onsdag, januar 10, 2007

Den fryktinngytende kvinnekulturen

Vedrørende Haugsgjerd-gate, mener jeg fr. Martinsen har det beste forslaget:

BURKA NÅ!

VI KVINNER MÅ TA ANSVAR!

MØRKETID ER INNETID!

DESSUTEN KAN DU BEVARE DIN INDIVIDUALITET VED Å PYNTE BURKAEN MED FRYNSER OG GLASSPERLER!


På den annen side går Mihoe rett i baret når hun i fullt alvor(?) foreslår kvinnetaxi, skattefradrag for trygg transport for kvinner og ikke minst holdningskampanjer.

Jeg er enig i at shared taxi burde innføres straks av hensyn til miljøet og taxikøene, men jeg skjønner ikke hvorfor det skulle forbeholdes kvinner eller begrunnes med frykten for overfallsvoldtekter. Hvor stort er egentlig dette problemet?

Overfallsvold er selvfølgelig katastrofalt for dem som rammes, men så vidt jeg kan skjønne er frykten for slik vold fullstendig ute av proporsjoner. Jeg aner ikke hva tallene for overfallsvoldtekt er, og mange har ubehagelige opplevelser av ulik art på gata, men det må da være under 1% av den kvinnelige befolkningen som faktisk utsettes for overfallsvoldtekt?

Allikevel er nærmere 100 % av den kvinnelige befolkningen meget godt kjent med den knugende frykten for dette, noe som må være årsaken til at altfor mange kvinner og jenter benytter sin frie vilje til å ta ”fornuftige” forholdsregler og helt unødvendig innskrenker sitt eget livsrom. Jeg mener denne fryktinngytende kvinnekulturen er et langt større problem enn overfallsvoldtekt.

Og dette problemet kommer til å vedvare så lenge hvert eneste kull av nye mødre (og fedre) overfører denne ubegrunnede frykten til sine døtre, samtidig som de ignorerer å innpode sønnene – som i rollen som venn, kjæreste eller slektning vil stå for de reelle voldtektene – at det er et skille mellom sex og overgrep.

4 kommentarer:

lotten sa...

Jeg har tenkt mye på denne frykten den siste tiden.
At jeg aldri ble oppdratt til å frykte menn, men at nå forsøker media å innprente en frykt i meg som jeg har vært fri for i 29 år.

Det er rett og slett heselig.
Enhver kultur som oppdrar jenter/kvinner til å frykte menn skaper ufrie kvinner.

Jeg synes det er betimelig at du påpeker at frykten for overfallsvoldtekt er helt ute av proporsjoner.
Og at foreldrene bør forflytte fokuset fra døtrene til sine sønner.

Lindkvist sa...

Jepp. Som vanlig mest enig med Fjordfitte.

Writer'n sa...

Der er jeg enig, Fjordfitte. Fortsett å ta tablettene dine du. Så vidt jeg kan se er du den eneste av feministmilitsen som er i stand til å resonnere rundt problemstillingen. Uvant, men likefullt gledelig.

Fjordfitte sa...

Oops! Her trengs det visst enn skikkelig utrenskning i medisinskapet.