fredag, november 24, 2006

Mihoe: tabloid oppsummert

Nei og nei, så treigt det er med langtekkelige bloggposter fulle av forbehold og omstendeligheter. Til slutt begynner man å lure på hva man selv egentlig mener fordi det er vanskelig å se forskjell på generell jabbing og det totale kaos. Derfor vil jeg nå presentere en tabloid oppsummering av forskjellene mellom Mihoe og meg selv, som jeg mener forklarer hvorfor denne posten gjorde meg vanvittig rasende. For bedre tabloiditet har jeg fjernet alle forbehold og irritasjonsmomenter, så jeg understreker at påstandene om Mihoe ikke er noe annet enn mitt inntrykk, slik jeg har forstått det, slik jeg oppfatter deg, osv osv. Så det betyr at jeg er klar over at jeg kan ha misforstått fullstendig.

*Du definerer muslimske kvinner utfra religionen. Det er oppsiktsvekkende fordi du ikke bruker samme standard på andre mennesker, for eksempel deg selv.

*Du er motstander av provokative og negative ytringer om religion fordi du ikke skiller mellom religion - spesielt islam - og religiøse mennesker - spesielt muslimer, særlig muslimske kvinner.

*Fordi ditt mål er endring er du opptatt av strategiske ytringer og handlinger.

*Fordi du spesielt ønsker endringer i muslimske kvinners livsvilkår er du spesielt opptatt av at muslimske kvinner skal opptre og ytre seg strategisk.

*Du har en aktivistisk tilnærming til feminisme og menneskenes livsvilkår, jeg har ikke det.

*Fordi jeg ikke er spesielt opptatt av muslimske kvinners livsvilkår er jeg ikke opptatt av at de skal opptre eller ytre seg strategisk.

*Fordi jeg er mer opptatt av å rope enn å skape en bedre verden, er jeg ikke så opptatt av at ytringer og handlinger skal være strategiske.

*Jeg syns provokative og negative ytringer om religion er uproblematisk fordi jeg skiller mellom religion og religiøse mennesker.

*Jeg setter samme standard for muslimske kvinner som for meg selv. Det betyr at jeg ser dem som individer, ikke gruppe.

Ingen kommentarer: