vel være en selvfølge å orke å behandle folk med noenlunde respekt uavhengig av standard, men det kan hende at det er noe som ikke passer så bra for meg, selv om jeg ikke er elitist på noen som helst måte. Synd at du strøk på testen! Det svei nok i hjertet ditt.

Jarle: først og fremst vil jeg gjenta at jeg altså ikke føler meg truffet av din kritikk/harselas/spissformuleringe - det er fortsatt uklart for meg hva det var ment å være.

Men siden du var såpass tydelig på mitt tankegods ligner på Fjordmanns var det interessant for meg å finne ut om min blogg generelt blir oppfattet som rasistisk. Hvis dette var spøk fra din side gikk det over mitt hode.

Det har naturligvis ingen betydning om du skriver under navn eller pseudonym. Jeg syns det er innholdet som er relevant. Det er mulig at du ikke skriver under et "ironiserende dekke", men det overdrevent fjollete språket ditt og den kvasi-dannede stilen du dyrker har vel noe av samme effekt. Det er virkelig ikke spesielt lett å forstå hva som er spøk og hva som er alvor i dine tekster.

Når du gjentar her at du mener bloggen min er "overdrevent islam- eller muslimkritisk" (for meg er dette to helt forkjellige ting, men jeg skjønner at det ikke er det for deg) osv og påpeker at din kritikk IKKE var skrevet under et ironiserende dekke samtidig som du kaller din post spissformuleringer, gjensidig harselas og spør om vi er kvitt forsterkes inntrykket av at du bevisst blander spøk og saklighet.

Om dette er for å forvirre eller om det har en annen hensikt vet ikke jeg.

Lindkvist: alltid så gentil!

Lindkvist sa...

Hva er Fjordfitte? En satirisk-feminist-elitist?

Kanskje det, man måtte ha mange års utdannelse for å lese denne bloggen, viste det seg i sin tid.

Titta sa...

"Synd at du strøk på testen! Det svei nok i hjertet ditt."

At jeg tok testen var ikke et resultat av (forventningsfull), søt kløe.

Så du tar feil, der, det svir nok ikke verken i hjertet mitt - eller mellom ørene.

Anathema sa...

Kortversjonen: Nei.

Bloggen Fjordfitte er ikke rasistisk, og jeg er overrasket over at noen kan oppfatte den slik. Veldig overrasket.

Jeg oppfatter Fjordfitte som feminist først og sist, med en politisk rød orientering, og hun sparker til høyre og venstre og stort sett der det trengs i feminismens ærend. Det innebærer også kritikk av konservativ islam, men jeg mener å ha sett mange flere antirasistiske enn islamkritiske tekster på denne bloggen.

Det går over min begripelse at noen kan trekke paralleller til Fjordman eller Hege Storhaug?! Ikke bare på grunn av ulik politisk farge, men også på grunn av slående forskjeller i livssyn og menneskesyn, kunnskapsnivå osv.

Hm. Beats me.

Jarle Petterson sa...

Jeg syns debatten her begynte å ta en litt utrivelig vending, og vil følgelig ikke lenger delta i den, men jeg har redegjort for mitt syn her.

saccarina sa...

Jeg oppfatter bloggen din som islamkritisk på punkter hvor islam oppleves som en kvinneundertrykkende praksis. Og bra er det, sier jeg.

Rasistisk, nei. Ikke i det hele tatt.

Fjordfitte sa...

Jarle: jeg har full forståelse for at du ikke vil kommentere i en blogg du setter i kategori med Fjordmann og document, men jeg må si det er vanskelig å forstå hvilken "utrivelig vending" du finner i dette kommentarfeltet.

Dere andre: jeg har ikke noe å tillegge, bortsett fra at jeg er glad for at dere ikke oppfatter Fjordfitte som et rasistisk prosjekt.

lotten sa...

Nei, denne bloggen er vitterlig ikke rasistisk. Det skulle være unødvendig å påpeke, og koblingene som er gjort i nevnte post er overraskende uredelige og skitne. Jeg synes JP fremstår som en temmelig vrangvillig leser av tekstene dine da han velger å forveksle religionskritikk med rasisme.

Ja, takk. Mer kritikk av den mannlige guden.

Jarle Petterson sa...

For ordens skyld, og siden Anathema etterlyser en presisering, refererer hentydningene til utrivelig utvikling seg til kommentar nummer åtte og ni i rekken her. I all hovedsakelighet.

Jeg beklager om noen skulle ha falt i mistanke om annet, og at jeg var så vidt upresis.

Lisa Kosakiewicz sa...

Jeg oppfatter ikke bloggen som rasistisk, men som kritisk til islam.

uansett, det må være fælt å bli sammenlignet med hege storhaug. hun skulle det vært fellingstillatelse på.

indregard sa...

For min del vil jeg påpeke at jeg syns både Petterson og Fjordfitte er på sitt svakeste når de benyttes til å kommentere hhv. Fjordfitte og Petterson. Med så mye idioter der ute er det vanskelig for meg å forstå at det er vel anvendt tid å fekte med hverandre.

Men for alt jeg vet er det i treningsøyemed.

Avil sa...

Ope kommentarfelt! *spin*

Eg vil berre nytte høvet til å sie at eg elskar deg. Eg anar ikkje kven du er, og vil helst ikkje vite det. Eg vil berre vere langt, langt borte frå deg og elske deg. Det er best slik.

*hjerter*

Ja, og eg ville sjølvsagt ikkje elske deg om du berre var antydningsvis rasistisk.
Eg er ikkje hårsår og vanskeleg og etnisk for ingenting.

Fjordfitte sa...

lotten og Kosakiewicz: thanxs!

Indregard: jeg har prøvd å holde meg unna etter beste evne. Den evnen er kanskje ikke så velutviklet, men når man blir sammenlignet med Fjordmann føles det som en veldig god ide å finne ut hvordan andre oppfatter en.

Avil: Hm, vet ikke om jeg kan toppe denne, men jeg sitter nå her og mumser på min hjemmelagde is. *hjerter*

Hydra sa...

Eg oppfattar ikkje Fjordfitte på nokon måte rasistisk.

Eg får stoppe der, sidan Jarle synest debatten tek ei utriveleg vending når nokon argumenterar mot han.

Aandrea sa...

Dette skrev jeg i Tordenbloggen angående bloggen Fjordfitte.
(Og allerede der, ved å kalle seg Fjordfitte, så støter og fornærmer hun dem som mener at noe på kvinnekroppen bør forbindes med skam. )
Fjordfitte fordi hun allerede i navnet sitt tilkjennegir en sylskarp reflektert holdning til språk, kjønn og makt. Fordi hun tilbyr en strukturell analyse, en konsistent argumentasjon, og aldri henfaller til forutsigbare stereotypiske holdninger. Fordi hun er så modig. Fordi hun tar kostnaden ved å belære oss når det trengs. Fordi hun tar demokrati og menneskerettigheter og kjønn og kultur med det alvor og den tyngde og den analyse som kreves. Fordi det er ustyrtelig morsomt, og fordi uten fitter som henne blir livet meningsløst.

Og videre; Jeg stemmer på Fjordfitte fordi hun gjør meg mindre misogyn.
Og fordi hun er den eneste som noensinne har gitt menn råd for å unngå voldtekt (6.august 2006, en av mange klassikere). Fordi hun tar de telefonene som trengs til politikerene, og gjengir dialogen! Jeg nevner føljetongen om kuksure myter, Nazneen Khan-Østrem og hennes "høye intellektuelle nivå", brevet fra Hedvig (34 ½) og Hanne Nabintu-dukken. Dessuten ved å avkle oss inntil beinet, avkle oss inntil fordommene og stereotypiene, lager hun hysteriske lattervekkende poster. Se bare posten om når hun skulle flytte til Tyskland, en oppskrift på hvordan punktere en idiotisk debatt om feminisme som et stygt ord. Jeg tenker at når noen kan gjøre urett og stupiditet til lattervekkende kraftbomber, da er det håp. For oss alle. Fjordfitte er mitt håp.

Og dette sier jeg nå: Det er forstemmende å se at å påpeke overgrep, eller undertrykkelse i strukturelle system, det være seg politikk eller religion, automatisk roper på rasismekortet hos kulturrelativistene. Som nevnt overfor, leser man seg opp på Fjordfitte, så blir det veldig tydelig at hun sparker overalt hvor hun finner kjønnsurettferdighet eller stupiede kjønnsroller. Det blir også avslørende at hvis man tror dette har noe med primitiv fremmedfrykt/hat å gjøre så har man faktisk ikke lest bloggen, som handler vel så mye om annen norsk offentlighet, og dets aktører, og politikk på mange områder.

TRIPLE KALASHNIKOV GIRLS sa...

Lisa Kosakiewicz

Hvordan mener du Hege Storhaug bør felles ?

Med så mye idioter der ute er det vanskelig for meg å forstå at det er vel anvendt tid å felle med hverandre.

prosalosa sa...

Jeg har lest bloggen i flere år, Fjordfitte, og du er aldri rasistisk, bare herlig feministisk og skarp.

Så kjenner jeg at jeg blir sint på dine vegne, og mine egne. Skal jeg bli sammenlignet med Vigrid når jeg kritiserer islam? Skal jeg bli kalt rasist om jeg støtter kampen til kvinnebevegelsene i Iran? Eller muslimske feminister i Norge, er de også rasister?

(Kan jeg fremdeles le når jeg ser Persepolis?)

Og hvem gjør ufrivillig felles sak med rasister egentlig?

Virrvarr sa...

Du, Hege Storhaug? LOL
Alle vet at Jarle Petterson har en hjerne for lite (c:

Ellers vil jeg benyttte anledningen til å signere Avil sin kjærlighetserklæring. <3

Fjordfitte sa...

Hydra, Aandrea, prosalosa og Virrvarr: *rødme* så snille folk!

Dere som har stemt for at dette er en rasistisk blogg: som sagt, vil gjerne ha begrunnelser i kommentarfeltet.

Cassanders sa...

Slappa'tå, gud'le, du er ikke det minste rasistisk.

Nå har jeg vel oftere vært uenig enn enig med deg, og skriver til og med ikke skjelden på den heromkring høyst übersuspekte "Document", så det er vel tvilsomt om min mening har noen vekt, men For what it is worth: Paternalisten/Jarle Pedersens beskyldning er vrøvlete og helt urimelig. I tillegg er for øvrig adjektivet rasistisk slik JP bruker det, håpløst inkonsistent (mer om det senere).

Men det var likevel interessant å observere at rasismebeskyldningen fra JP faktisk virket! :-)
En rimelig klok, sterk og selvbevisst kvinne som Fjorfitte ble altså bragt ut av fatning i den grad at hun måtte søke bekreftelse hos kommentarene.
Altså: "Rasistisk" er fremdeles et effektivt ord, men etter hvert kanskje først og fremst hos dem som har internalisert det.

JP (og menge flere) peker ofte og gjerne på hvor galt det er å blande sammen RELIGIONEN islam med UTØVERNE (menneskene) muslimer.
Jeg er for så vidt enig i at dette KAN være problematisk, men det er noe bortimot eventyrlig sløvt at de ikke ser at dem som gjør dette aller mest er muslimene selv!
Hele (kvasi)argumentasjonen som ligger til grunn for å gjøre religionskritikk i sin alminnelighet og kritikk av islam i særdeleshet til rasisme bygger nettopp på denne koblingen.
Det benyttes også i stor grad i retorikken omkring kritikk av islams religiøs praksis som islamofobi.

Cassanders
In Cod we trust

Fjordkukk sa...

Hvor dagens intellektuelle er? Det er frykten som rår. Frykten for å bli stemplet som nazist, intolerant, rasist osv osv. Og glem ikke den reelle frykten for islamsk terror. Jeg skrev i et annet innlegg at vi synes å ha glemt at flere i Norge faktisk har blitt utsatt for islamsk terror. Har vi glemt William Nygaard og Vebjørn Selbekk?
Det er heller ikke særlig lystelig for den kulturelle elite å bli satt i samme bås som Siv Jensen. Man skal ha sterk rygg for å bære det! Mang en karriere kan gå fløyten dersom en faller ned på feil side.
Frykten for islam er ikke oppkonstruert. Den er høyst reell og det er nærmest et overgrep å latterliggjøre eller overse den.

Xebeche sa...

Er det rasisme å uttale seg om kristendom? Nei, religion har ikke noe med rase å gjøre.

Er det rasisme å uttale seg om islam? Nei, heller ikke og av samme grunn.

Hvorfor oppstår da dette problemet hos noen mennesker, har jeg fundert over. Og svaret er egentlig nok så overraskende: De som kobler religionen til "rase" er det faktiske rasistene.

Når noen sier et eller annet kritisk om en praksis innenfor religionen islam, går disse rasistene ut og hevder at man har sagt noe om en stor mengde individer. Fordi rasisten ikke ser forskjell på personer, etnisitet og religion; det er én og samme pærevelling for ham. Det gjelder andre regler for muslimer enn for kristne. Kristne er selvtenkende individer som tåler å bli støtt av at man håner kirken. Muslimer, derimot, mener rasisten er ikke-individer, en kollektiv hop. Rasisme vil jo nettopp si å tingsliggjøre og avhumanisere mennesker, og det er nettopp hva disse litt paradoksale anklagerne driver med.

For øyeblikket er ingen klar over at det faktisk går en grense for fortolkning. En kritikk av undertrykkende praksis kan ikke trekkes uendelig langt. Den kan ikke trekkes helt dit hvor ktritikken blir en del av undertrykkelsen, altså det den kritiserer; på det punktet har anklageren speilvendt kritikken og gjort den som protesterer til den egentlige overgriperen.

Dette er egentlig en ekstrem form for lesning, som er blitt enormt populær de siste årene. Reaksjonen mot Kolberg er et glimrende eksempel. Ekte rasister for anledning til å fremstå som "frisinnede" og "liberale", fordi de begynner med å lempe alt sitt grums over på andre - på de som kunne vært deres kritikere. Rasismebeskyldninger fungerer som "pre-emptive strikes".

Vi må bli flinkere til å se når dette skjer, og få lyset satt på den egentlige rasisten. Det er ingenting som er så ødeleggende som hvis folk begynner å fortie legitim kritikk av ideer fordi noen fascistspirer har gjort til sannhet at ideer er det samme som mennesker.

I første omgang vil en slik sammenligning beskytte ideene med menneskerettighetene. Men i neste omganng vil menneserettighene undergraves og forsvinne, og mennesket vil være like ubeskyttet som ideer er. Det er en totalitær impuls som ligger bak all denne rasismebeskyldningen i øst og vest. At Fjordfitte så sender svarteper videre til andre må være tilgivelig, men det er også en uting. For hvis document er rasistisk er jo de falske kravene (mennesker og ideer er det samme) til beskyldningen oppfylt, og dermed er Fjordfittebloggen det også.

Hjorthen sa...

Fjordfitte dukket vel opp på bloggescenen omtrent samtidig med at den kjente bloggeren Fjordmann pakket ned sin blogg og flyttet virksomheten sin annetsteds hen. Jeg mener å huske at jeg, første gangen jeg tittet innom, lot meg lure til å tenke at kombinasjonen bloggenavn som lett lot seg assosiere med Fjordmann, samt steinhard islamkritikk, måtte bety at dette var nettopp en slik blogg som Jarle Petterson her vel hevder at det er.

Men det var jo min egen feil, og basert på et ti sekunders førsteinntrykk. Heldigvis kom jeg snart tilbake for å lese mer, og da ble det snart klart at dette er langt fra grumset til Fjordmann, og selvfølgelig ikke det minste rasistisk.

Fjordfitte er en gave. Når hun treffer er dette landets i særklasse beste blogg, og hun treffer ofte. Så får vi heller leve med at vi av og til sitter som levende spørsmålstegn og ikke skjønner bæret.

Men kommentarfeltet, det savner vi, så derfor passer vi på å slenge inn en kjærlighetserklæring nå mens vi har muligheten.

Hydra sa...

Åh, nytt Fjordfitteinnlegg! Og framleis opent kommentarfelt, riktignok til forrige innlegg, men likevel. Eg ler og ler av BH-posten.

Fjordfitte sa...

Hjorthen: oh, *hjerte*! Men jeg savner ikke kommentarfeltet. Joda, bare noen ganger.

Cassanders: vel, for meg er det helt grunnleggende å skille mellom ideer og mennesker. At de som aller mest blander kortene her er ”muslimene selv” kan jeg ikke si meg enig i. Det er viktig å være klar på at de reaksjonære/”verdikonservative” kreftene som har kuppet begrepet muslim i norsk offentlighet er en meget spesiell gruppe, som ikke må forveksles med ”muslimene selv” (selv om det naturligvis er det de prøver å oppnå).

Xebeche: jeg vet ikke akkurat om jeg vil kalle document rasistisk eller hva. Men jeg har da lest nok der til å vite at det er et sted som hele tiden og helt bevisst har dyrket det, hva skal jeg si, det ekle og ubehagelige, på tross av at de i den senere tid så å si har fått Lars Gule på laget og tydeligvis har gått inn for å rydde opp.

Hans Rustad var ikke akkurat noen hvem som helst som snublet inn i bloggingens forunderlige verden. Han startet document som meget godt voksen, og som profesjonell journalist visste han nøyaktig hvilket publikum han henvendte seg til, hvilke knapper han trykket på og hvordan. Nå er jeg for så vidt enig med dem i ganske mye, men det er noe med hvilket publikum man henvender seg til, hvem man linker til, hva man tillater i kommentarfeltet, hva slags skit man syns det er greit å publisere og hvordan man forholder seg når man *sjokk* *sjokk* treffer en ”kaffebrun” passkontrollør på Gardermoen eller når man sitter på toget sammen med *gasp* utlendinger.

Så at jeg sender svarteper til document har absolutt ingenting å gjøre med at jeg ikke skiller mellom ideer og mennesker.

Hydra: Jeg måtte også le! Men æres den som æres bør, som det heter.

Cassanders sa...

@Fjordfitte,
Jeg tror gjerne at DU er bevisst på, og prøver skille mellom ideer og mennesker.
(Men jeg vil nok gjette på at du -som de fleste andre gjør en del tilordninger i grupper. ....hva med en kategori som MINORITET? Er det en tom mengde? :-)

Min påstand er altså at mange andre ikke skiller mellom kategori/gruppe og individ, ikke minst for seg selv. (Amartya Sen har skrevet innsiktsfullt om dette)

Bakgrunnen for denne påstanden er nettopp retorikken som brukes av religiøse i sin alminnelighet(NB!), og muslimer i særdeleshet, i forhold til andre religioner, og fremfor alt i forhold til debatt, til sekulære tankebygninger inklusive lover.

Religiøse mennesker har en selvforståelse hvor deres identitet er intimt og direkte knyttet til religionen. Kitikk av selve trosgrunnlaget(doxis) og/eller religiøs praksis (som ikke nødvendigvis er historisk korrekt forståelse) oppfattes som en personlig krenkelse.

Det er en slik forståelse som i det hele tatt gjør det mulig å definere religionskritikk som rasisme.
Tatt på fullt alvor, og med tilstrekkelig hensyn til minoriteter(sic), umuliggjør slike holdning kritikk av f.eks misogyn praksis
(Hvilket jo ofte nettopp er hensikten med "offerretorikken").

Men poenget var altså å vise at generaliseringer ikke er noe bare VI gjør, men at "group-think" er internalisert og svært utbredt.

Cassanders
In Cod we trust

Anonym sa...

Jeg oppfatter deg som uforsonlig, av og til paa kanten til en slags Rustad-stil. Men der Rustad for meg fremstaar som uten evne eller vilje til aa sette seg inn i synspunkter og situasjoner som ikke er hans egen, har jeg overhodet ikke det inntrykket av deg i dine tekster. Jeg oppfatter deg som en legitim aktivist, og du faar meg ofte til aa tenke over mine egne standpunkter (som ofte er ulike dine). Dermed: nei, ikke rasistisk. Men veldig ubehagelig, og kanskje av og til over streken.
Men jeg leser fremdeles, og synes du er den mest interessante bloggen i Norge.

Heidi

nessie sa...

Åpent kommentarfelt *kommentere*
Oppfatter mange av innleggene dine som sterke og med en veldig spesiell og unik stil men ikke rasistisk, nei.

Fjordfitte sa...

Heidi: hm... hva legger du i "veldig ubehagelig"? Politisk eller i den forstand at jeg som person virker som en litt klein type? *nysgjerrig*

Anonym sa...

Ubehagelig politisk, fordi du har en veldig konfronterende form.
Personlig virker du som ei hakkandes dame, har aldri glemt postene om nypesuppe etc. Er selv fan av nevnte plante og heimelaging.

Heidi

Goredom sa...

Litt sent ute. Men jeg er fast leser altså. Tror faktisk jeg har lest samtlige tekster i denne bloggen. På grensen til "fan", uten at jeg dermed er en stalker.

Og ja, av og til har det fyrt i xenofob-alarm-nevronet mitt. Som feks ved lesing av denne og denne og denne.

Men fyringen har fort blitt nedkjølt når jeg husker poster som denne og denne,for ikke å snakke om alle rundt Hanne Nabintu - dukken og andre morsomme sådanne.

Rasist? Nope. Feminist? Jepp. Islamkritikk basert på feminisme? Jepp. Om dette er berettiget? Jepp. Religioner må finne seg i kritisk innstilling. Islam såvel som kristendom.

Jarle Petterson kunne med fordel brukt nevronene sine på å skrive om Hege Storhaug, Per W Amundsen og andre liknende med tvilsomme holdninger. Når han går løs på Fjordfitte blir det bare småplumpt, og konklusjonene hans som det må bli i de tilfeller da fanden leser bibelen.

Cassanders sa...

Det er mulig du har latt denne tråden "dø ut" fordi du anså deg ferdig med den. I så fall beklager jeg litt tresking av langhalm.

Men det er altså noe med disse rasismebeskyldningene som gir meg kløe -i subarachnoidealrommet eller deromkring.

Her er den britiske konvertitten Yvonne Ridley;
“my faith is my nationality and when you attack it you are being racist” .....
http://www.cpgb.org.uk/worker/613/respect.htm

I sin korte og eventyrlig inkoherente form sier den likevel masse om det verdisettet vi nå blir forsøkt påtvunget. Og det er altså ikke bare middelalderske(sic) religioner som krever innflytelse over vårt YTRINGSROM, de får fanden spare meg hjelp av en skokk med hjemlige selvoppnevnte dialogister også.

Cassanders
In Cod we trust

Fjordfitte sa...

Nei, men jeg har bare ikke noe å tillegge. Det er vel helt innlysende at mange, ja, naturligvis også muslimer, forveksler ideer og mennesker, slik at de sidestiller kritikk mot en ide med rasisme, det er jo det som er problemet med Jarles ”argumentasjon”. At generaliseringer ikke bare er noe ”vi” gjør er da nokså banalt. Hvem kan være uenig? Og at Yvonne Ridley ikke er den skarpeste kniven i skuffen er vel ikke akkurat breaking news.

Det jeg ikke syns er hjelpsomt er påstander som ”Religiøse mennesker har en selvforståelse hvor deres identitet er intimt og direkte knyttet til religionen” (ja, noen har selvsagt det, for noen har alltid noe) og ”dem som gjør dette [blander ideer og mennesker] aller mest er muslimene selv”. Dette oppfatter jeg som dumme generaliseringer.

Goredom: i bloggingens barndom tok jeg en test og lærte at når man begynte å omtale tallene i statcounter som ”mine fans” måtte man være klar over at man var i ferd med å bikke over.

Men nå har jeg det altså svart på hvitt at jeg har en nesten-fan (men ingen stalker)! *purr*

Anonym sa...

Ja, bloggen din virker først rasistisk, og selvforherligende i tillegg. Men det er vel fordi stilen din er såpass ironisk og krever såpass mye kunnskap at kun folk som har en viss innsikt/studert kjønn i 20 år/subkulturell/insidere i blogverden/elsker ironi/ufornærmbare klarer å fotstå tankerekkene. Appellerer vel til folk som tenker likt som du selv. Det er vel det som er målet ditt? Bekrefte seg selv og sine meninger, provosere de andre til en slik grad at de føler seg idiotiske/sine egen verdier truet? Du hjelper ihvertfall ikke disse til å komme videre i sine tankerekker, men det er som sagt ikke det jeg oppfatter som målet ditt heller.