tirsdag, august 07, 2007

Forum Blikktromme

Det begynner å bli gammelt nytt at den norske mann er i krise. Runar Døving sitter og gråter! Ja ja ja, vi må hjelpe den norske mann. Hva kan jeg gjøre, spurte jeg meg selv. Besluttet da å opprette et forum, etter mønster av Mannsrolleutvalget, Verdikommisjonen, Kjell Magne Bondeviks forum for pensjonerte world leaders, Bjarne Håkon Hansens fantastiske imamforum og Høyres Kvinneforum (vet ikke helt hva det er, men tror Høyres Kvinneforum er noe skikkelig viktig). Som vi ser er det fryktelig mange eksempler på at det er riktig og meningsfullt å opprette forum. Det var grunnen til at jeg valgte denne måten å hjelpe mannen på.

Personlig er jeg opptatt av mannen som arketype. Mannen som mann. Det er nok det som er grunnen til at jeg hele tiden omtaler ham i éntall. Det letter også forståelse og kommunikasjon. For at forumet skal ivareta den norske manns interesser best mulig har jeg funnet frem til menn som er representative arketyper. Det er en glede å presentere Forum Blikktromme:

Hans Bauge symboliserer alderdommens visdom
Per Orderud symboliserer den tause bonden av klassisk, duunsk type
Per Bjørnar Rødde symboliserer den norske folkesjela
David Toska symboliserer gutta
Jan E. "Singlet" Hansen symboliserer mannens tunge intellekt
Pastor Jan-Aage Torp* symboliserer verdier
Imam Ali Nehmat Shah symboliserer toleranse, fred og ikke-vold
Mads Larsen symboliserer seksuell mannsdiskriminering
Arve Juritzen symboliserer biologisk mannsdiskriminering
Åge Aleksandersen symboliserer farskapets gleder
(Ingebrikt Steen Jensen er vara)
Bjarne Brøndboe symboliserer folketrønderen og showbiz' mørke sider
Kong Harald V symboliserer mannen som ikon

Den som dessverre ikke fikk være med denne gangen var kjendisakademiker Thomas Hylland Eriksen som var tenkt å symbolisere verdien av mannens endeløse talestrøm. Jeg konkluderte med at Thomas kunne bli oppfattet som en slags mannnlig utgave av Shabana Rehman, en som hele tiden stiller andre menn i skyggen. Dette kunne føre til kritisk tenkning og analyse fra akademisk hold, noe som fort blir veldig pinlig. Sorry, Thomas. Men hvis du har på telefonen 24/7 får du sikkert noen henvendelser fra mediene.

Slik skal forumet fungere: de flotte og sterke mennene skal zkape debatt og diskutere utfordringer de møter i samfunnet. Type hvorfor har menn kortere forventet levealder enn kvinner og hvorfor er det en syk overvekt av menn i norske fengsler. Det er urettferdig! Burde ikke fordelingen vært 50-50? Hvorfor har ikke feministene gjort noe med dette misforholdet? Har de hele tiden bare juksa når de har babla om likestilling? Dessuten skal vi se på diskriminering av ufrivillig barnløse, men fertile menn. Mange forveksler ufrivillig barnløshet med infertilitet og klein sædkvalitet. Tenk så hjerterått. Hvordan kan staten legge til rette for at ufrivillig barnløse fertile menn får sine barn? Hvorfor har feministene sviktet de fertile ufrivillige barnløse?

Vi skal også se på mannens rett til å velge å bli forsørget av sin kone/samboer og hans rett til å velge å bli minstepensjonist. Mange menn opplever at de ikke har denne rettigheten. Det er et reelt problem at mannens ønske om å være hjemmeværende og forsørget ikke blir respektert, men tvertimot latterliggjort, også av andre menn. Ja, slik er den harde virkeligheten mannen møter. Dette må vi prate om. Vi skal snakke veldig mye om at mann er mann verst og grunnen til at mannens individuelle ønsker ikke blir tatt hensyn til på dette området. Og dette er bare noe av alt vi skal ta opp i Forum Blikktromme. Det er mer der det kommer fra. For eksempel hvorfor får menn mange flere fartsbøter enn kvinner. Hvorfor spiser menn så mye usunn mat. Hvorfor stemmer så mange menn FrP. Og ikke minst, hvorfor skal kvinner nekte å ha sex med menn som trenger det? Dette er noe som går mange menn på nervene.

Vel, da har jeg gjort mitt. Jeg har fasilitert og åpnet for dizkusjon om viktige emner. Nå er resten opp til den norske mann selv. Lykke til, gutter!


*Pastor Torp er forresten også medlem av Fjordfittes pastorforum, et forum der pastorer diskuterer Viktige Saker. Vi har også et eget tilbud til hustruene. Mens karene diskuterer tilbys fruene kaffeslabberas og småkaker i et separat værelse. (Så sant de ikke er urene og menstruerer naturligvis. Da holder de seg hjemme så vi unngår små ”ulykker”.)

1 kommentar:

Lindkvist sa...

Ha-ha.