fredag, februar 16, 2007

NOKAS-dommen - explain it to me!

Jeg skjønner ikke noe særlig av NOKAS-dommen, må jeg si. For eksempel dette:

For Schumann vil det på bakgrunn av hans tidligere dommer kunne sies at det foreligger gjentakelsesfare. Han har forstraffer som i så måte kan vektlegges, jf straffeloven § 39c nr 1 siste punktum. Lagmannsretten er dog under noen tvil kommet til at en lengre tidsbestemt straff vil være tilstrekkelig til å verne samfunnet i det gjentakelsesfaren for alvorlig kriminalitet ikke vurderes som kvalifisert, dvs nærliggende vurdert i dag ut fra en tidshorisont på ca 10 -13 år frem i tiden. Hans alder på løslatelsestidspunktet vil være et moment i denne vurderingen.

Den siste setningen betyr vel på vanlig norsk at alderen ikke er det eneste momentet i vurderingen. Hva er de andre momentene? Hvorfor redegjøres det ikke for dette? Er det meningen at jeg skal sitte og gjette meg frem?

Anywayz. Om 13 år er Schumann 53 år. Men han skal vel ikke sone mer enn 2/3 deler av straffen? Det er ca 8,5 år. Dessuten får han varetektsfradrag på 1258 dager, ca 3,5 år. Hvordan matematikken er her skjønner ikke jeg, men hans alder ved løslatelsestidspunktet kan da umulig være så mye som 50. Han vil såvidt jeg forstår være minst 6 år yngre enn William Pettersen var da han deltok i NOKAS-ranet – noe han nå er dømt til 4 års fengsel for. Når denne høye alderen ikke hindret William Pettersen i å delta i alvorlig kriminalitet – hvorfor er det annerledes i Kjell Alrich Schumanns tilfelle? Explain it to me!

4 kommentarer:

Anonym sa...

norsk rettsvesen er ikke basert på logikk.

Avil sa...

Dei meiner nok at i ei ideell verd, der folk faktisk sona heile straffa si, ville han vere 53 år, og i den same ideelle verda er det slik at ein vert fornuftigare med åra. Eller noko.

Fjordfitte sa...

Mulig det, men jeg trodde at folk bare sonet 2/3 i den ideelle verden.

mari sa...

En annen ting som slår meg, e at Schumann fikk da en latterlig lav straff. No ska ikke eg påstå at eg skjønner helt den der jussen. Men han har jo faktisk drept en mann og att på til en politimann. Og weee, han tilsto drapet ergo, så får vi strafferabatt. Sånn som eg forsto d, så ble han heller ikke dømt for d drapet, selv om han har tilstått d.

Konklusjonen min e da at eg på en utspekulert måte kan plaffe ned en annen og vente i d uendelige med å tilstå og vips, så får eg en mye lavere straff.

Lenge leve d norske rettsvesenet!